Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 22 ώρες 6 λεπτά

Αποδοχή όρων συνεργασίας για ηλεκτρονική είσπραξη απαιτήσεων του Δήμου Καμένων Βούρλων με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Τρί, 29/08/2023 - 16:30
Θέμα: Αποδοχή όρων συνεργασίας για ηλεκτρονική είσπραξη απαιτήσεων του Δήμου Καμένων Βούρλων με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Ημ/νια: 29/08/2023 12:13:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 919ΡΩΚ1-6ΩΧ

Φόρος Εισοδήματος Δήμου Καμένων Βούρλων 2023

Δευ, 28/08/2023 - 16:30
Θέμα: Φόρος Εισοδήματος Δήμου Καμένων Βούρλων 2023
Ημ/νια: 28/08/2023 11:38:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ4ΥΩΚ1-Ω6Ρ

Φόρος Εισοδήματος Δήμου Καμένων Βούρλων 2023

Δευ, 28/08/2023 - 16:30
Θέμα: Φόρος Εισοδήματος Δήμου Καμένων Βούρλων 2023
Ημ/νια: 28/08/2023 11:25:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΛΘΩΚ1-ΥΡ8

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 28/08/2023 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 28/08/2023 10:18:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΡΠΩΚ1-2ΥΔ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 28/08/2023 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 28/08/2023 10:18:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 65ΨΥΩΚ1-Π97

Έργα Οδοποιίας Δήμου Καμένων Βούρλων

Δευ, 28/08/2023 - 16:30
Θέμα: Έργα Οδοποιίας Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 28/08/2023 10:18:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 663ΩΩΚ1-ΟΕΩ

Απευθείας ανάθεση για δημοσίευση «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου Καμένων Βούρλων για το έτος 2023».

Δευ, 28/08/2023 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για δημοσίευση «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου Καμένων Βούρλων για το έτος 2023».
Ημ/νια: 28/08/2023 08:56:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 62ΔΨΩΚ1-8ΙΕ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Παρ, 25/08/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ημ/νια: 25/08/2023 13:50:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΦ2ΩΚ1-ΥΨ5

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Παρ, 25/08/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ημ/νια: 25/08/2023 13:49:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΖΓΩΚ1-ΑΙΘ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Παρ, 25/08/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ημ/νια: 25/08/2023 13:49:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΘΜΩΚ1-ΖΦΕ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Παρ, 25/08/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ημ/νια: 25/08/2023 13:48:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΨΠΩΚ1-ΒΜ9

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Παρ, 25/08/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ημ/νια: 25/08/2023 13:47:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΡΕΕΩΚ1-85Η

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Παρ, 25/08/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ημ/νια: 25/08/2023 13:46:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ5ΖΩΚ1-Ι93

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Παρ, 25/08/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ημ/νια: 25/08/2023 13:46:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 991ΖΩΚ1-ΦΛΡ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Παρ, 25/08/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ημ/νια: 25/08/2023 13:45:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ4ΨΒΩΚ1-55Β

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 25/08/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 25/08/2023 13:01:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 65ΒΙΩΚ1-ΘΣ0

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΠΑΣΑ / ΚΥΥΑΠ - Υγείας Αστυνομίας και την κίνηση ΜΙΣΘAY 177

Παρ, 25/08/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΠΑΣΑ / ΚΥΥΑΠ - Υγείας Αστυνομίας και την κίνηση ΜΙΣΘAY 177
Ημ/νια: 25/08/2023 12:55:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΒ9ΩΚ1-ΠΦΠ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1484

Πέμ, 24/08/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1484
Ημ/νια: 24/08/2023 14:14:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ4ΤΗΩΚ1-ΗΩΒ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1484

Πέμ, 24/08/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1484
Ημ/νια: 24/08/2023 14:14:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 65Ξ1ΩΚ1-Κ06

Μελέτη ωρίμανσης των έργων για πόσιμο νερό: Β. "Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Παραλίας Καινούργιου"

Πέμ, 24/08/2023 - 16:30
Θέμα: Μελέτη ωρίμανσης των έργων για πόσιμο νερό: Β. "Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Παραλίας Καινούργιου"
Ημ/νια: 24/08/2023 11:18:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΟ2ΩΚ1-4ΚΞ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr