Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 22 ώρες 10 λεπτά

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 44721 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 44721 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 18/09/2023 12:15:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΡΠΩΚ1-ΦΑ6

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 18/09/2023 12:15:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Λ8ΩΚ1-ΧΘΟ

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 18/09/2023 12:15:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΜΔΩΚ1-31Δ

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 116225 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 116225 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 18/09/2023 12:15:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ρ9ΘΩΚ1-2ΦΧ

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 18/09/2023 12:15:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΡΥΩΚ1-ΓΞΕ

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 18/09/2023 12:15:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΔΘ5ΩΚ1-Τ12

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Ημ/νια: 18/09/2023 11:46:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 60ΖΚΩΚ1-ΗΦΖ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 18/09/2023 11:44:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Φ2ΚΩΚ1-3ΣΒ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1572

Παρ, 15/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1572
Ημ/νια: 15/09/2023 13:52:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΠΧΩΚ1-ΡΒ8

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1569

Παρ, 15/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1569
Ημ/νια: 15/09/2023 13:52:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΕΛΩΚ1-ΠΨΤ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 15/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 15/09/2023 13:51:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖ8ΓΩΚ1-ΕΟ4

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 15/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 15/09/2023 13:48:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 61ΒΞΩΚ1-1ΜΙ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΗ - ΕΡΓΑ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1623

Παρ, 15/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΗ - ΕΡΓΑ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1623
Ημ/νια: 15/09/2023 13:30:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΛΙΩΚ1-ΠΗΡ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1623

Παρ, 15/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1623
Ημ/νια: 15/09/2023 13:30:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΜΟΩΚ1-Ν7Υ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1582

Παρ, 15/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1582
Ημ/νια: 15/09/2023 13:30:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΘ4ΩΚ1-ΨΛΞ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1561

Παρ, 15/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1561
Ημ/νια: 15/09/2023 13:30:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 91ΤΞΩΚ1-ΘΙ5

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06% (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓ.) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1576

Παρ, 15/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06% (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓ.) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1576
Ημ/νια: 15/09/2023 13:29:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΧΣΩΚ1-Ο4Ψ

Αποζημίωση επικειμένων σε θιγόμενους από πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Λογγού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΤΣΑΓΛΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ

Παρ, 15/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αποζημίωση επικειμένων σε θιγόμενους από πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Λογγού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΤΣΑΓΛΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ
Ημ/νια: 15/09/2023 13:13:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ6ΦΩΚ1-Ε4Γ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 14/09/2023 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 14/09/2023 10:26:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ356ΩΚ1-0Σ9

Έργα Οδοποιίας Δ.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου

Πέμ, 14/09/2023 - 16:30
Θέμα: Έργα Οδοποιίας Δ.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου
Ημ/νια: 14/09/2023 10:09:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΔΡΩΚ1-Η5Κ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr