Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 4 ώρες 12 λεπτά

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 02/07/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/07/2024 10:38:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΓΔΩΚ1-ΩΔ3

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καμένων Βούρλων ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τρί, 02/07/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καμένων Βούρλων ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημ/νια: 02/07/2024 10:29:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 67ΘΩΩΚ1-ΤΘΒ

906

Δευ, 01/07/2024 - 16:30
Θέμα: 906
Ημ/νια: 01/07/2024 14:05:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΞΥΩΚ1-Ζ5Ξ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΠΑ 55 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

Δευ, 01/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΥΠΑ 55 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
Ημ/νια: 01/07/2024 11:53:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΤΤ8ΩΚ1-Σ4Ε

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 01/07/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 01/07/2024 11:26:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ44ΠΩΚ1-ΘΘΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΧΤΩ ( 8 ) ΜΗΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΒΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δευ, 01/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΧΤΩ ( 8 ) ΜΗΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΒΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ημ/νια: 01/07/2024 10:49:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΔΛΩΚ1-0Μ6

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΧΤΩ ( 8 ) ΜΗΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Δευ, 01/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΧΤΩ ( 8 ) ΜΗΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ημ/νια: 01/07/2024 10:48:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 662ΤΩΚ1-ΚΓ8

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΧΤΩ ( 8 ) ΜΗΝΩΝ

Δευ, 01/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΧΤΩ ( 8 ) ΜΗΝΩΝ
Ημ/νια: 01/07/2024 10:43:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΔΗΩΚ1-6Χ6

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΑΜΟΙΒΗ ΜΠΕΣΙΡΗ - ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ Δ.

Παρ, 28/06/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΑΜΟΙΒΗ ΜΠΕΣΙΡΗ - ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ Δ.
Ημ/νια: 28/06/2024 14:06:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΠΕΘΩΚ1-ΣΩΦ

ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Παρ, 28/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
Ημ/νια: 28/06/2024 13:51:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι24ΩΚ1-8ΤΙ

ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΔΕΣΠΟΥΤΩΝ ΖΩΩΝ

Παρ, 28/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΔΕΣΠΟΥΤΩΝ ΖΩΩΝ
Ημ/νια: 28/06/2024 12:41:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 99ΔΕΩΚ1-6ΜΜ

Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή Χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Μενδενίτσας Δήμου Καμένων Βούρλων Ν. Φθιώτιδας»

Παρ, 28/06/2024 - 16:30
Θέμα: Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή Χλοοτάπητα στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Μενδενίτσας Δήμου Καμένων Βούρλων Ν. Φθιώτιδας»
Ημ/νια: 28/06/2024 11:46:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΒΓΩΚ1-Ι7Ξ

Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της Προμήθειας – Υπηρεσίας: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Νέων Κουφωμάτων Αλουμινίου με Θερμοδιακόπτη και Διπλούς Ενεργειακούς Υαλοπίνακες (Τμήμα 2) του έργου «Παρεμβάσεις σε Δημοτικά (Σχολικά) κτίρια...

Παρ, 28/06/2024 - 16:30
Θέμα: Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της Προμήθειας – Υπηρεσίας: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Νέων Κουφωμάτων Αλουμινίου με Θερμοδιακόπτη και Διπλούς Ενεργειακούς Υαλοπίνακες (Τμήμα 2) του έργου «Παρεμβάσεις σε Δημοτικά (Σχολικά) κτίρια για την Εξοικονόμηση Ενέργειας»
Ημ/νια: 28/06/2024 11:40:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΨ7ΩΚ1-Ν2Ζ

Αποδοχή ένταξης πράξης «Αποκατάσταση ζημιών από ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Μώλου του Δήμου Καμένων Βούρλων με κωδικό ΟΠΣ 5218219 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021 - 2025»

Παρ, 28/06/2024 - 16:30
Θέμα: Αποδοχή ένταξης πράξης «Αποκατάσταση ζημιών από ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Μώλου του Δήμου Καμένων Βούρλων με κωδικό ΟΠΣ 5218219 στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021 - 2025»
Ημ/νια: 28/06/2024 11:32:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΦ3ΩΚ1-Ξ3Ε

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Παρ, 28/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Ημ/νια: 28/06/2024 11:25:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Φ9ΥΩΚ1-7Χ5

Τροποποίηση- συμπλήρωση της με αριθμ. 6/51/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Πρακτικό 6/2024) περί καθορισμού νέου ωραρίου λειτουργίας, καθιέρωσης ωραρίου 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά το Σάββατο, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες...

Παρ, 28/06/2024 - 16:30
Θέμα: Τροποποίηση- συμπλήρωση της με αριθμ. 6/51/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Πρακτικό 6/2024) περί καθορισμού νέου ωραρίου λειτουργίας, καθιέρωσης ωραρίου 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας κατά το Σάββατο, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας – ανακύκλωσης και της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 28/06/2024 11:19:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 94ΨΒΩΚ1-Ο31

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 28/06/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 28/06/2024 11:07:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΥΓΝΩΚ1-80Κ

2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καμένων Βούρλων οικονομικού έτους 2024

Παρ, 28/06/2024 - 16:30
Θέμα: 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καμένων Βούρλων οικονομικού έτους 2024
Ημ/νια: 28/06/2024 10:55:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΓ9ΩΚ1-5Ψ7

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02% (ΜΟΝΟ ΗΛ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 819

Πέμ, 27/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02% (ΜΟΝΟ ΗΛ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 819
Ημ/νια: 27/06/2024 14:32:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΒΗΩΚ1-Π2Ν

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 819

Πέμ, 27/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 819
Ημ/νια: 27/06/2024 14:31:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΥ7ΩΚ1-ΜΣ9

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr