Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 7 λεπτά

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2021

πριν από 6 ώρες 7 λεπτά
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2021
Ημ/νια: 24/02/2021 12:27:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΕ2ΩΚ1-1Ο6

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

πριν από 6 ώρες 7 λεπτά
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Ημ/νια: 24/02/2021 11:39:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΑΡΩΚ1-ΒΛ9

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2021

πριν από 6 ώρες 7 λεπτά
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2021
Ημ/νια: 24/02/2021 10:16:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΨΤΩΚ1-ΑΦΚ

Έγκριση 3ουΠρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΙΙ) της Επιτροπής Διαγωνισμού του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»

πριν από 6 ώρες 7 λεπτά
Θέμα: Έγκριση 3ουΠρακτικού (ΠΡΑΚΤΙΚΟΙΙΙ) της Επιτροπής Διαγωνισμού του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»
Ημ/νια: 24/02/2021 10:09:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΙΔΩΚ1-ΙΕΒ

Διάλυση της σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ, Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)»

πριν από 6 ώρες 7 λεπτά
Θέμα: Διάλυση της σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ, Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)»
Ημ/νια: 24/02/2021 09:13:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ4ΙΩΚ1-ΥΒΔ

Ορισμός πληρεξούσιου δικαστικού επιμελητή (επίδοση εγγράφων σχετικά με το έργο «Κατασκευή αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπους»)

πριν από 6 ώρες 7 λεπτά
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικαστικού επιμελητή (επίδοση εγγράφων σχετικά με το έργο «Κατασκευή αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπους»)
Ημ/νια: 24/02/2021 08:21:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΑΦΩΚ1-74Α

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Μώλου 2020-2021

Τρί, 23/02/2021 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Μώλου 2020-2021
Ημ/νια: 23/02/2021 13:26:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ω5Ε5ΩΚ1-2ΥΦ

Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Καμένων Βούρλων»

Τρί, 23/02/2021 - 16:30
Θέμα: Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Καμένων Βούρλων»
Ημ/νια: 23/02/2021 13:21:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΗΧΩΚ1-ΘΞΥ

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση «ΒΑΣΗΛΙΟΣ Α.Ε.»)

Τρί, 23/02/2021 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση «ΒΑΣΗΛΙΟΣ Α.Ε.»)
Ημ/νια: 23/02/2021 12:50:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΥΘΩΚ1-ΜΚ6

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου 2020-2021

Τρί, 23/02/2021 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου 2020-2021
Ημ/νια: 23/02/2021 11:05:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ω24ΙΩΚ1-ΩΝΔ

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Μώλου 2020-2021

Τρί, 23/02/2021 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Μώλου 2020-2021
Ημ/νια: 23/02/2021 11:05:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 62Β8ΩΚ1-ΖΩΖ

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων 2020-2021

Τρί, 23/02/2021 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων 2020-2021
Ημ/νια: 23/02/2021 11:04:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΜΞΩΚ1-ΚΧΘ

Έγκριση παράτασης των συμβάσεων προσωπικού συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων , διαφόρων ειδικοτήτων, που έχουν ήδη συναφθεί στον Δήμο μας για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού Covid -19, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας...

Τρί, 23/02/2021 - 16:30
Θέμα: Έγκριση παράτασης των συμβάσεων προσωπικού συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων , διαφόρων ειδικοτήτων, που έχουν ήδη συναφθεί στον Δήμο μας για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού Covid -19, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) μηνών»
Ημ/νια: 23/02/2021 10:35:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥ53ΩΚ1-4ΚΒ

Άσκηση ένδικου μέσου και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση προσφυγής ανάκλησης κατά της υπ' αριθμ. 36/2021 πράξης του ΣΤ΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τρί, 23/02/2021 - 16:30
Θέμα: Άσκηση ένδικου μέσου και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση προσφυγής ανάκλησης κατά της υπ' αριθμ. 36/2021 πράξης του ΣΤ΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ημ/νια: 23/02/2021 09:55:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ20ΜΩΚ1-3ΥΧ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2021

Τρί, 23/02/2021 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2021
Ημ/νια: 23/02/2021 08:30:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ6ΝΦΩΚ1-ΒΥΟ

Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων (ΜΕ 116225, ΜΕ 63663, ΜΕ 44584, ΜΕ 44721, ΜΕ 109779) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 22/02/2021 - 16:30
Θέμα: Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων (ΜΕ 116225, ΜΕ 63663, ΜΕ 44584, ΜΕ 44721, ΜΕ 109779) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 22/02/2021 13:57:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ω3Ω6ΩΚ1-ΞΘΛ

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΚΗΗ 2710, ΚΗΙ 5965, ΚΗΗ 2740, ΚΗΙ 1324) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ)

Δευ, 22/02/2021 - 16:30
Θέμα: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΚΗΗ 2710, ΚΗΙ 5965, ΚΗΗ 2740, ΚΗΙ 1324) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ)
Ημ/νια: 22/02/2021 13:57:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 60Ξ6ΩΚ1-ΕΨ2

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΚΗΗ 2701, ΚΗΙ 1396, ΚΗΗ 2776, ΚΗΗ 2788, ΚΗΗ 2789, ΚΗΥ 3345, ΚΗΙ 5960, ΚΗΗ 2790, ΚΗΗ 2791, ΚΗΙ 5961, ΚΗΥ 3307) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 22/02/2021 - 16:30
Θέμα: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΚΗΗ 2701, ΚΗΙ 1396, ΚΗΗ 2776, ΚΗΗ 2788, ΚΗΗ 2789, ΚΗΥ 3345, ΚΗΙ 5960, ΚΗΗ 2790, ΚΗΗ 2791, ΚΗΙ 5961, ΚΗΥ 3307) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 22/02/2021 13:57:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΤΞΛΩΚ1-4ΜΤ

Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων (ΜΕ 1066112, ΜΕ 70402, ΜΕ 59861, ΜΕ 63664) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 22/02/2021 - 16:30
Θέμα: Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων (ΜΕ 1066112, ΜΕ 70402, ΜΕ 59861, ΜΕ 63664) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 22/02/2021 13:57:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 97ΝΤΩΚ1-ΝΥ8

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΚΗΥ 7926,ΚΗΥ 3322, ΚΗΙ 1397, ΚΗΥ 3324, ΚΗΙ 5957, ΚΗΙ 5945, ΜΙΒ 3756, ΚΗΥ 3278, ΚΗΙ 5964, ΚΗΗ 2769) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 22/02/2021 - 16:30
Θέμα: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΚΗΥ 7926,ΚΗΥ 3322, ΚΗΙ 1397, ΚΗΥ 3324, ΚΗΙ 5957, ΚΗΙ 5945, ΜΙΒ 3756, ΚΗΥ 3278, ΚΗΙ 5964, ΚΗΗ 2769) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 22/02/2021 13:57:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 66ΘΣΩΚ1-ΘΝ5

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22350 22300Τ.Κ.: 35008Email: kvourla@hol.gr

randomness