Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 14 ώρες 43 λεπτά

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΣΜΕΔΕ 0,2% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 744

Δευ, 03/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΣΜΕΔΕ 0,2% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 744
Ημ/νια: 03/06/2024 12:56:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖ5ΩΩΚ1-ΧΑΟ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΕΠΠ-ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 744

Δευ, 03/06/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΕΠΠ-ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 744
Ημ/νια: 03/06/2024 12:56:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΑ9ΩΚ1-09Θ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 31/05/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 31/05/2024 13:55:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΑΗΩΚ1-Δ07

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΗΛΙΑ Γ. ΚΥΡΜΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΒΛΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67 ΕΤΩΝ.

Παρ, 31/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΗΛΙΑ Γ. ΚΥΡΜΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΒΛΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67 ΕΤΩΝ.
Ημ/νια: 31/05/2024 12:26:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ04ΩΚ1-ΔΒΛ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΗΛΙΑ Γ. ΚΥΡΜΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΘΥΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67 ΕΤΩΝ.

Παρ, 31/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΗΛΙΑ Γ. ΚΥΡΜΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΘΥΜΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67 ΕΤΩΝ.
Ημ/νια: 31/05/2024 12:24:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 66ΡΖΩΚ1-7Κ6

Αποκατάσταση Βλαβών υποσκαφών και καθιζήσεων τμημάτων παραλιακού δρόμου Καινούργιου στη Δ.Ε. Καμένων Βούρλων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

Παρ, 31/05/2024 - 16:30
Θέμα: Αποκατάσταση Βλαβών υποσκαφών και καθιζήσεων τμημάτων παραλιακού δρόμου Καινούργιου στη Δ.Ε. Καμένων Βούρλων (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
Ημ/νια: 31/05/2024 12:24:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΖΦΩΚ1-43Ι

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΗΛΙΑ Γ. ΚΥΡΜΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67 ΕΤΩΝ.

Παρ, 31/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΗΛΙΑ Γ. ΚΥΡΜΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 55-67 ΕΤΩΝ.
Ημ/νια: 31/05/2024 12:22:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΔΕΩΚ1-Ν4Τ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 31/05/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 31/05/2024 12:12:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 90Χ8ΩΚ1-ΨΦΦ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 31/05/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 31/05/2024 12:12:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΔΡΩΚ1-Ω01

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 31/05/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 31/05/2024 12:11:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΛ6ΩΚ1-ΧΞΩ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 31/05/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 31/05/2024 12:11:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Δ0ΓΩΚ1-ΨΛΗ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 31/05/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 31/05/2024 12:11:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΑΦΩΚ1-ΝΩΛ

Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Υποβολής πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΙΣΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ» του ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών

Πέμ, 30/05/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Υποβολής πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΙΣΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ» του ΤΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημ/νια: 30/05/2024 14:45:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΧΨΩΚ1-ΛΨΠ

Υποβολή πρότασης σχετικά με την πρόσκληση «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού με περιαστικά δάση», του άξονα προτεραιότητας 6 (Α.Π.6) «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον...

Πέμ, 30/05/2024 - 16:30
Θέμα: Υποβολή πρότασης σχετικά με την πρόσκληση «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού με περιαστικά δάση», του άξονα προτεραιότητας 6 (Α.Π.6) «Χρηματοδότηση δημιουργίας περιμετρικών ζωνών 10 μέτρων πέριξ οικισμών εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών» του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024»
Ημ/νια: 30/05/2024 14:13:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΘΑΩΚ1-3Α4

Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ» και συγκεκριμένα στο Υποέργο 6 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ» στα πλαίσια της Δράσης 16931:...

Πέμ, 30/05/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στο Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ» και συγκεκριμένα στο Υποέργο 6 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ» στα πλαίσια της Δράσης 16931: Τουριστική Ανάπτυξη
Ημ/νια: 30/05/2024 14:01:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Η9ΞΩΚ1-ΕΛΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2024-2025

Πέμ, 30/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2024-2025
Ημ/νια: 30/05/2024 13:30:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ8ΡΩΚ1-ΛΩ6

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΥ )

Πέμ, 30/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΥ )
Ημ/νια: 30/05/2024 11:54:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΧΔΩΚ1-Η7Κ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 2024

Τετ, 29/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 2024
Ημ/νια: 29/05/2024 13:36:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Υ7ΒΩΚ1-Ι0Ω

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ)

Τετ, 29/05/2024 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ)
Ημ/νια: 29/05/2024 13:34:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΒΓΩΚ1-ΑΑΩ

προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού Δ. Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (προϊόντα ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ).

Τετ, 29/05/2024 - 16:30
Θέμα: προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού Δ. Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ (προϊόντα ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ).
Ημ/νια: 29/05/2024 12:30:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ι4ΩΩΚ1-ΝΓ1

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness