Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 21 λεπτά 28 δευτερόλεπτα

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024

Τρί, 18/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 18/06/2024 09:27:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9757ΩΚ1-3ΓΟ

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (14 - 10/1/2024) Τακτικές αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Εργατών καθαριότητας) 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 17/06/2024 - 16:30
Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (14 - 10/1/2024) Τακτικές αποδοχές & Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (Εργατών καθαριότητας) 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 17/06/2024 14:40:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΣ2ΦΩΚ1-Τ11

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 841

Δευ, 17/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 841
Ημ/νια: 17/06/2024 14:00:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ψ53ΩΚ1-Φ71

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 841

Δευ, 17/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 841
Ημ/νια: 17/06/2024 13:57:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Τ8ΗΩΚ1-Β42

Ετήσια εισφορά στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 2024

Δευ, 17/06/2024 - 16:30
Θέμα: Ετήσια εισφορά στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 2024
Ημ/νια: 17/06/2024 13:35:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΩ9ΩΚ1-3ΩΡ

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση υλικού, λογισμικού, δικτύων και εργασίες μηχανογραφικής επεξεργασίας δεδομένων»

Δευ, 17/06/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση υλικού, λογισμικού, δικτύων και εργασίες μηχανογραφικής επεξεργασίας δεδομένων»
Ημ/νια: 17/06/2024 13:28:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Χ5ΡΩΚ1-ΚΗΒ

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια εφαρμογών ανταλλακτικών και εξοπλισμού μηχανογράφησης»

Δευ, 17/06/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια εφαρμογών ανταλλακτικών και εξοπλισμού μηχανογράφησης»
Ημ/νια: 17/06/2024 13:07:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 92ΝΓΩΚ1-Θ25

Έγκριση συμπληρωματικού πρακτικού αξιολόγησης 2ου σταδίου για τον διαγωνισμό «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων»

Δευ, 17/06/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση συμπληρωματικού πρακτικού αξιολόγησης 2ου σταδίου για τον διαγωνισμό «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων»
Ημ/νια: 17/06/2024 12:44:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΓΧΩΚ1-3Ι5

Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Καμένων Βούρλων οικονομικού έτους 2024 κατόπιν της έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024

Δευ, 17/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Καμένων Βούρλων οικονομικού έτους 2024 κατόπιν της έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024
Ημ/νια: 17/06/2024 12:05:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6326ΩΚ1-Σ6Ρ

2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καμένων Βούρλων οικονομικού έτους 2024

Δευ, 17/06/2024 - 16:30
Θέμα: 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καμένων Βούρλων οικονομικού έτους 2024
Ημ/νια: 17/06/2024 11:46:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΒΔΩΚ1-ΕΕΑ

Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση Ιδικής Ασφάλειας Υποδομών Δήμου Καμένων Βούρλων»

Δευ, 17/06/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση Ιδικής Ασφάλειας Υποδομών Δήμου Καμένων Βούρλων»
Ημ/νια: 17/06/2024 11:33:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΤΡΩΚ1-19Ο

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Αθλητικής εγκατάστασης του Αθλητικού Σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ “ΗΡΑΚΛΗΣ”»

Παρ, 14/06/2024 - 16:30
Θέμα: Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της Αθλητικής εγκατάστασης του Αθλητικού Σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ “ΗΡΑΚΛΗΣ”»
Ημ/νια: 14/06/2024 13:51:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 966ΡΩΚ1-87Λ

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Παρ, 14/06/2024 - 16:30
Θέμα: Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Ημ/νια: 14/06/2024 12:56:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΩ7ΑΩΚ1-6ΗΠ

Αμοιβή γιατρού εργασίας 2023-2024

Παρ, 14/06/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβή γιατρού εργασίας 2023-2024
Ημ/νια: 14/06/2024 10:40:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝ10ΩΚ1-0ΦΚ

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024

Παρ, 14/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 14/06/2024 10:40:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ7ΞΩΚ1-6ΙΔ

Ετήσια Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Εσωτερικού Έλεγχου του Δήμου Καμένων Βούρλων 2023-2024

Παρ, 14/06/2024 - 16:30
Θέμα: Ετήσια Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Εσωτερικού Έλεγχου του Δήμου Καμένων Βούρλων 2023-2024
Ημ/νια: 14/06/2024 10:40:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΧΙΩΚ1-9Δ5

Απόσμιση αντλιοστασίων ακαθάρτων ΔΚ Καμένων Βούρλων με βιοβακτήρια και φίλτρα 2023-2024

Παρ, 14/06/2024 - 16:30
Θέμα: Απόσμιση αντλιοστασίων ακαθάρτων ΔΚ Καμένων Βούρλων με βιοβακτήρια και φίλτρα 2023-2024
Ημ/νια: 14/06/2024 10:40:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΣ6ΩΚ1-8Η7

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Παρ, 14/06/2024 - 16:30
Θέμα: Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Ημ/νια: 14/06/2024 10:40:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 62ΠΝΩΚ1-ΙΩ9

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 122

Πέμ, 13/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 122
Ημ/νια: 13/06/2024 10:41:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΣΞΩΚ1-Ε11

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 126

Πέμ, 13/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 126
Ημ/νια: 13/06/2024 10:41:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΤ7ΩΚ1-ΑΥΗ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr