Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 1 λεπτό

Εισφορά υπέρ Δικτύου Αμφικτυονίας 2023

Πέμ, 07/09/2023 - 16:30
Θέμα: Εισφορά υπέρ Δικτύου Αμφικτυονίας 2023
Ημ/νια: 07/09/2023 11:46:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΛ2ΩΚ1-ΗΘΔ

Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν.3731/2008) Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 2023

Πέμ, 07/09/2023 - 16:30
Θέμα: Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν.3731/2008) Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 2023
Ημ/νια: 07/09/2023 11:46:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Λ9ΩΚ1-5ΤΨ

Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν.3731/2008) Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 2023

Πέμ, 07/09/2023 - 16:30
Θέμα: Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν.3731/2008) Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 2023
Ημ/νια: 07/09/2023 11:46:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΥΘΩΚ1-6ΨΛ

Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2022-2023

Πέμ, 07/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2022-2023
Ημ/νια: 07/09/2023 11:45:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΦΤΩΚ1-6ΞΛ

Αμοιβή γιατρού εργασίας 2022-2023

Πέμ, 07/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβή γιατρού εργασίας 2022-2023
Ημ/νια: 07/09/2023 11:45:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ι6ΦΩΚ1-ΖΩΡ

Προτάσεις Τοπικού Συμβουλίου για κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2024

Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προτάσεις Τοπικού Συμβουλίου για κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2024
Ημ/νια: 05/09/2023 14:58:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΓ2ΩΚ1-Π2Κ

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 05/09/2023 13:40:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΛΜΩΚ1-8ΨΝ

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 / 2023

Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 / 2023
Ημ/νια: 05/09/2023 13:40:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ5ΕΩΚ1-Λ9Ξ

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΖΨΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΦΙΛΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ" ΣΤΙΣ 10-06-2023

Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΖΨΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΦΙΛΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ" ΣΤΙΣ 10-06-2023
Ημ/νια: 05/09/2023 13:40:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΟΥΠΩΚ1-3ΘΜ

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων -ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLEEY ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΣΤΙΣ 21-07-2023 ΕΩΣ 23-07-2023

Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων -ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLEEY ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΣΤΙΣ 21-07-2023 ΕΩΣ 23-07-2023
Ημ/νια: 05/09/2023 13:40:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 95Ι4ΩΚ1-8ΜΜ

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων -ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DJ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων -ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DJ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ημ/νια: 05/09/2023 13:40:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΣ0ΩΚ1-44Β

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΞ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΞ ΤΕΛΕΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Ημ/νια: 05/09/2023 13:36:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 91Φ5ΩΚ1-Τ79

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 05/09/2023 13:36:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΝΙΩΚ1-ΒΨ7

Προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ

Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ
Ημ/νια: 05/09/2023 13:36:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΔΦΩΚ1-ΩΗ4

Προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ

Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ
Ημ/νια: 05/09/2023 13:36:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΚΚΩΚ1-99Θ

Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα της υπηρεσίας «Μίσθωση βυτιοφόρων μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου»

Δευ, 04/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα της υπηρεσίας «Μίσθωση βυτιοφόρων μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου»
Ημ/νια: 04/09/2023 10:47:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΩΝΩΚ1-0Ν9

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Δευ, 04/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ημ/νια: 04/09/2023 09:56:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΠΟΩΚ1-ΨΙΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ

Δευ, 04/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ
Ημ/νια: 04/09/2023 09:55:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΘΖΩΚ1-9ΦΨ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Δ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΟΥΤΡΗ ΜΑΡΙΑ

Δευ, 04/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Δ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΟΥΤΡΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νια: 04/09/2023 09:52:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ3ΦΩΚ1-ΒΘ6

ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΞΟΔΑ 27ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (31-3-2023 ΕΩΣ 2-4-2023)

Δευ, 04/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΞΟΔΑ 27ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (31-3-2023 ΕΩΣ 2-4-2023)
Ημ/νια: 04/09/2023 09:05:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΨΟΩΚ1-ΨΥΓ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr