Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 21 ώρες 4 λεπτά

Προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ

Πέμ, 14/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ
Ημ/νια: 14/09/2023 09:37:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ8ΔΩΚ1-ΣΑΧ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 178

Τετ, 13/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 178
Ημ/νια: 13/09/2023 13:37:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΩ1ΩΚ1-ΟΚΡ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 182

Τετ, 13/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 182
Ημ/νια: 13/09/2023 13:37:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ9ΨΗΩΚ1-9ΜΡ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΚΔ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 178

Τετ, 13/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΚΔ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 178
Ημ/νια: 13/09/2023 13:37:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΟ5ΩΚ1-819

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νομού Αττικής-Βοιωτία και την κίνηση ΜΙΣΘAY 180

Τετ, 13/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νομού Αττικής-Βοιωτία και την κίνηση ΜΙΣΘAY 180
Ημ/νια: 13/09/2023 13:37:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 60ΚΥΩΚ1-4Σ5

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΦΩΚΙΔΑΣ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 182

Τετ, 13/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΦΩΚΙΔΑΣ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 182
Ημ/νια: 13/09/2023 13:36:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Σ89ΩΚ1-ΣΗ3

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 184

Τετ, 13/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 184
Ημ/νια: 13/09/2023 13:36:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΚΔΩΚ1-Σ2Θ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σ.Υ.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ. Φ.Ε.Φ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 184

Τετ, 13/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σ.Υ.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ. Φ.Ε.Φ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 184
Ημ/νια: 13/09/2023 13:36:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΘΡ8ΩΚ1-8ΞΟ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΥΔΚΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 182

Τετ, 13/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΥΔΚΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 182
Ημ/νια: 13/09/2023 13:35:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 98ΤΒΩΚ1-6ΔΙ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΜΤΠΥ 82419 και την κίνηση ΜΙΣΘAY 179

Τετ, 13/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΜΤΠΥ 82419 και την κίνηση ΜΙΣΘAY 179
Ημ/νια: 13/09/2023 13:35:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΑΣΩΚ1-Ξ8Ρ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΙΚΑ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 188

Τετ, 13/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΙΚΑ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 188
Ημ/νια: 13/09/2023 13:35:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ4ΥΖΩΚ1-Ζ5Ν

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 12/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 12/09/2023 14:39:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΩΦΩΚ1-0Ν5

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 12/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 12/09/2023 14:39:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Β2ΦΩΚ1-Λ93

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1581

Τρί, 12/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1581
Ημ/νια: 12/09/2023 14:39:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 63ΙΟΩΚ1-7ΒΤ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1581

Τρί, 12/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1581
Ημ/νια: 12/09/2023 14:39:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΨΟΥΩΚ1-ΡΟΒ

ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ: Β. "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ"

Δευ, 11/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ: Β. "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ"
Ημ/νια: 11/09/2023 14:55:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΣΝΩΚ1-ΡΤ3

ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ: Α. "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ"

Δευ, 11/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ: Α. "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ"
Ημ/νια: 11/09/2023 14:47:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒ88ΩΚ1-922

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1514

Δευ, 11/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1514
Ημ/νια: 11/09/2023 13:22:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ε2ΦΩΚ1-771

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1514

Δευ, 11/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1514
Ημ/νια: 11/09/2023 13:21:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ξ8ΞΩΚ1-ΔΚΡ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 11/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 11/09/2023 12:52:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΠΕΩΚ1-ΦΩΚ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness