Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 57 λεπτά

Απόσμιση αντλιοστασίων ακαθάρτων ΔΚ Καμένων Βούρλων με βιοβακτήρια και φίλτρα 2023-2024

Τετ, 08/05/2024 - 16:30
Θέμα: Απόσμιση αντλιοστασίων ακαθάρτων ΔΚ Καμένων Βούρλων με βιοβακτήρια και φίλτρα 2023-2024
Ημ/νια: 08/05/2024 10:52:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝ8ΜΩΚ1-Ο1Π

Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών 2023

Τετ, 08/05/2024 - 16:30
Θέμα: Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών 2023
Ημ/νια: 08/05/2024 10:45:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ1ΡΩΚ1-ΑΟ4

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Τετ, 08/05/2024 - 16:30
Θέμα: Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Ημ/νια: 08/05/2024 10:03:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΛΑΩΚ1-Μ6Ο

ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1946/1991) Β' ΔΟΣΗ 2024

Τετ, 08/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1946/1991) Β' ΔΟΣΗ 2024
Ημ/νια: 08/05/2024 10:03:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 693ΤΩΚ1-ΝΜΡ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 578

Πέμ, 02/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 578
Ημ/νια: 02/05/2024 12:35:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΔΜΠΩΚ1-2ΞΠ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ 1% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 578

Πέμ, 02/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ 1% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 578
Ημ/νια: 02/05/2024 12:35:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒΟΧΩΚ1-ΖΒΥ

Μισθώματα κλιμακίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΔΕ Αγίου Κων/νου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 02/05/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα κλιμακίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΔΕ Αγίου Κων/νου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/05/2024 11:15:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΧΟΩΚ1-Θ0Ω

Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 02/05/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/05/2024 11:15:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ96ΩΚ1-ΑΕΔ

Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 02/05/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/05/2024 11:15:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Κ9ΘΩΚ1-Ξ3Ο

Μισθώματα Νηπιαγωγείου ΔΕ Καμένων Βούρλων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 02/05/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Νηπιαγωγείου ΔΕ Καμένων Βούρλων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/05/2024 11:15:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Υ06ΩΚ1-Χ66

Μισθώματα Κ.Ε.Π. ΔΕ Αγίου Κων/νου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 02/05/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Κ.Ε.Π. ΔΕ Αγίου Κων/νου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/05/2024 11:15:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΒ9ΩΚ1-97Γ

Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικών Ανοικτών Αθλητικών Χώρων Δήμου Καμένων Βούρλων

Πέμ, 02/05/2024 - 16:30
Θέμα: Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικών Ανοικτών Αθλητικών Χώρων Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 02/05/2024 10:35:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Υ6ΨΩΚ1-Ι66

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Τετ, 01/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Ημ/νια: 01/05/2024 14:30:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΟΩΑΩΚ1-ΛΝΖ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Τετ, 01/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 01/05/2024 14:29:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΚ1ΩΚ1-0Ψ9

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Τετ, 01/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 01/05/2024 14:26:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΧΝ2ΩΚ1-9ΞΗ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΠΑ 55-67

Τετ, 01/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΠΑ 55-67
Ημ/νια: 01/05/2024 14:25:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 63ΧΟΩΚ1-ΖΥΗ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Τετ, 01/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Ημ/νια: 01/05/2024 14:25:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΒΛΩΚ1-Κ3Ν

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02% (ΜΟΝΟ ΗΛ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 574

Τετ, 01/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02% (ΜΟΝΟ ΗΛ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 574
Ημ/νια: 01/05/2024 14:09:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΦΤΜΩΚ1-ΣΙ1

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ 1% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 574

Τετ, 01/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ 1% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 574
Ημ/νια: 01/05/2024 14:09:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Η76ΩΚ1-8Λ7

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024

Τετ, 01/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 01/05/2024 13:16:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΡΕΩΚ1-5Δ9

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness