Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 9 λεπτά

Δαπάνες αποστολής ειδοποιητηρίων ύδρευσης 2021

Παρ, 15/10/2021 - 16:30
Θέμα: Δαπάνες αποστολής ειδοποιητηρίων ύδρευσης 2021
Ημ/νια: 15/10/2021 13:08:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΕΔΩΚ1-2Λ9

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Παρ, 15/10/2021 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 15/10/2021 12:54:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΥΔΩΚ1-ΛΝΗ

Προμήθεια ομπρελών και αποδυτηρίων λουομένων (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)

Παρ, 15/10/2021 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ομπρελών και αποδυτηρίων λουομένων (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)
Ημ/νια: 15/10/2021 12:40:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Β1ΝΩΚ1-Σ4Δ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ-63664

Παρ, 15/10/2021 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ-63664
Ημ/νια: 15/10/2021 11:50:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 67ΤΦΩΚ1-5Η8

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1497

Παρ, 15/10/2021 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1497
Ημ/νια: 15/10/2021 09:53:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΝΝΩΚ1-ΛΨΛ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06% (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓ.) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1497

Παρ, 15/10/2021 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06% (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓ.) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1497
Ημ/νια: 15/10/2021 09:53:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 66Ι1ΩΚ1-9ΓΛ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΠΔΥ 1% και την κίνηση ΜΙΣΘAY 241

Παρ, 15/10/2021 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΠΔΥ 1% και την κίνηση ΜΙΣΘAY 241
Ημ/νια: 15/10/2021 09:35:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0Υ2ΩΚ1-ΜΓΛ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΔΥ ΕΡΓ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 241

Παρ, 15/10/2021 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΔΥ ΕΡΓ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 241
Ημ/νια: 15/10/2021 09:35:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 69ΑΤΩΚ1-ΒΚΙ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΦΩΚΙΔΑΣ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 240

Παρ, 15/10/2021 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΦΩΚΙΔΑΣ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 240
Ημ/νια: 15/10/2021 09:35:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ6ΘΩΚ1-Σ95

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 241

Παρ, 15/10/2021 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 241
Ημ/νια: 15/10/2021 09:35:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ37ΩΚ1-Κ7Ω

Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και την επισκευή των δικτύων ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης του Δήμου Δ.Ε. Καμένων Βούρλων.

Πέμ, 14/10/2021 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και την επισκευή των δικτύων ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης του Δήμου Δ.Ε. Καμένων Βούρλων.
Ημ/νια: 14/10/2021 10:42:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΖ3ΩΚ1-7ΓΙ

Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και την επισκευή των δικτύων ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης του Δήμου Δ.Ε. Καμένων Βούρλων.

Πέμ, 14/10/2021 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και την επισκευή των δικτύων ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης του Δήμου Δ.Ε. Καμένων Βούρλων.
Ημ/νια: 14/10/2021 10:40:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΨΝΩΚ1-40Ε

Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καμένων Βούρλων 2021 - 2024

Τετ, 13/10/2021 - 16:30
Θέμα: Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καμένων Βούρλων 2021 - 2024
Ημ/νια: 13/10/2021 14:29:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΜΦΩΚ1-ΡΝΠ

Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και την επισκευή των δικτύων ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης του Δήμου Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩ ΒΟΥΡΛΩΝ

Τετ, 13/10/2021 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και την επισκευή των δικτύων ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης του Δήμου Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 13/10/2021 13:06:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 65ΕΠΩΚ1-ΟΣΙ

Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και την επισκευή των δικτύων ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης του Δήμου Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Τετ, 13/10/2021 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και την επισκευή των δικτύων ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης του Δήμου Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 13/10/2021 13:05:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΡΓΩΚ1-ΧΘΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. , ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΓΚΑΝΑΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Τετ, 13/10/2021 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. , ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΓΚΑΝΑΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
Ημ/νια: 13/10/2021 12:05:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 698ΡΩΚ1-Β9Τ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. , ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΑΣΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ .

Τετ, 13/10/2021 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. , ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΑΣΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ .
Ημ/νια: 13/10/2021 12:03:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝ4ΨΩΚ1-ΗΕΒ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. , ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΚΕΡΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ .

Τετ, 13/10/2021 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. , ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΚΕΡΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ .
Ημ/νια: 13/10/2021 12:00:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΖΩΩΚ1-Ψ0Β

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. , ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ .

Τετ, 13/10/2021 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. , ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ .
Ημ/νια: 13/10/2021 11:23:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν2ΑΩΚ1-ΑΟΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. , ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ .

Τετ, 13/10/2021 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. , ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ .
Ημ/νια: 13/10/2021 11:20:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ω34ΔΩΚ1-ΟΙ3

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness