Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 7 ώρες 13 λεπτά

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

Παρ, 21/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
Ημ/νια: 21/06/2024 11:38:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΨΗΩΚ1-ΗΝΛ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Παρ, 21/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 21/06/2024 11:37:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 612ΣΩΚ1-ΕΦΔ

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2024

Πέμ, 20/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2024
Ημ/νια: 20/06/2024 11:35:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΒΞΩΚ1-Α25

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων - ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 15-06-2024

Πέμ, 20/06/2024 - 16:30
Θέμα: Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων - ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 15-06-2024
Ημ/νια: 20/06/2024 10:59:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Τ5ΩΩΚ1-0ΝΩ

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΘΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 15-06-2024

Πέμ, 20/06/2024 - 16:30
Θέμα: Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΘΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 15-06-2024
Ημ/νια: 20/06/2024 10:59:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ1ΥΩΚ1-3ΑΘ

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 20/06/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 20/06/2024 10:38:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΗ1ΩΚ1-ΤΚΤ

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 20/06/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 20/06/2024 10:38:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 61ΙΨΩΚ1-Δ72

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 20/06/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 20/06/2024 10:37:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΛΡΩΚ1-ΖΩ6

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 20/06/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 20/06/2024 09:21:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 661ΟΩΚ1-ΟΙΡ

Ετήσια εισφορά 25% στο ΤΠΔKΥ 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 20/06/2024 - 16:30
Θέμα: Ετήσια εισφορά 25% στο ΤΠΔKΥ 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 20/06/2024 09:21:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6942ΩΚ1-Υ5Υ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 20/06/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 20/06/2024 09:21:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΘΨΩΚ1-Ν9Λ

Παροχή Υπηρεσιών για Ναυαγοσωστική κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών του Δήμου Καμένων Βούρλων 2024

Τετ, 19/06/2024 - 16:30
Θέμα: Παροχή Υπηρεσιών για Ναυαγοσωστική κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών του Δήμου Καμένων Βούρλων 2024
Ημ/νια: 19/06/2024 12:19:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΩ5ΩΚ1-ΗΜ4

Έγκριση Τεχνικού Δελτίου για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Ά Βαθμού με περιαστικά δάση» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 (Α.Π. 6) «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών...

Τετ, 19/06/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση Τεχνικού Δελτίου για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Ά Βαθμού με περιαστικά δάση» στον Άξονα Προτεραιότητας 6 (Α.Π. 6) «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024»
Ημ/νια: 19/06/2024 11:23:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΚΨΩΚ1-ΜΣ3

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τετ, 19/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ημ/νια: 19/06/2024 11:22:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ7ΓΩΚ1-ΕΚΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2024

Τετ, 19/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2024
Ημ/νια: 19/06/2024 09:49:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΘ7ΩΚ1-6ΡΛ

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2024

Τρί, 18/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2024
Ημ/νια: 18/06/2024 14:07:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 67ΘΥΩΚ1-Γ10

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 839

Τρί, 18/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 839
Ημ/νια: 18/06/2024 13:36:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ01ΔΩΚ1-ΒΓΒ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 839

Τρί, 18/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 839
Ημ/νια: 18/06/2024 13:36:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΕΝΩΚ1-ΙΑΚ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2024

Τρί, 18/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2024
Ημ/νια: 18/06/2024 13:00:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 681ΟΩΚ1-09Θ

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΟΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024

Τρί, 18/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΟΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 18/06/2024 09:27:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΘ5ΩΚ1-3Κ8

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr