Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 22 ώρες 25 λεπτά

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06% (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓ.) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 892

Πέμ, 27/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06% (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓ.) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 892
Ημ/νια: 27/06/2024 14:31:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΞΓΦΩΚ1-34Π

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2024-2025

Πέμ, 27/06/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2024-2025
Ημ/νια: 27/06/2024 12:55:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ47ΩΚ1-1ΩΕ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 27/06/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 27/06/2024 12:55:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 60ΠΝΩΚ1-ΖΞΤ

Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της υπηρεσίας Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Καμένων Βούρλων

Πέμ, 27/06/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της υπηρεσίας Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 27/06/2024 12:35:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΨΨΩΚ1-ΣΝΟ

Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καμένων Βούρλων 2024

Πέμ, 27/06/2024 - 16:30
Θέμα: Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καμένων Βούρλων 2024
Ημ/νια: 27/06/2024 12:27:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΟΘ4ΩΚ1-77Ν

Έγκριση σύναψης συμφωνητικού συνεργασίας για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Καμένων Βούρλων

Πέμ, 27/06/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση σύναψης συμφωνητικού συνεργασίας για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 27/06/2024 11:06:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ7ΕΩΚ1-23Γ

Εξειδίκευση – έγκριση των δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων

Πέμ, 27/06/2024 - 16:30
Θέμα: Εξειδίκευση – έγκριση των δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 27/06/2024 10:32:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΤΩΩΚ1-ΨΙ8

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Υποδομών Δήμου Καμένων Βούρλων

Πέμ, 27/06/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Υποδομών Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 27/06/2024 10:14:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΒ0ΩΚ1-79Λ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 26/06/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 26/06/2024 09:46:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6738ΩΚ1-ΙΗ5

Περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Τετ, 26/06/2024 - 16:30
Θέμα: Περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Ημ/νια: 26/06/2024 08:31:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΑΟΩΚ1-ΞΔΛ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ,ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ ΚΛΠ

Τρί, 25/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ,ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ ΚΛΠ
Ημ/νια: 25/06/2024 13:42:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΩ6ΩΚ1-ΨΨΓ

Παρεμβάσεις σε Προάυλειους Χώρους Σχολικών Κτιρίων

Τρί, 25/06/2024 - 16:30
Θέμα: Παρεμβάσεις σε Προάυλειους Χώρους Σχολικών Κτιρίων
Ημ/νια: 25/06/2024 09:30:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΔΩΩΚ1-ΑΣΠ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 859

Παρ, 21/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 859
Ημ/νια: 21/06/2024 14:26:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Τ8ΗΩΚ1-Α77

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024

Παρ, 21/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024
Ημ/νια: 21/06/2024 13:52:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΡ7ΩΚ1-ΤΩ9

Έξοδα περίθαλψης και εμβολιασμού αδέσποτων ζώων 2024

Παρ, 21/06/2024 - 16:30
Θέμα: Έξοδα περίθαλψης και εμβολιασμού αδέσποτων ζώων 2024
Ημ/νια: 21/06/2024 13:40:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ9Γ5ΩΚ1-6Ε9

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 2024

Παρ, 21/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 2024
Ημ/νια: 21/06/2024 13:15:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΓΚΩΚ1-ΝΓ7

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 21/06/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 21/06/2024 13:06:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΡΜΩΚ1-ΡΓ1

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 848

Παρ, 21/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 848
Ημ/νια: 21/06/2024 13:05:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΨΘΩΚ1-3ΧΧ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 848

Παρ, 21/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 848
Ημ/νια: 21/06/2024 13:05:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦ9ΘΩΚ1-31Δ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΚΑΡΕΚΛΩΝ , ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ ΚΛΠ

Παρ, 21/06/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΚΑΡΕΚΛΩΝ , ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ ΚΛΠ
Ημ/νια: 21/06/2024 11:59:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ε3ΕΩΚ1-Κ0Φ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr