Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 4 λεπτά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Παρ, 02/06/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 02/06/2023 14:23:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ31ΩΚ1-8ΞΓ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023

Παρ, 02/06/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 02/06/2023 12:20:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΑΒΩΚ1-ΔΩΞ

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023

Παρ, 02/06/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 02/06/2023 12:16:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ29ΩΚ1-ΜΔΛ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Παρ, 02/06/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 02/06/2023 12:16:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ5ΕΩΚ1-ΘΕΤ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΠΑ 55-67

Παρ, 02/06/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΠΑ 55-67
Ημ/νια: 02/06/2023 12:07:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Δ8ΗΩΚ1-4ΩΕ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΠΑ 55-67

Παρ, 02/06/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΠΑ 55-67
Ημ/νια: 02/06/2023 12:06:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΗΥΩΚ1-ΒΟΛ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Παρ, 02/06/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ημ/νια: 02/06/2023 12:05:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΔ2ΩΚ1-ΦΒΨ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Παρ, 02/06/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Ημ/νια: 02/06/2023 12:05:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 64ΥΖΩΚ1-7ΧΛ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΑΤΕΑ

Παρ, 02/06/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΑΤΕΑ
Ημ/νια: 02/06/2023 11:56:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Η0ΩΩΚ1-1ΧΨ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Παρ, 02/06/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Ημ/νια: 02/06/2023 11:54:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ5ΟΩΚ1-ΛΦΞ

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 01/06/2023 - 16:30
Θέμα: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 01/06/2023 14:19:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 65ΛΕΩΚ1-ΗΚ4

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Πέμ, 01/06/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ημ/νια: 01/06/2023 13:33:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ8ΣΩΚ1-ΠΒΟ

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Πέμ, 01/06/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ημ/νια: 01/06/2023 13:33:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΗΨΩΚ1-ΧΚΞ

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Πέμ, 01/06/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ημ/νια: 01/06/2023 13:33:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Α2ΖΩΚ1-ΞΗΤ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 901

Πέμ, 01/06/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 901
Ημ/νια: 01/06/2023 13:30:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒΠΡΩΚ1-2ΛΗ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 901

Πέμ, 01/06/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 901
Ημ/νια: 01/06/2023 13:30:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ71ΩΚ1-1ΞΥ

Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την Συντήρηση υλικού λογισμικού, δικτύων και εργασίες μηχανογραφικής επεξεργασίας δεδομένων

Πέμ, 01/06/2023 - 16:30
Θέμα: Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την Συντήρηση υλικού λογισμικού, δικτύων και εργασίες μηχανογραφικής επεξεργασίας δεδομένων
Ημ/νια: 01/06/2023 13:26:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΙΜΩΚ1-ΨΦ1

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (13 - 9/1/2023) Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής) & Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ (Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 01/06/2023 - 16:30
Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (13 - 9/1/2023) Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής) & Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ (Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 01/06/2023 13:22:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΥΔΩΚ1-8ΒΒ

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (12 - 9/1/2023) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Παιδικών Σταθμών) & Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ Παιδικού Σταθμού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 01/06/2023 - 16:30
Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (12 - 9/1/2023) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Παιδικών Σταθμών) & Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ Παιδικού Σταθμού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 01/06/2023 13:22:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 94Ι9ΩΚ1-ΘΚΘ

Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 01/06/2023 - 16:30
Θέμα: Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 01/06/2023 13:11:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΘΧΩΚ1-7ΥΨ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr