Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 18 ώρες 26 λεπτά

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 02/10/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/10/2023 13:07:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΦ1ΩΚ1-ΠΛ2

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 02/10/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/10/2023 13:07:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Τ0ΒΩΚ1-Π48

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2023

Δευ, 02/10/2023 - 16:30
Θέμα: Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2023
Ημ/νια: 02/10/2023 12:51:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΘΔΩΚ1-118

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

Δευ, 02/10/2023 - 16:30
Θέμα: Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
Ημ/νια: 02/10/2023 12:50:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 61ΜΜΩΚ1-916

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

Δευ, 02/10/2023 - 16:30
Θέμα: Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
Ημ/νια: 02/10/2023 12:50:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 90ΩΣΩΚ1-Ι6Ζ

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

Δευ, 02/10/2023 - 16:30
Θέμα: Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
Ημ/νια: 02/10/2023 12:50:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦ3ΖΩΚ1-ΨΦ7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Δευ, 02/10/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
Ημ/νια: 02/10/2023 12:18:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΜΔΩΚ1-5ΓΓ

Ανάκληση άδειας παράτασης μουσικής ή μουσικών οργάνων του καταστήματος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Α.Σ. που βρίσκεται στην οδό Αγίου Παντελεήμονος 36 στα Καμένα Βούρλα του Δήμου Καμένων Βούρλων

Δευ, 02/10/2023 - 16:30
Θέμα: Ανάκληση άδειας παράτασης μουσικής ή μουσικών οργάνων του καταστήματος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Α.Σ. που βρίσκεται στην οδό Αγίου Παντελεήμονος 36 στα Καμένα Βούρλα του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 02/10/2023 12:03:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΠΤΩΚ1-Ε5Π

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Δευ, 02/10/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 02/10/2023 12:00:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΙΗΩΚ1-Γ5Τ

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΤΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Δευ, 02/10/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΤΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 02/10/2023 11:58:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΖΟΩΚ1-ΠΜΡ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2025

Παρ, 29/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2025
Ημ/νια: 29/09/2023 13:23:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 90Ε8ΩΚ1-1Τ6

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2025

Παρ, 29/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2025
Ημ/νια: 29/09/2023 13:22:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε90ΩΚ1-Χ93

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2025

Παρ, 29/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2025
Ημ/νια: 29/09/2023 13:21:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΔ5ΩΚ1-ΑΛ2

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2025

Παρ, 29/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2025
Ημ/νια: 29/09/2023 13:21:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ20ΩΚ1-073

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2025

Παρ, 29/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2025
Ημ/νια: 29/09/2023 13:20:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΘΑΩΚ1-ΛΕΒ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2025

Παρ, 29/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2025
Ημ/νια: 29/09/2023 13:20:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 91Σ4ΩΚ1-ΘΙ3

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2025

Παρ, 29/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2025
Ημ/νια: 29/09/2023 13:19:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΓΘΩΚ1-4Ψ2

Κατανομή Γ΄ δόσης της τακτικής επιχορήγησης έτους 2023 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καμένων Βούρλων

Παρ, 29/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατανομή Γ΄ δόσης της τακτικής επιχορήγησης έτους 2023 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 29/09/2023 12:43:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ω45ΩΚ1-ΣΒ0

Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση Εσωτερικής Οδοποιίας Κοινότητας Καμένων Βούρλων Δήμου Καμένων Βούρλων»

Παρ, 29/09/2023 - 16:30
Θέμα: Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση Εσωτερικής Οδοποιίας Κοινότητας Καμένων Βούρλων Δήμου Καμένων Βούρλων»
Ημ/νια: 29/09/2023 12:09:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΣΘΩΚ1-17Ω

6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καμένων Βούρλων έτους 2023

Παρ, 29/09/2023 - 16:30
Θέμα: 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καμένων Βούρλων έτους 2023
Ημ/νια: 29/09/2023 11:59:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦ8ΚΩΚ1-Ξ64

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness