Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 19 ώρες 42 λεπτά

Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (23PROCO13161730)»

Τετ, 01/11/2023 - 16:30
Θέμα: Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (23PROCO13161730)»
Ημ/νια: 01/11/2023 11:15:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΦΓΩΚ1-ΑΜΡ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΜΩΛΟΥ (ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ)

Τετ, 01/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΜΩΛΟΥ (ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ)
Ημ/νια: 01/11/2023 10:14:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΧΝΩΚ1-ΚΚ5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΜΩΛΟΥ (ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)

Τετ, 01/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΜΩΛΟΥ (ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)
Ημ/νια: 01/11/2023 10:06:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΕΗΩΚ1-Μ6Κ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΜΩΛΟΥ (ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)

Τετ, 01/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΜΩΛΟΥ (ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ)
Ημ/νια: 01/11/2023 09:48:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΥΘΩΚ1-ΡΒΗ

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ "Α.Ο. ΣΚΑΡΦΕΙΑΣ" ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΑΡΦΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 28/8/2023

Τρί, 31/10/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ "Α.Ο. ΣΚΑΡΦΕΙΑΣ" ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΑΡΦΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 28/8/2023
Ημ/νια: 31/10/2023 12:31:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨ72ΩΚ1-ΝΞ2

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ "Α.Σ. ΠΑΜΩΛΙΑΚΟΥ" ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΩΛΟΥ ΣΤΙΣ 2/9/2023

Τρί, 31/10/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ "Α.Σ. ΠΑΜΩΛΙΑΚΟΥ" ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΩΛΟΥ ΣΤΙΣ 2/9/2023
Ημ/νια: 31/10/2023 12:31:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΕ2ΩΚ1-ΩΩΙ

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ "ΑΣΤΕΡΑ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ" ΣΤΙΣ 19-8-2023

Τρί, 31/10/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ "ΑΣΤΕΡΑ ΑΓΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ" ΣΤΙΣ 19-8-2023
Ημ/νια: 31/10/2023 12:31:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 98ΑΩΩΚ1-2ΡΑ

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΟΥΒΛΑΚΙA) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΡΕΓΓΙΝΙ "ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ" ΣΤΙΣ 26/8/2023

Τρί, 31/10/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΣΟΥΒΛΑΚΙA) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΡΕΓΓΙΝΙ "ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ" ΣΤΙΣ 26/8/2023
Ημ/νια: 31/10/2023 12:30:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΜΚΩΚ1-Η7Σ

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ ΣΤΟ ΜΩΛΟ ΣΤΙΣ 4/8/2023

Τρί, 31/10/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΓΙΩΤΑ ΝΕΓΚΑ ΣΤΟ ΜΩΛΟ ΣΤΙΣ 4/8/2023
Ημ/νια: 31/10/2023 12:10:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ω8Μ7ΩΚ1-ΚΙΜ

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ

Τρί, 31/10/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ
Ημ/νια: 31/10/2023 12:10:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 60Χ0ΩΚ1-ΞΧΓ

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΡΑΦΩΤΗ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΤΙΣ 25-8-2023 & 26-8-2023

Τρί, 31/10/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΡΑΦΩΤΗ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΤΙΣ 25-8-2023 & 26-8-2023
Ημ/νια: 31/10/2023 12:10:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ε4ΚΩΚ1-4ΧΙ

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΙΣ 12/8/2023

Τρί, 31/10/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑΣ ΣΤΙΣ 12/8/2023
Ημ/νια: 31/10/2023 12:09:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ616ΩΚ1-ΥΒ8

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΕΓΓΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 5/8/2023

Τρί, 31/10/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΕΓΓΙΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 5/8/2023
Ημ/νια: 31/10/2023 12:09:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 69ΞΤΩΚ1-ΘΡΑ

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΡΕΓΓΙΝΙ "ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ" ΣΤΙΣ 26/8/2023

Τρί, 31/10/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΡΕΓΓΙΝΙ "ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ" ΣΤΙΣ 26/8/2023
Ημ/νια: 31/10/2023 12:09:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ9ΩΩΚ1-99Ξ

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLLEY

Δευ, 30/10/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH VOLLEY
Ημ/νια: 30/10/2023 13:31:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΩ1ΩΚ1-ΘΩΡ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΚΗΗ 2789 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 30/10/2023 - 16:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΚΗΗ 2789 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 30/10/2023 13:17:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΣ4ΩΚ1-7ΞΩ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΚΗΗ 2769 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 30/10/2023 - 16:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΚΗΗ 2769 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 30/10/2023 13:17:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΥΤΩΚ1-94Ξ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 5945 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 30/10/2023 - 16:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 5945 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 30/10/2023 13:16:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ7ΨΥΩΚ1-41Θ

Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (Φορτηγά-Ημιφορτηγά) ΚΗΙ 2769 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 30/10/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (Φορτηγά-Ημιφορτηγά) ΚΗΙ 2769 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 30/10/2023 13:16:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2Ν1ΩΚ1-Ο7Υ

Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (Φορτηγά-Ημιφορτηγά) ΚΗΙ 5957 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 30/10/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (Φορτηγά-Ημιφορτηγά) ΚΗΙ 5957 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 30/10/2023 13:16:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ6ΣΕΩΚ1-ΡΛΑ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness