Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 19 ώρες 5 λεπτά

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ (ΤΜΗΜΑ 2)

Τετ, 20/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ (ΤΜΗΜΑ 2)
Ημ/νια: 20/09/2023 12:44:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΠΨΩΚ1-Ρ39

Προμήθεια ομπρελών και αποδυτηρίων λουομένων

Τετ, 20/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ομπρελών και αποδυτηρίων λουομένων
Ημ/νια: 20/09/2023 11:32:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΦ0ΩΚ1-ΡΓΡ

Απευθείας ανάθεση για δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Τετ, 20/09/2023 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για δημοσίευση ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
Ημ/νια: 20/09/2023 09:44:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΒ3ΩΚ1-ΤΗΕ

Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Αναβάθμιση έξι (6) παιδικών χαρών του Δήμου Καμένων Βούρλων»

Τρί, 19/09/2023 - 16:30
Θέμα: Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Αναβάθμιση έξι (6) παιδικών χαρών του Δήμου Καμένων Βούρλων»
Ημ/νια: 19/09/2023 13:45:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΧΜΩΚ1-3Η8

Εξειδίκευση – έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων

Τρί, 19/09/2023 - 16:30
Θέμα: Εξειδίκευση – έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 19/09/2023 12:29:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΦΡΩΚ1-ΟΧΠ

Εξειδίκευση – έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων

Τρί, 19/09/2023 - 16:30
Θέμα: Εξειδίκευση – έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 19/09/2023 11:52:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΦΡΩΚ1-ΖΝΞ

ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΜΩΛΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 2023

Τρί, 19/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΜΩΛΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 2023
Ημ/νια: 19/09/2023 11:51:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΣΓΩΚ1-ΑΨΧ

6η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καμένων Βούρλων οικονομικού έτους 2023

Τρί, 19/09/2023 - 16:30
Θέμα: 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καμένων Βούρλων οικονομικού έτους 2023
Ημ/νια: 19/09/2023 09:53:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 69ΚΒΩΚ1-00Κ

ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΜΩΛΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 2023

Τρί, 19/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΜΩΛΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 2023
Ημ/νια: 19/09/2023 09:12:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΗΙΩΚ1-6ΟΒ

Απευθείας ανάθεση για Προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε.ΜΩΛΟΥ

Τρί, 19/09/2023 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για Προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε.ΜΩΛΟΥ
Ημ/νια: 19/09/2023 08:57:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΡΒΩΚ1-Ζ7Ι

Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Τρί, 19/09/2023 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 19/09/2023 08:41:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ7ΥΩΚ1-Ι6Τ

Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Τρί, 19/09/2023 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 19/09/2023 08:38:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 64ΘΧΩΚ1-ΒΟ5

Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ

Τρί, 19/09/2023 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ
Ημ/νια: 19/09/2023 08:35:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Σ1ΩΚ1-Χ5Ρ

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 6η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καμένων Βούρλων έτους 2023

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 6η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καμένων Βούρλων έτους 2023
Ημ/νια: 18/09/2023 12:24:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΒΣΩΚ1-4Ν1

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ημ/νια: 18/09/2023 12:20:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΚΝΩΚ1-0ΚΑ

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 44721 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 44721 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 18/09/2023 12:15:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΡΠΩΚ1-ΦΑ6

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 18/09/2023 12:15:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Λ8ΩΚ1-ΧΘΟ

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 18/09/2023 12:15:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΜΔΩΚ1-31Δ

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 116225 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 116225 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 18/09/2023 12:15:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ρ9ΘΩΚ1-2ΦΧ

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 18/09/2023 12:15:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΡΥΩΚ1-ΓΞΕ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr