Ειδικότητες Κέντρο Κοινότητας

Ειδικότητες που απασχολούνται Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καμένων Βούρλων

Κοινωνικός Λειτουργός

 • Υποδοχή,
 • Ενημέρωση & Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη ωφελούμενων
 • Εκπόνηση Κοινωνικής Έρευνας
 • Συνεργασίας, οργάνωση  και συμμετοχή στις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας (διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων κλπ)

 

Ψυχολόγος

 • Υποδοχή,
 • Ψυχοκοινωνική Αξιολόγηση,
 • Ψυχολογική Υποστήριξη μέσω συνεδριών σε ωφελούμενους
 • Συμμετοχή σε προγράμματα Αγωγής Υγείας και Παραπομπή σε Αρμόδιους Φορείς &  Μονάδες Ψυχικής Υγείας

 

Διοικητικός

 • Καταχώρηση στοιχείων και επεξεργασία αποτελεσμάτων, ερευνών που εκπονούν τα στελέχη του Κέντρου
 • Παρακολούθηση – ενημέρωση ιστοσελίδας της δομής, ή την παροχή στοιχείων για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΟΤΑ αναφορικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου (υπηρεσίες, εκδηλώσεις, προσκλήσεις κ.λπ.)
 • Υποδοχή και εσωτερική προώθηση αιτήσεων
 • Τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων.
 • Τήρηση αρχείου κλπ
 • Συμμετοχή σε δράσεις για την προσέλκυση χορηγών, εθελοντών και τη διασύνδεση με την κοινότητα. 

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr