Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 7 λεπτά

Προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ

Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ
Ημ/νια: 05/09/2023 13:36:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΔΦΩΚ1-ΩΗ4

Προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ

Τρί, 05/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ
Ημ/νια: 05/09/2023 13:36:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΚΚΩΚ1-99Θ

Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα της υπηρεσίας «Μίσθωση βυτιοφόρων μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου»

Δευ, 04/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα της υπηρεσίας «Μίσθωση βυτιοφόρων μεταφοράς νερού στην Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου»
Ημ/νια: 04/09/2023 10:47:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΩΝΩΚ1-0Ν9

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Δευ, 04/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ημ/νια: 04/09/2023 09:56:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΠΟΩΚ1-ΨΙΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ

Δευ, 04/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ
Ημ/νια: 04/09/2023 09:55:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΘΖΩΚ1-9ΦΨ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Δ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΟΥΤΡΗ ΜΑΡΙΑ

Δευ, 04/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Δ ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΟΥΤΡΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νια: 04/09/2023 09:52:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ3ΦΩΚ1-ΒΘ6

ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΞΟΔΑ 27ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (31-3-2023 ΕΩΣ 2-4-2023)

Δευ, 04/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΞΟΔΑ 27ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (31-3-2023 ΕΩΣ 2-4-2023)
Ημ/νια: 04/09/2023 09:05:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΨΟΩΚ1-ΨΥΓ

Απευθείας ανάθεση για παροχές ένδυσης (εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού) υποχρεωτική δαπάνη

Δευ, 04/09/2023 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για παροχές ένδυσης (εργατοτεχνικού & ένστολου προσωπικού) υποχρεωτική δαπάνη
Ημ/νια: 04/09/2023 08:42:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΡΗΩΚ1-ΓΦΓ

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση πρώην Αντιδημάρχου Τσιτίνη Σοφίας)

Παρ, 01/09/2023 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση πρώην Αντιδημάρχου Τσιτίνη Σοφίας)
Ημ/νια: 01/09/2023 10:15:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΠΑΩΚ1-ΘΓΙ

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 274/2023 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

Παρ, 01/09/2023 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 274/2023 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)
Ημ/νια: 01/09/2023 09:41:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 992ΔΩΚ1-Φ89

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 281/2023 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

Παρ, 01/09/2023 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 281/2023 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)
Ημ/νια: 01/09/2023 08:58:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Φ1ΓΩΚ1-ΜΞΕ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 21 ΜΑΙΟΥ

Παρ, 01/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 21 ΜΑΙΟΥ
Ημ/νια: 31/08/2023 21:22:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΛΒΩΚ1-Β6Ε

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Παρ, 01/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
Ημ/νια: 31/08/2023 21:22:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΙΖΩΚ1-Φ78

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Παρ, 01/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
Ημ/νια: 31/08/2023 21:22:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΡΤΩΚ1-ΖΦΑ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Παρ, 01/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 31/08/2023 21:21:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Λ473ΩΚ1-07Τ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρ, 01/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 31/08/2023 21:20:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 66ΨΝΩΚ1-6Β5

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΠΑ 55-67

Παρ, 01/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΠΑ 55-67
Ημ/νια: 31/08/2023 21:19:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Λ4Ξ8ΩΚ1-ΛΡΤ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΠΑ 55-67

Παρ, 01/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΠΑ 55-67
Ημ/νια: 31/08/2023 21:18:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ45ΩΚ1-1ΙΚ

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 282/2023 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)

Πέμ, 31/08/2023 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 282/2023 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας)
Ημ/νια: 31/08/2023 13:22:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΥ9ΩΚ1-8ΒΨ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΛΕΜΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Πέμ, 31/08/2023 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΛΕΜΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ημ/νια: 31/08/2023 13:08:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΒΓΩΚ1-Υ5Β

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness