Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 17 ώρες 55 λεπτά

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1688

Πέμ, 28/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1688
Ημ/νια: 28/09/2023 13:55:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΙ8ΩΚ1-ΕΣΛ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΔΥΗΤΗΡΙΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ

Πέμ, 28/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΔΥΗΤΗΡΙΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ
Ημ/νια: 28/09/2023 10:30:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΡΘΩΚ1-7ΥΕ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ

Πέμ, 28/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ
Ημ/νια: 28/09/2023 09:51:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΩΧΩΚ1-9Ρ0

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 28/09/2023 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 28/09/2023 09:40:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΔΘΩΚ1-Μ67

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 28/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 28/09/2023 09:10:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ61ΩΚ1-5ΒΜ

ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ:Β."ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ"

Πέμ, 28/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ:Β."ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ"
Ημ/νια: 28/09/2023 08:57:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ52ΣΩΚ1-2ΙΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ:Α."ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ"

Πέμ, 28/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ:Α."ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ"
Ημ/νια: 28/09/2023 08:44:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΤΝΩΚ1-ΧΦ2

Απευθείας ανάθεση για προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ BEACH VOLLEY ΣΤΙΣ 21/7/2023, 22/7/2023 και 23/7/2023».

Πέμ, 28/09/2023 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ BEACH VOLLEY ΣΤΙΣ 21/7/2023, 22/7/2023 και 23/7/2023».
Ημ/νια: 28/09/2023 07:55:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΧ2ΩΚ1-ΛΨΣ

Προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου

Τετ, 27/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου
Ημ/νια: 27/09/2023 13:34:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9748ΩΚ1-ΧΣΚ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1652

Τετ, 27/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1652
Ημ/νια: 27/09/2023 13:04:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ3ΦΩΚ1-ΣΗΡ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1651

Τετ, 27/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1651
Ημ/νια: 27/09/2023 13:04:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΖΞΩΚ1-ΟΡ5

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1650

Τετ, 27/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1650
Ημ/νια: 27/09/2023 13:04:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΤΤΑΩΚ1-ΗΛ8

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1648

Τετ, 27/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1648
Ημ/νια: 27/09/2023 13:04:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 60ΘΟΩΚ1-ΥΨΕ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1647

Τετ, 27/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1647
Ημ/νια: 27/09/2023 13:04:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΘ3ΩΚ1-33Μ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 27/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 27/09/2023 09:37:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΨ5ΩΚ1-ΤΤΓ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΠΑΣΑ / ΚΥΥΑΠ - Υγείας Αστυνομίας και την κίνηση ΜΙΣΘAY 201

Τετ, 27/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΠΑΣΑ / ΚΥΥΑΠ - Υγείας Αστυνομίας και την κίνηση ΜΙΣΘAY 201
Ημ/νια: 27/09/2023 09:36:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΘ7ΩΚ1-ΩΤ6

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΤΕΑΕΠ Αστυνομίας - Ασφαλισμένου και την κίνηση ΜΙΣΘAY 201

Τετ, 27/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΤΕΑΕΠ Αστυνομίας - Ασφαλισμένου και την κίνηση ΜΙΣΘAY 201
Ημ/νια: 27/09/2023 09:36:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΞΨΩΚ1-Ω9Ξ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 201

Τετ, 27/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 201
Ημ/νια: 27/09/2023 09:36:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΤ9ΩΚ1-ΛΙ5

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1573

Τρί, 26/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1573
Ημ/νια: 26/09/2023 13:27:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 93ΞΝΩΚ1-9Ο8

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1573

Τρί, 26/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1573
Ημ/νια: 26/09/2023 13:27:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΛΓΩΚ1-9ΕΔ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr