Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 20 ώρες 16 λεπτά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-1396

Παρ, 03/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-1396
Ημ/νια: 03/11/2023 09:01:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΕ7ΩΚ1-ΨΑΤ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-2769

Παρ, 03/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-2769
Ημ/νια: 03/11/2023 08:58:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΨ2ΩΚ1-1ΚΘ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-5945

Παρ, 03/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-5945
Ημ/νια: 03/11/2023 08:56:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ2ΠΩΚ1-Β0Ο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-5957

Παρ, 03/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-5957
Ημ/νια: 03/11/2023 08:54:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 63ΨΨΩΚ1-2Ο2

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 02/11/2023 - 16:30
Θέμα: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/11/2023 13:25:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΛΖΩΚ1-Π0Θ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 02/11/2023 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/11/2023 12:44:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΑΒΩΚ1-016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ)

Πέμ, 02/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ)
Ημ/νια: 02/11/2023 11:07:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΣ5ΩΚ1-ΤΡΒ

Μισθώματα κλιμακίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΔΕ Αγίου Κων/νου 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 02/11/2023 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα κλιμακίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΔΕ Αγίου Κων/νου 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/11/2023 10:06:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΧΨΩΚ1-Ο7Υ

Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 02/11/2023 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/11/2023 10:06:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΕΗΩΚ1-Τ5Π

Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 02/11/2023 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/11/2023 10:06:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΔΣΩΚ1-ΣΨΙ

Μισθώματα Νηπιαγωγείου ΔΕ Καμένων Βούρλων 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 02/11/2023 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Νηπιαγωγείου ΔΕ Καμένων Βούρλων 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/11/2023 10:05:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ5ΟΩΚ1-ΝΙ0

Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής οδού λόγω καταστροφών που προκλήθηκαν από Θεομηνία στην Αγία Τριάδα του Δήμου Καμένων Βούρλων

Πέμ, 02/11/2023 - 16:30
Θέμα: Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής οδού λόγω καταστροφών που προκλήθηκαν από Θεομηνία στην Αγία Τριάδα του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 02/11/2023 08:59:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΚ4ΩΚ1-ΠΣΑ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Πέμ, 02/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 02/11/2023 08:52:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ5ΒΩΚ1-ΡΙΩ

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Πέμ, 02/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 02/11/2023 08:50:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΨΔΩΚ1-ΛΒ9

Έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Τετ, 01/11/2023 - 16:30
Θέμα: Έγκριση δαπανών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Ημ/νια: 01/11/2023 14:20:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΡ2ΩΚ1-ΝΨΩ

Αμοιβή παιδιάτρου Παιδικών Σταθμών

Τετ, 01/11/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβή παιδιάτρου Παιδικών Σταθμών
Ημ/νια: 01/11/2023 12:47:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ44ΩΚ1-ΙΨΞ

Επισκευές & συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δ.Ε. Μώλου

Τετ, 01/11/2023 - 16:30
Θέμα: Επισκευές & συντηρήσεις σχολικών μονάδων Δ.Ε. Μώλου
Ημ/νια: 01/11/2023 12:29:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΧΒΩΚ1-Ζ13

Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Καμένων Βούρλων για το οικονομικό έτος 2022

Τετ, 01/11/2023 - 16:30
Θέμα: Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Καμένων Βούρλων για το οικονομικό έτος 2022
Ημ/νια: 01/11/2023 11:38:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΕΜΩΚ1-8ΡΧ

Αμοιβή παιδιάτρου Παιδικών Σταθμών 2022 - 2023

Τετ, 01/11/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβή παιδιάτρου Παιδικών Σταθμών 2022 - 2023
Ημ/νια: 01/11/2023 11:20:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΔ9ΩΚ1-4ΥΗ

Αμοιβή παιδιάτρου Παιδικών Σταθμών 2022 - 2023

Τετ, 01/11/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβή παιδιάτρου Παιδικών Σταθμών 2022 - 2023
Ημ/νια: 01/11/2023 11:20:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 67Υ4ΩΚ1-ΒΘ5

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr