Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 10 λεπτά

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1898

Δευ, 06/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1898
Ημ/νια: 06/11/2023 13:07:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 922ΟΩΚ1-ΠΜΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 165/Χ110 ( 20 ΤΕΜΑΧΙΑ)

Δευ, 06/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 165/Χ110 ( 20 ΤΕΜΑΧΙΑ)
Ημ/νια: 06/11/2023 13:06:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ1ΦΩΚ1-ΥΘΟ

Δημοσίευση προκηρύξεων - ΠΑΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δευ, 06/11/2023 - 16:30
Θέμα: Δημοσίευση προκηρύξεων - ΠΑΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 06/11/2023 13:04:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 93ΔΩΩΚ1-Ω9Κ

Ορισμός πληρεξούσιου συμβολαιογράφου για τη σύνταξη και υπογραφή του πρόσθετου δανειστικού συμβολαίου που αφορά σε συμπληρωματικό δάνειο σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων...

Παρ, 03/11/2023 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου συμβολαιογράφου για τη σύνταξη και υπογραφή του πρόσθετου δανειστικού συμβολαίου που αφορά σε συμπληρωματικό δάνειο σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Καμένων Βούρλων Ν. Φθιώτιδας για το έργο «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Δημοτικού Κτιρίου και Μετατροπή του σε Κέντρο Πολιτιστικών Δράσεων στο Παραλιακό Μέτωπο Αγίου Κωνσταντίνου»
Ημ/νια: 03/11/2023 10:44:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΛΚΩΚ1-9ΚΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-5945

Παρ, 03/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-5945
Ημ/νια: 03/11/2023 09:14:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΡ3ΩΚ1-Τ22

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-2769

Παρ, 03/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-2769
Ημ/νια: 03/11/2023 09:12:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4ΛΝΩΚ1-Μ9Ν

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-2788

Παρ, 03/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-2788
Ημ/νια: 03/11/2023 09:10:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΦΗΩΚ1-ΨΣΛ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-2789

Παρ, 03/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-2789
Ημ/νια: 03/11/2023 09:08:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΥΘΩΚ1-ΜΩ6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-2789

Παρ, 03/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-2789
Ημ/νια: 03/11/2023 09:06:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΞ6ΩΚ1-ΖΒΞ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-1396

Παρ, 03/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-1396
Ημ/νια: 03/11/2023 09:01:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΕ7ΩΚ1-ΨΑΤ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-2769

Παρ, 03/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-2769
Ημ/νια: 03/11/2023 08:58:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΨ2ΩΚ1-1ΚΘ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-5945

Παρ, 03/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-5945
Ημ/νια: 03/11/2023 08:56:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ2ΠΩΚ1-Β0Ο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-5957

Παρ, 03/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ-5957
Ημ/νια: 03/11/2023 08:54:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 63ΨΨΩΚ1-2Ο2

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 02/11/2023 - 16:30
Θέμα: Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/11/2023 13:25:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΛΖΩΚ1-Π0Θ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 02/11/2023 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/11/2023 12:44:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΑΒΩΚ1-016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ)

Πέμ, 02/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ)
Ημ/νια: 02/11/2023 11:07:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΣ5ΩΚ1-ΤΡΒ

Μισθώματα κλιμακίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΔΕ Αγίου Κων/νου 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 02/11/2023 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα κλιμακίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΔΕ Αγίου Κων/νου 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/11/2023 10:06:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΧΨΩΚ1-Ο7Υ

Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 02/11/2023 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/11/2023 10:06:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΕΗΩΚ1-Τ5Π

Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 02/11/2023 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/11/2023 10:06:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΔΣΩΚ1-ΣΨΙ

Μισθώματα Νηπιαγωγείου ΔΕ Καμένων Βούρλων 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 02/11/2023 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Νηπιαγωγείου ΔΕ Καμένων Βούρλων 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 02/11/2023 10:05:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ5ΟΩΚ1-ΝΙ0

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr