Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 20 ώρες 30 λεπτά

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 18/04/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 18/04/2024 12:49:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 90ΚΛΩΚ1-Ω34

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 18/04/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 18/04/2024 12:48:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ9ΒΩΚ1-Ε05

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 18/04/2024 - 16:30
Θέμα: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 18/04/2024 12:48:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΟΨΩΚ1-ΖΔΠ

Αποκατάσταση Εσωτερικής Οδοποιίας Κοινότητας Καμένων Βούρλων Δήμου Καμένων Βούρλων

Πέμ, 18/04/2024 - 16:30
Θέμα: Αποκατάσταση Εσωτερικής Οδοποιίας Κοινότητας Καμένων Βούρλων Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 18/04/2024 11:45:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 67ΘΛΩΚ1-0Ω8

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 17/04/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 17/04/2024 12:58:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΙ1ΩΚ1-Θ4Θ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 17/04/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 17/04/2024 08:42:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΞΟΩΚ1-Τ4Ρ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΑΔΥ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 66

Τρί, 16/04/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΑΔΥ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 66
Ημ/νια: 16/04/2024 12:41:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΤΝΩΚ1-5ΕΣ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 70

Τρί, 16/04/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 70
Ημ/νια: 16/04/2024 12:41:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ2ΞΩΚ1-1ΡΑ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΚΔ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 66

Τρί, 16/04/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΚΔ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 66
Ημ/νια: 16/04/2024 12:41:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΣΦ3ΩΚ1-ΗΣΖ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νομού Αττικής-Βοιωτία και την κίνηση ΜΙΣΘAY 68

Τρί, 16/04/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νομού Αττικής-Βοιωτία και την κίνηση ΜΙΣΘAY 68
Ημ/νια: 16/04/2024 12:41:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 97Φ6ΩΚ1-09Ε

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΦΩΚΙΔΑΣ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 73

Τρί, 16/04/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΦΩΚΙΔΑΣ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 73
Ημ/νια: 16/04/2024 12:41:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 98ΟΓΩΚ1-ΘΩΖ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σ.Υ.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ. Φ.Ε.Φ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 72

Τρί, 16/04/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Σ.Υ.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ. Φ.Ε.Φ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 72
Ημ/νια: 16/04/2024 12:40:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΑΗΩΚ1-7ΣΙ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 72

Τρί, 16/04/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 72
Ημ/νια: 16/04/2024 12:40:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Λ7ΘΩΚ1-ΟΔΚ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΥΔΚΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 66

Τρί, 16/04/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΥΔΚΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 66
Ημ/νια: 16/04/2024 12:37:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω9ΓΩΚ1-Ι15

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΜΤΠΥ 82419 και την κίνηση ΜΙΣΘAY 67

Τρί, 16/04/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΜΤΠΥ 82419 και την κίνηση ΜΙΣΘAY 67
Ημ/νια: 16/04/2024 12:37:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 604ΘΩΚ1-Τ98

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΙΚΑ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 67

Τρί, 16/04/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΙΚΑ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 67
Ημ/νια: 16/04/2024 12:37:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 63ΘΘΩΚ1-ΝΓΧ

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 15/04/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 15/04/2024 12:59:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ν9ΓΩΚ1-4ΙΘ

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία των αντλιοστασίων άρδευσης 2024

Δευ, 15/04/2024 - 16:30
Θέμα: Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία των αντλιοστασίων άρδευσης 2024
Ημ/νια: 15/04/2024 10:18:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ3ΨΩΚ1-Η9Α

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία των αντλιοστασίων ύδρευσης 2024

Δευ, 15/04/2024 - 16:30
Θέμα: Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία των αντλιοστασίων ύδρευσης 2024
Ημ/νια: 15/04/2024 10:18:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ξ3ΒΩΚ1-Η0Ζ

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία των αντλιοστασίων των ΒΙΟ.ΚΑ. 2024

Δευ, 15/04/2024 - 16:30
Θέμα: Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία των αντλιοστασίων των ΒΙΟ.ΚΑ. 2024
Ημ/νια: 15/04/2024 10:18:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΕΙΩΚ1-Β7Ρ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr