Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 17 ώρες 49 λεπτά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Παρ, 08/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 08/09/2023 13:15:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΦΘΩΚ1-6Χ7

Συντήρηση αλυσοπρίονων, χλοοκοπτικών και λοιπού εξοπλισμού

Παρ, 08/09/2023 - 16:30
Θέμα: Συντήρηση αλυσοπρίονων, χλοοκοπτικών και λοιπού εξοπλισμού
Ημ/νια: 08/09/2023 11:58:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ6ΞΩΚ1-ΧΕΨ

προμήθεια για παροχές ένδυσης (εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού) υποχρεωτική δαπάνη

Παρ, 08/09/2023 - 16:30
Θέμα: προμήθεια για παροχές ένδυσης (εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού) υποχρεωτική δαπάνη
Ημ/νια: 08/09/2023 11:40:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Θ7ΞΩΚ1-ΡΑΟ

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Παρ, 08/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 08/09/2023 11:31:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΕΖΩΚ1-9ΓΞ

Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΜΩΛΟΥ

Παρ, 08/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΜΩΛΟΥ
Ημ/νια: 08/09/2023 11:31:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΗΩΩΚ1-5Θ3

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΠΟΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΓΓΙΝΙΟΥ 27-2-2023

Παρ, 08/09/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΩΠΟΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΕΓΓΙΝΙΟΥ 27-2-2023
Ημ/νια: 08/09/2023 11:31:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΥ3ΩΚ1-Β69

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Παρ, 08/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ημ/νια: 08/09/2023 09:59:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ53ΩΚ1-ΨΦΡ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Παρ, 08/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ημ/νια: 08/09/2023 09:57:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 691ΣΩΚ1-Π86

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Παρ, 08/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ημ/νια: 08/09/2023 09:56:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΗΝΩΚ1-Β6Ψ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Παρ, 08/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ημ/νια: 08/09/2023 09:55:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΚΒΩΚ1-ΕΤ7

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Πέμ, 07/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Ημ/νια: 07/09/2023 11:51:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 61ΧΝΩΚ1-ΙΟΞ

Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καμένων Βούρλων 2022-2024

Πέμ, 07/09/2023 - 16:30
Θέμα: Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καμένων Βούρλων 2022-2024
Ημ/νια: 07/09/2023 11:51:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΕΧΩΚ1-296

Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καμένων Βούρλων 2022-2024

Πέμ, 07/09/2023 - 16:30
Θέμα: Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καμένων Βούρλων 2022-2024
Ημ/νια: 07/09/2023 11:51:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΓ3ΩΚ1-455

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρα) ΚΗΗ 2791 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Πέμ, 07/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρα) ΚΗΗ 2791 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 07/09/2023 11:51:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΛΘΩΚ1-ΣΕΔ

Ετήσια Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Εσωτερικού Έλεγχου του Δήμου Καμένων Βούρλων

Πέμ, 07/09/2023 - 16:30
Θέμα: Ετήσια Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Εσωτερικού Έλεγχου του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 07/09/2023 11:50:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΥΚΩΚ1-ΞΞ4

Εισφορά υπέρ Δικτύου Αμφικτυονίας 2023

Πέμ, 07/09/2023 - 16:30
Θέμα: Εισφορά υπέρ Δικτύου Αμφικτυονίας 2023
Ημ/νια: 07/09/2023 11:46:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΛ2ΩΚ1-ΗΘΔ

Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν.3731/2008) Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 2023

Πέμ, 07/09/2023 - 16:30
Θέμα: Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν.3731/2008) Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 2023
Ημ/νια: 07/09/2023 11:46:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Λ9ΩΚ1-5ΤΨ

Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν.3731/2008) Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 2023

Πέμ, 07/09/2023 - 16:30
Θέμα: Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21 παρ.11 Ν.3731/2008) Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 2023
Ημ/νια: 07/09/2023 11:46:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΥΘΩΚ1-6ΨΛ

Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2022-2023

Πέμ, 07/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2022-2023
Ημ/νια: 07/09/2023 11:45:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΦΤΩΚ1-6ΞΛ

Αμοιβή γιατρού εργασίας 2022-2023

Πέμ, 07/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβή γιατρού εργασίας 2022-2023
Ημ/νια: 07/09/2023 11:45:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ι6ΦΩΚ1-ΖΩΡ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr