Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 49 λεπτά

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

πριν από 6 ώρες 49 λεπτά
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Ημ/νια: 28/09/2021 13:52:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΤΞΩΚ1-ΓΙΑ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

πριν από 6 ώρες 49 λεπτά
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Ημ/νια: 28/09/2021 13:52:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ8ΞΩΚ1-6ΔΖ

Παροχή Υπηρεσιών για Ναυαγοσωστική κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών του Δήμου Καμένων Βούρλων 2021

πριν από 6 ώρες 49 λεπτά
Θέμα: Παροχή Υπηρεσιών για Ναυαγοσωστική κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών του Δήμου Καμένων Βούρλων 2021
Ημ/νια: 28/09/2021 13:39:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΦΣΩΚ1-Φ6Φ

Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρα) (ΚΗΙ 1396) ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

πριν από 6 ώρες 49 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρα) (ΚΗΙ 1396) ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 28/09/2021 10:46:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΘ9ΩΚ1-ΝΗΛ

Ανταλλακτικά αυτοκινήτου (ΚΗΗ 6529) ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

πριν από 6 ώρες 49 λεπτά
Θέμα: Ανταλλακτικά αυτοκινήτου (ΚΗΗ 6529) ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 28/09/2021 10:46:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 646ΥΩΚ1-Θ8Ψ

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ)

πριν από 6 ώρες 49 λεπτά
Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ)
Ημ/νια: 28/09/2021 10:41:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΗΥΩΚ1-ΩΗΩ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΤΟΤΣΙΑ)

πριν από 6 ώρες 49 λεπτά
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΤΟΤΣΙΑ)
Ημ/νια: 28/09/2021 10:41:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΘΛΩΚ1-ΒΗ3

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) (ΜΕ 116225) ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

πριν από 6 ώρες 49 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) (ΜΕ 116225) ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 28/09/2021 10:41:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΛΝΩΚ1-ΛΚ7

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) (ΜΕ 63664) ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

πριν από 6 ώρες 49 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) (ΜΕ 63664) ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 28/09/2021 10:41:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 61Σ4ΩΚ1-Γ4Γ

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) (ΜΕ 63663) ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

πριν από 6 ώρες 49 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) (ΜΕ 63663) ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 28/09/2021 10:41:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΝΙΩΚ1-8ΛΞ

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 117/2021 απόφαση Λιμεναρχείου Στυλίδας)

Δευ, 27/09/2021 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 117/2021 απόφαση Λιμεναρχείου Στυλίδας)
Ημ/νια: 27/09/2021 13:59:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Π2ΝΩΚ1-ΝΦΥ

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 115/2021 απόφαση Λιμεναρχείου Στυλίδας)

Δευ, 27/09/2021 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 115/2021 απόφαση Λιμεναρχείου Στυλίδας)
Ημ/νια: 27/09/2021 13:47:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0Ψ5ΩΚ1-ΘΑΑ

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 110/2021 απόφαση Λιμεναρχείου Στυλίδας)

Δευ, 27/09/2021 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 110/2021 απόφαση Λιμεναρχείου Στυλίδας)
Ημ/νια: 27/09/2021 13:33:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ53ΩΚ1-4ΝΞ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2021

Δευ, 27/09/2021 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2021
Ημ/νια: 27/09/2021 13:33:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 923ΩΩΚ1-Β4Β

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 118/2021 απόφαση Λιμεναρχείου Στυλίδας)

Δευ, 27/09/2021 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 118/2021 απόφαση Λιμεναρχείου Στυλίδας)
Ημ/νια: 27/09/2021 12:38:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ05ΞΩΚ1-9Ψ0

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 111/2021 απόφαση Λιμεναρχείου Στυλίδας)

Δευ, 27/09/2021 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 111/2021 απόφαση Λιμεναρχείου Στυλίδας)
Ημ/νια: 27/09/2021 12:27:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΨΖΩΚ1-301

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 109/2021 απόφαση Λιμεναρχείου Στυλίδας)

Δευ, 27/09/2021 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 109/2021 απόφαση Λιμεναρχείου Στυλίδας)
Ημ/νια: 27/09/2021 12:17:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 62ΝΛΩΚ1-ΖΒ3

Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την είσπραξη και απόδοση προστίμων Κ.Ο.Κ.

Δευ, 27/09/2021 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την είσπραξη και απόδοση προστίμων Κ.Ο.Κ.
Ημ/νια: 27/09/2021 12:15:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0Λ9ΩΚ1-ΔΕΨ

Χορήγηση προσωρινής - τμηματικής άδειας λειτουργίας των κλειστών γυμναστηρίων Μώλου και Αγ. Κωνσταντίνου Δήμου Καμένων Βούρλων

Παρ, 24/09/2021 - 16:30
Θέμα: Χορήγηση προσωρινής - τμηματικής άδειας λειτουργίας των κλειστών γυμναστηρίων Μώλου και Αγ. Κωνσταντίνου Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 24/09/2021 14:35:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΤΝΩΚ1-29Μ

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 108/2021 απόφαση Λιμεναρχείου Στυλίδας)

Παρ, 24/09/2021 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (αριθμ. 108/2021 απόφαση Λιμεναρχείου Στυλίδας)
Ημ/νια: 24/09/2021 13:18:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2Ν5ΩΚ1-5ΚΩ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr