Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 7 ώρες 7 λεπτά

Αποζημίωση επικειμένων σε θιγόμενους από πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Λογγού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΝΠΑΣΙΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

Δευ, 08/07/2024 - 16:30
Θέμα: Αποζημίωση επικειμένων σε θιγόμενους από πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Λογγού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΝΠΑΣΙΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νια: 08/07/2024 14:31:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΑΚΒΩΚ1-ΗΤΦ

Αποζημίωση επικειμένων σε θιγόμενους από πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Λογγού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΤΖΟΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Δευ, 08/07/2024 - 16:30
Θέμα: Αποζημίωση επικειμένων σε θιγόμενους από πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Λογγού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΤΖΟΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ημ/νια: 08/07/2024 14:31:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΩΘΩΚ1-16Ο

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 08/07/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 08/07/2024 13:26:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Δ90ΩΚ1-21Ω

Δημοσίευση προκηρύξεων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δευ, 08/07/2024 - 16:30
Θέμα: Δημοσίευση προκηρύξεων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ημ/νια: 08/07/2024 13:21:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΡΦΩΚ1-ΤΣΒ

Δημοσίευση προκηρύξεων -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΤΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Δευ, 08/07/2024 - 16:30
Θέμα: Δημοσίευση προκηρύξεων -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΤΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Ημ/νια: 08/07/2024 13:21:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΩΨΩΩΚ1-ΕΔΦ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 08/07/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 08/07/2024 12:22:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΩΥΩΚ1-ΠΧΩ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 909

Παρ, 05/07/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 909
Ημ/νια: 05/07/2024 13:09:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 619ΗΩΚ1-Ρ63

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 909

Παρ, 05/07/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 909
Ημ/νια: 05/07/2024 13:09:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΞΙΩΩΚ1-ΨΓΟ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 05/07/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 05/07/2024 12:56:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΤΠΩΚ1-ΞΙ1

ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Παρ, 05/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
Ημ/νια: 05/07/2024 12:38:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 62ΙΨΩΚ1-ΙΔΧ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 05/07/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 05/07/2024 11:22:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΒΦΩΚ1-ΗΒΙ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 05/07/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 05/07/2024 11:01:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 63Ω0ΩΚ1-ΖΘΘ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 05/07/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 05/07/2024 08:39:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 96ΙΡΩΚ1-ΩΘΔ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 921

Πέμ, 04/07/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 921
Ημ/νια: 04/07/2024 13:09:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 978ΨΩΚ1-ΙΦΥ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 921

Πέμ, 04/07/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 921
Ημ/νια: 04/07/2024 13:08:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ71ΩΚ1-68Ε

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΣΑΡΗ Μ. ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ι.

Πέμ, 04/07/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΣΑΡΗ Μ. ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ι.
Ημ/νια: 04/07/2024 12:32:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Χ4ΛΩΚ1-ΧΒΝ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΑΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Πέμ, 04/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΑΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 04/07/2024 12:30:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΜ7ΩΚ1-ΜΔΘ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4 ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πέμ, 04/07/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4 ΜΕΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 04/07/2024 10:24:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΟΕΩΚ1-47Κ

Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 04/07/2024 - 16:30
Θέμα: Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 04/07/2024 09:53:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΧΩΩΚ1-ΜΥΓ

Μισθώματα κλιμακίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΔΕ Αγίου Κων/νου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 04/07/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα κλιμακίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΔΕ Αγίου Κων/νου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 04/07/2024 09:44:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦ9ΒΩΚ1-ΚΧ9

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr