Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 11 λεπτά

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Πέμ, 01/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Ημ/νια: 01/02/2024 12:27:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΗΤΩΚ1-ΚΞ3

Ετήσια εισφορά στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 2024

Πέμ, 01/02/2024 - 16:30
Θέμα: Ετήσια εισφορά στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 2024
Ημ/νια: 01/02/2024 12:04:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΣΛΩΚ1-Σ5Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Πέμ, 01/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
Ημ/νια: 01/02/2024 11:52:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΙΦΩΚ1-0Ι2

Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (128 - 1/2/2024) Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 01/02/2024 - 16:30
Θέμα: Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (128 - 1/2/2024) Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 01/02/2024 11:25:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Δ9ΑΩΚ1-Ο34

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 01/02/2024 - 16:30
Θέμα: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 01/02/2024 11:25:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΦΔΩΚ1-7ΑΤ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 31/01/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 31/01/2024 11:46:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ7ΣΩΚ1-Ζ74

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΛΕΜΟΝΗ ΕΛΕΝΗ

Τρί, 30/01/2024 - 16:30
Θέμα: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΛΕΜΟΝΗ ΕΛΕΝΗ
Ημ/νια: 30/01/2024 09:42:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 650ΙΩΚ1-4Ι9

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τρί, 30/01/2024 - 16:30
Θέμα: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ημ/νια: 30/01/2024 09:41:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 96Ι2ΩΚ1-ΣΜΖ

« Απόφαση πρόσληψης δύο (2) Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου Καμένων Βούρλων »

Τρί, 30/01/2024 - 16:30
Θέμα: « Απόφαση πρόσληψης δύο (2) Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου Καμένων Βούρλων »
Ημ/νια: 30/01/2024 09:38:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΧΦΩΚ1-2Ε3

Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ σε ΥΠΟΔΟΜΕΣ και αποτίμηση ζημιών συνεπεία φυσικών/τεχνολογικών καταστροφών

Τρί, 30/01/2024 - 16:30
Θέμα: Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ σε ΥΠΟΔΟΜΕΣ και αποτίμηση ζημιών συνεπεία φυσικών/τεχνολογικών καταστροφών
Ημ/νια: 30/01/2024 09:10:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ5ΤΩΚ1-ΝΔΚ

Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών

Τρί, 30/01/2024 - 16:30
Θέμα: Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών καταγραφής ζημιών του Δήμου ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών
Ημ/νια: 30/01/2024 09:04:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 62Β1ΩΚ1-Ω9Π

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΣΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67

Τρί, 30/01/2024 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΣΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67
Ημ/νια: 30/01/2024 08:44:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ66ΩΚ1-ΚΛ0

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΑΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67

Τρί, 30/01/2024 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΑΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67
Ημ/νια: 30/01/2024 08:42:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΠΕΩΚ1-3ΦΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67

Τρί, 30/01/2024 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΟΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67
Ημ/νια: 30/01/2024 08:39:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ01ΩΚ1-ΔΧΚ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΩΜΟΥ ΗΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67

Τρί, 30/01/2024 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΩΜΟΥ ΗΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67
Ημ/νια: 30/01/2024 08:37:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ9ΔΩΚ1-ΣΘ4

1. Για ορισμό υπευθύνου περισυλλογής ζώων συντροφιάς σε περίπτωση φυσικών καταστροφών 2. Για ορισμό χώρου προσωρινής φιλοξενίας ζώων συντροφιάς σε περίπτωση φυσικών καταστροφών

Δευ, 29/01/2024 - 16:30
Θέμα: 1. Για ορισμό υπευθύνου περισυλλογής ζώων συντροφιάς σε περίπτωση φυσικών καταστροφών 2. Για ορισμό χώρου προσωρινής φιλοξενίας ζώων συντροφιάς σε περίπτωση φυσικών καταστροφών
Ημ/νια: 29/01/2024 15:04:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΠΖΩΚ1-ΧΣΧ

Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης- Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ’ αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153...

Δευ, 29/01/2024 - 16:30
Θέμα: Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης- Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ’ αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών – Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής
Ημ/νια: 29/01/2024 13:55:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΘ2ΩΚ1-Χ9Σ

α. Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου από 01.01.2024 έως 31.12.2028 β. Έγκριση σύναψης μνημονίων συνεργασίας με τους οικονομικούς φορείς του Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) για την περίοδο 2024-2028

Δευ, 29/01/2024 - 16:30
Θέμα: α. Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου από 01.01.2024 έως 31.12.2028 β. Έγκριση σύναψης μνημονίων συνεργασίας με τους οικονομικούς φορείς του Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) για την περίοδο 2024-2028
Ημ/νια: 29/01/2024 13:50:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΤ1ΩΚ1-ΥΜΨ

Καθορισμός αμοιβής των συνεργαζόμενων με το Δήμο Καμένων Βούρλων δικηγόρων

Δευ, 29/01/2024 - 16:30
Θέμα: Καθορισμός αμοιβής των συνεργαζόμενων με το Δήμο Καμένων Βούρλων δικηγόρων
Ημ/νια: 29/01/2024 13:31:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΣΙΩΚ1-2ΞΜ

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (προσφυγή Α.Ε. «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» δ.τ. «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.»)

Δευ, 29/01/2024 - 16:30
Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (προσφυγή Α.Ε. «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» δ.τ. «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.»)
Ημ/νια: 29/01/2024 13:27:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥ95ΩΚ1-ΣΗ1

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness