Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 8 ώρες 50 λεπτά

Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» του Δήμου Καμένων Βούρλων

Παρ, 30/07/2021 - 16:30
Θέμα: Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 30/07/2021 14:22:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 67ΛΩΩΚ1-Ε7Π

Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) (ΜΕ 63663) ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Παρ, 30/07/2021 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) (ΜΕ 63663) ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 30/07/2021 14:18:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 984ΖΩΚ1-8ΛΙ

Κατασκευή Αγωγών Εξωτερικού Υδραγωγείου Τα.Κ. Αγίου Χαραλάμπους

Παρ, 30/07/2021 - 16:30
Θέμα: Κατασκευή Αγωγών Εξωτερικού Υδραγωγείου Τα.Κ. Αγίου Χαραλάμπους
Ημ/νια: 30/07/2021 13:51:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΝ8ΩΚ1-ΑΚΨ

Κατασκευή Αγωγών Εξωτερικού Υδραγωγείου Τα.Κ. Αγίου Χαραλάμπους

Παρ, 30/07/2021 - 16:30
Θέμα: Κατασκευή Αγωγών Εξωτερικού Υδραγωγείου Τα.Κ. Αγίου Χαραλάμπους
Ημ/νια: 30/07/2021 13:51:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ3ΩΩΚ1-ΚΝΗ

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου (ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠ[ΟΙΑΣ) 2020 - 2021

Παρ, 30/07/2021 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου (ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠ[ΟΙΑΣ) 2020 - 2021
Ημ/νια: 30/07/2021 13:51:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΜΠΩΚ1-5ΚΓ

Προμήθεια λοιπών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου (ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΣΚΑΡΦΕΙΑΣ)

Παρ, 30/07/2021 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια λοιπών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου (ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΣΚΑΡΦΕΙΑΣ)
Ημ/νια: 30/07/2021 13:28:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ω54ΔΩΚ1-0ΥΜ

Προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ

Παρ, 30/07/2021 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ
Ημ/νια: 30/07/2021 13:25:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 63Α1ΩΚ1-ΧΒΧ

Προμήθεια λοιπών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ)

Παρ, 30/07/2021 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια λοιπών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ)
Ημ/νια: 30/07/2021 13:25:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΕ7ΩΚ1-Η07

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΑΛΑΜΠΟΥΣ)

Παρ, 30/07/2021 - 16:30
Θέμα: Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΑΛΑΜΠΟΥΣ)
Ημ/νια: 30/07/2021 13:02:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΩΡΩΚ1-ΙΡΑ

ανάθεση για τη Δημοσίευση του έργου « Κατασκευή αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου Αγίου Χαραλάμπους».

Παρ, 30/07/2021 - 16:30
Θέμα: ανάθεση για τη Δημοσίευση του έργου « Κατασκευή αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου Αγίου Χαραλάμπους».
Ημ/νια: 30/07/2021 12:04:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨ3ΤΩΚ1-1ΔΙ

Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2020-2021 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 29/07/2021 - 16:30
Θέμα: Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2020-2021 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 29/07/2021 14:16:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΝ0ΩΚ1-ΖΡΘ

Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καμένων Βούρλων 2020-2021 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 29/07/2021 - 16:30
Θέμα: Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καμένων Βούρλων 2020-2021 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 29/07/2021 14:05:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΤΚ1ΩΚ1-ΨΤΜ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΙΓΙΑΛΟ)

Πέμ, 29/07/2021 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΙΓΙΑΛΟ)
Ημ/νια: 29/07/2021 13:53:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΠΧΩΚ1-Λ5Ε

Προμήθεια λαμπτήρων των δικτύων δημοτικού φωτισμού του Δήμου Δ.Ε ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Πέμ, 29/07/2021 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια λαμπτήρων των δικτύων δημοτικού φωτισμού του Δήμου Δ.Ε ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 29/07/2021 13:52:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΨΣΩΚ1-8Ξ4

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών (ΕΠΙΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΦΙΛΙΠΠΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ)

Πέμ, 29/07/2021 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές δικαστικών επιμελητών (ΕΠΙΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΦΙΛΙΠΠΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ)
Ημ/νια: 29/07/2021 13:51:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΦ9ΩΚ1-ΨΚΧ

Απευθείας ανάθεση για απεντόμωση μυοκτονία κοινοχρήστων χώρων, ρεμάτων, παραλιών, παιδικών χαρών (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ).

Πέμ, 29/07/2021 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για απεντόμωση μυοκτονία κοινοχρήστων χώρων, ρεμάτων, παραλιών, παιδικών χαρών (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ).
Ημ/νια: 29/07/2021 13:29:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ0ΕΩΚ1-ΔΦ7

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 100 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου: «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ»

Πέμ, 29/07/2021 - 16:30
Θέμα: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 100 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου: «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ»
Ημ/νια: 29/07/2021 13:27:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΛΠΩΚ1-Λ57

Απευθείας ανάθεση για απεντόμωση μυοκτονία κοινοχρήστων χώρων, ρεμάτων, παραλιών, παιδικών χαρών (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ).

Πέμ, 29/07/2021 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για απεντόμωση μυοκτονία κοινοχρήστων χώρων, ρεμάτων, παραλιών, παιδικών χαρών (ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ).
Ημ/νια: 29/07/2021 13:26:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΕΥΩΚ1-1Σ6

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Β ΔΟΣΗ 2021

Πέμ, 29/07/2021 - 16:30
Θέμα: Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Β ΔΟΣΗ 2021
Ημ/νια: 29/07/2021 12:42:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΔΘΩΚ1-1Κ2

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Β ΔΟΣΗ 2021

Πέμ, 29/07/2021 - 16:30
Θέμα: Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Β ΔΟΣΗ 2021
Ημ/νια: 29/07/2021 12:42:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΧΓΩΚ1-ΘΚ5

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr