Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 19 ώρες 32 λεπτά

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 2024

Δευ, 15/04/2024 - 16:30
Θέμα: Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 2024
Ημ/νια: 15/04/2024 10:18:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 69ΤΛΩΚ1-6ΓΣ

Έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρισμού δημοτικών γυμναστηρίων, παιδικών σταθμών 2024

Δευ, 15/04/2024 - 16:30
Θέμα: Έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρισμού δημοτικών γυμναστηρίων, παιδικών σταθμών 2024
Ημ/νια: 15/04/2024 10:18:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ε9ΓΩΚ1-8ΓΖ

Έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρισμού δημοτικών κτιρίων 2024

Δευ, 15/04/2024 - 16:30
Θέμα: Έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρισμού δημοτικών κτιρίων 2024
Ημ/νια: 15/04/2024 10:18:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΨΩΩΚ1-ΠΑ1

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Δευ, 15/04/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Ημ/νια: 15/04/2024 10:07:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Φ2ΩΚ1-86Ξ

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή κατ’ άρθρα 105-106 του Εισ.Ν.Α.Κ. και 932 Α.Κ. – αδικοπραξίας του Δ******** Α******* )

Δευ, 15/04/2024 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή κατ’ άρθρα 105-106 του Εισ.Ν.Α.Κ. και 932 Α.Κ. – αδικοπραξίας του Δ******** Α******* )
Ημ/νια: 15/04/2024 08:33:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΒΤΩΚ1-ΗΚΜ

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή Νέου Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης Καμένων Βούρλων», μετά από την προέγκριση της ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος...

Παρ, 12/04/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή Νέου Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης Καμένων Βούρλων», μετά από την προέγκριση της ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ημ/νια: 12/04/2024 14:27:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 60Κ1ΩΚ1-8ΧΠ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 482

Παρ, 12/04/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 482
Ημ/νια: 12/04/2024 14:18:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΡΞΓΩΚ1-7ΩΑ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 482

Παρ, 12/04/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 482
Ημ/νια: 12/04/2024 14:18:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ1ΩΩΚ1-8ΑΛ

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής με γεωμετρική μεταβολή των Ε******* Τ********** κλπ)

Παρ, 12/04/2024 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής με γεωμετρική μεταβολή των Ε******* Τ********** κλπ)
Ημ/νια: 12/04/2024 13:10:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ4ΖΣΩΚ1-ΒΚ7

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος

Παρ, 12/04/2024 - 16:30
Θέμα: Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος
Ημ/νια: 12/04/2024 12:49:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΓΚΩΚ1-ΟΨΣ

Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Καμένων Βούρλων για την «Αποκατάσταση Καταστροφής Λόγω Καθίζησης Οδοστρώματος και Διαμόρφωσης Πρανών που Συνδέει τον Άγιο Κωνσταντίνο με τον Οικισμό Άγναντης από:...

Παρ, 12/04/2024 - 16:30
Θέμα: Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Καμένων Βούρλων για την «Αποκατάσταση Καταστροφής Λόγω Καθίζησης Οδοστρώματος και Διαμόρφωσης Πρανών που Συνδέει τον Άγιο Κωνσταντίνο με τον Οικισμό Άγναντης από: Χ αρχή =400116, Ψ αρχή=4289469 έως Χ πέρας=402486, Ψ πέρας=5285258», ως προς το άρθρο 5 αυτής, περί παράτασης της χρονικής διάρκειάς της
Ημ/νια: 12/04/2024 12:39:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΧΒΩΚ1-ΙΕ8

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετεγκατάσταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, σε θαλάσσια έκταση 72,5 στρεμμάτων, δυναμικότητας 720 τόνων/έτος, στη θέση «Χιλιομίλι» Δ.Ε. Μώλου του Δήμου Καμένων...

Παρ, 12/04/2024 - 16:30
Θέμα: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετεγκατάσταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, σε θαλάσσια έκταση 72,5 στρεμμάτων, δυναμικότητας 720 τόνων/έτος, στη θέση «Χιλιομίλι» Δ.Ε. Μώλου του Δήμου Καμένων Βούρλων Νομού Φθιώτιδας της εταιρείας «PHILOSOFISH A.E.» (ΠΕΤ: 2403003524)
Ημ/νια: 12/04/2024 12:20:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΨΚΩΚ1-Γ6Τ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας οστρακοκαλλιέργειας με το σύστημα «Lond-Line» δυναμικότητας 72 τόνων μυδιών/έτος σε θαλάσσιαέκταση 20 στρεμμάτων, από τη θέση «Παραλία Μώλου»...

Παρ, 12/04/2024 - 16:30
Θέμα: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας οστρακοκαλλιέργειας με το σύστημα «Lond-Line» δυναμικότητας 72 τόνων μυδιών/έτος σε θαλάσσιαέκταση 20 στρεμμάτων, από τη θέση «Παραλία Μώλου» Μαλιακού Κόλπου, Δήμου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου στην περιοχή «Χιλιομίλι», Δ.Ε. Μώλου του Δήμου Καμένων Βούρλων Νομού Φθιώτιδας, ιδιοκτησίας Δημητρίου Γιαννόπουλου (ΠΕΤ. 2401005521)
Ημ/νια: 12/04/2024 12:08:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΧΓΩΚ1-ΓΕΝ

Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Νέου Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης Καμένων Βούρλων»

Παρ, 12/04/2024 - 16:30
Θέμα: Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Νέου Κεντρικού Αγωγού Αποχέτευσης Καμένων Βούρλων»
Ημ/νια: 12/04/2024 11:51:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖ5ΣΩΚ1-ΓΒΓ

Ετήσια εισφορά 25% στο ΤΠΔKΥ 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 12/04/2024 - 16:30
Θέμα: Ετήσια εισφορά 25% στο ΤΠΔKΥ 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 12/04/2024 09:05:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ9ΖΩΚ1-ΜΕΞ

Αναβάθμιση έξι (6) παιδικών χαρών του Δήμου Καμένων Βούρλων

Πέμ, 11/04/2024 - 16:30
Θέμα: Αναβάθμιση έξι (6) παιδικών χαρών του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 11/04/2024 12:47:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΑΦΦΩΚ1-Δ7Ο

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ»

Πέμ, 11/04/2024 - 16:30
Θέμα: ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ»
Ημ/νια: 11/04/2024 11:09:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ73ΟΩΚ1-Ν4Λ

Παροχής Υπηρεσίας Γραφολόγου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Πέμ, 11/04/2024 - 16:30
Θέμα: Παροχής Υπηρεσίας Γραφολόγου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Ημ/νια: 11/04/2024 10:30:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΚΥΩΚ1-56Μ

“Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας βάσει του Ν.4354/2015 του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Σφήκα Ευθάλειου του Νικολάου για μισθολογική εξέλιξη .”

Πέμ, 11/04/2024 - 16:30
Θέμα: “Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας βάσει του Ν.4354/2015 του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Σφήκα Ευθάλειου του Νικολάου για μισθολογική εξέλιξη .”
Ημ/νια: 11/04/2024 10:04:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ε0ΩΩΚ1-ΜΡΦ

“Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας βάσει του Ν.4354/2015 της δόκιμης υπαλλήλου του Δήμου μας Οικονόμου Ελένης του Βασιλείου για μισθολογική εξέλιξη ”.

Πέμ, 11/04/2024 - 16:30
Θέμα: “Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας βάσει του Ν.4354/2015 της δόκιμης υπαλλήλου του Δήμου μας Οικονόμου Ελένης του Βασιλείου για μισθολογική εξέλιξη ”.
Ημ/νια: 11/04/2024 10:02:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΨΣΩΚ1-ΚΙΟ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr