Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 40 λεπτά

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου

Παρ, 07/05/2021 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου
Ημ/νια: 07/05/2021 10:59:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ1ΓΩΚ1-696

Την επέκταση της οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης των παρακάτω ωφελούμενων στα πλαίσια ...

Πέμ, 06/05/2021 - 16:30
Θέμα: Την επέκταση της οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης των παρακάτω ωφελούμενων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης « Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους , Περιφέρειες , Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών ( ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς , Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων ( Δημόσια Πρόσκληση 4/2020) » ,για χρονικό διάστημα επιπλέον δύο ( 2 ) μήνες υπό τους ίδιους όρους οι οποίοι ορίζονται στην ήδη εκδοθείσα σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα
Ημ/νια: 06/05/2021 14:13:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 68Τ4ΩΚ1-Φ7Ε

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Πέμ, 06/05/2021 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ημ/νια: 06/05/2021 12:25:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΛΞΩΚ1-2ΛΚ

Επέκταση της οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης των παρακάτω ωφελούμενων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης « Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων ...

Πέμ, 06/05/2021 - 16:30
Θέμα: Επέκταση της οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης των παρακάτω ωφελούμενων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης « Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους , Περιφέρειες , Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών ( ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς , Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων ( Δημόσια Πρόσκληση 4/2020 ) » ,για χρονικό διάστημα επιπλέον δύο ( 2 ) μήνες υπό τους ίδιους όρους οι οποίοι ορίζονται στην ήδη εκδοθείσα σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα.
Ημ/νια: 06/05/2021 10:08:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ38ΩΚ1-14Δ

Επέκταση της οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης των παρακάτω ωφελούμενων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης « Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων ...

Πέμ, 06/05/2021 - 16:30
Θέμα: Επέκταση της οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης των παρακάτω ωφελούμενων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης « Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους , Περιφέρειες , Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών ( ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς , Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων ( Δημόσια Πρόσκληση 4/2020 ) » ,για χρονικό διάστημα επιπλέον δύο ( 2 ) μήνες υπό τους ίδιους όρους οι οποίοι ορίζονται στην ήδη εκδοθείσα σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα .
Ημ/νια: 06/05/2021 10:03:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΙΝΩΚ1-Ε4Τ

Επέκταση της οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης των παρακάτω ωφελούμενων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης « Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων ...

Πέμ, 06/05/2021 - 16:30
Θέμα: Επέκταση της οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης των παρακάτω ωφελούμενων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης « Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους , Περιφέρειες , Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών ( ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς , Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων( Δημόσια Πρόσκληση 4/2020 ) » ,για χρονικό διάστημα επιπλέον δύο ( 2 ) μήνες υπό τους ίδιους όρους οι οποίοι ορίζονται στην ήδη εκδοθείσα σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα.
Ημ/νια: 06/05/2021 09:57:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6161ΩΚ1-Η4Θ

Επέκταση της οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης των παρακάτω ωφελούμενων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης « Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων ...

Πέμ, 06/05/2021 - 16:30
Θέμα: Επέκταση της οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης των παρακάτω ωφελούμενων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης « Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους , Περιφέρειες , Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών ( ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς , Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων( Δημόσια Πρόσκληση 4/2020 ) » ,για χρονικό διάστημα επιπλέον δύο ( 2 ) μήνες υπό τους ίδιους όρους οι οποίοι ορίζονται στην ήδη εκδοθείσα σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα
Ημ/νια: 06/05/2021 09:46:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 641ΤΩΚ1-ΕΝ9

«Περί αναστολής της απασχόλησης ωφελουμένων λόγω διακοπών του Πάσχα 2021,στα πλαίσια της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020».

Τετ, 05/05/2021 - 16:30
Θέμα: «Περί αναστολής της απασχόλησης ωφελουμένων λόγω διακοπών του Πάσχα 2021,στα πλαίσια της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020».
Ημ/νια: 05/05/2021 10:58:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ω507ΩΚ1-6Γ3

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΚΗΗ 8225) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 29/04/2021 - 16:30
Θέμα: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΚΗΗ 8225) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 29/04/2021 11:51:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΙ6ΩΚ1-ΤΥΝ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΚΥΚΛΟΦ. ΚΗΗ-8225

Πέμ, 29/04/2021 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΚΥΚΛΟΦ. ΚΗΗ-8225
Ημ/νια: 29/04/2021 10:39:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΤΠΩΚ1-9ΥΑ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2021

Πέμ, 29/04/2021 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2021
Ημ/νια: 29/04/2021 09:16:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΚ4ΩΚ1-37Ο

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2021

Πέμ, 29/04/2021 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2021
Ημ/νια: 29/04/2021 09:16:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΩΗΩΚ1-Ζ6Ξ

Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου

Τετ, 28/04/2021 - 16:30
Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου
Ημ/νια: 28/04/2021 14:31:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΓ9ΩΚ1-ΒΟΤ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Τετ, 28/04/2021 - 16:30
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 28/04/2021 13:48:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΖΓΩΚ1-ΡΞ9

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΚΗΗ 8225) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 28/04/2021 - 16:30
Θέμα: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΚΗΗ 8225) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 28/04/2021 13:48:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ67ΩΚ1-4ΦΝ

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Τετ, 28/04/2021 - 16:30
Θέμα: ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 28/04/2021 13:48:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 92ΣΒΩΚ1-1ΟΤ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Τετ, 28/04/2021 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ημ/νια: 28/04/2021 13:47:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 61ΡΣΩΚ1-ΥΚΤ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τετ, 28/04/2021 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 28/04/2021 13:47:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 600ΓΩΚ1-Λ5Δ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΔΟΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ)

Τετ, 28/04/2021 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΔΟΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ)
Ημ/νια: 28/04/2021 13:46:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 61ΣΚΩΚ1-8ΗΓ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 1 ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2020

Τετ, 28/04/2021 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 1 ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2020
Ημ/νια: 28/04/2021 13:45:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 68Ξ4ΩΚ1-ΒΒ2

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22350 22300Τ.Κ.: 35008Email: kvourla@hol.gr