Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 20 ώρες 59 λεπτά

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 103/2022 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Λαμίας)

Παρ, 22/09/2023 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 103/2022 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Λαμίας)
Ημ/νια: 22/09/2023 13:27:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΗ4ΩΚ1-ΔΒΟ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1625

Παρ, 22/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1625
Ημ/νια: 22/09/2023 13:00:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ5ΔΩΚ1-ΝΘΘ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1592

Παρ, 22/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 4% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1592
Ημ/νια: 22/09/2023 13:00:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΦ0ΩΚ1-0ΗΘ

Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Παρ, 22/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022
Ημ/νια: 22/09/2023 12:45:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΛΦΩΚ1-ΗΔΙ

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLLEY

Παρ, 22/09/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLLEY
Ημ/νια: 22/09/2023 12:45:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Μ0ΠΩΚ1-Κ5Α

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης οργανισμών του δημοσίου μέσω του διαδικτύου

Παρ, 22/09/2023 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής υποστήριξης οργανισμών του δημοσίου μέσω του διαδικτύου
Ημ/νια: 22/09/2023 11:37:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 699ΖΩΚ1-Ρ7Χ

Έγκρισης Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων (2η έκδοση) με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2»

Παρ, 22/09/2023 - 16:30
Θέμα: Έγκρισης Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων (2η έκδοση) με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2»
Ημ/νια: 22/09/2023 10:42:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ58ΑΩΚ1-Ω8Ω

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 22/09/2023 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 22/09/2023 09:13:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΖΠΩΚ1-ΗΟΒ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 22/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 22/09/2023 08:55:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ268ΩΚ1-Φ4Τ

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLLEY

Πέμ, 21/09/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLLEY
Ημ/νια: 21/09/2023 13:27:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΕΜΩΚ1-792

Συντήρηση και επισκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ΔΕ Αγίου Κων/νου 2023

Πέμ, 21/09/2023 - 16:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ΔΕ Αγίου Κων/νου 2023
Ημ/νια: 21/09/2023 13:11:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 634ΘΩΚ1-ΘΙΕ

Συντήρηση και επισκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων ΔΕ Μώλου 2023

Πέμ, 21/09/2023 - 16:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων ΔΕ Μώλου 2023
Ημ/νια: 21/09/2023 13:11:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Λ6ΠΩΚ1-Ψ6Ξ

Μίσθωση Βυτιοφόρων Μεταφοράς Νερού στην Τ.Κ. Αγ. Κων/νου

Πέμ, 21/09/2023 - 16:30
Θέμα: Μίσθωση Βυτιοφόρων Μεταφοράς Νερού στην Τ.Κ. Αγ. Κων/νου
Ημ/νια: 21/09/2023 11:49:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ0ΟΩΚ1-3ΕΡ

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος διαχείρισης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καμένων Βούρλων - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

Πέμ, 21/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος διαχείρισης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καμένων Βούρλων - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι
Ημ/νια: 21/09/2023 11:15:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΚΝΩΚ1-ΙΕ6

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Φορτηγά, Ημιφορτηγά) ΚΗΗ 2740 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Πέμ, 21/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Φορτηγά, Ημιφορτηγά) ΚΗΗ 2740 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 21/09/2023 10:42:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2Ω0ΩΚ1-6ΩΚ

Ετήσια εισφορά 25% στο ΤΠΔKΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 21/09/2023 - 16:30
Θέμα: Ετήσια εισφορά 25% στο ΤΠΔKΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 21/09/2023 10:40:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ0ΠΩΚ1-ΘΓΩ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 21/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 21/09/2023 10:40:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ8ΝΩΚ1-3Σ5

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

Πέμ, 21/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
Ημ/νια: 21/09/2023 10:39:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5Ο0ΩΚ1-ΣΨΞ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩN ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πέμ, 21/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩN ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ημ/νια: 21/09/2023 10:38:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΡΧΩΚ1-57Ψ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1634

Τετ, 20/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1634
Ημ/νια: 20/09/2023 14:17:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΒΡΩΚ1-2ΒΙ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness