Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 20 ώρες 17 λεπτά

Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 03/04/2024 - 16:30
Θέμα: Μισθώματα Α΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΕ Μώλου 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 03/04/2024 10:09:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΦΠΩΚ1-3ΣΨ

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καμένων Βούρλων στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» (Έγκριση καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων)

Τρί, 02/04/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καμένων Βούρλων στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» (Έγκριση καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων)
Ημ/νια: 02/04/2024 13:05:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΧΡΩΚ1-ΡΣΗ

Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καμένων Βούρλων, έτους 2024

Τρί, 02/04/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Καμένων Βούρλων, έτους 2024
Ημ/νια: 02/04/2024 11:55:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΗΑΩΚ1-ΧΞΑ

Απευθείας ανάθεση για προμήθεια τροφίμων ειδών κρεοπωλείου για τον ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΩΛΟΥ 2024

Τρί, 02/04/2024 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για προμήθεια τροφίμων ειδών κρεοπωλείου για τον ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΩΛΟΥ 2024
Ημ/νια: 02/04/2024 11:49:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΧΟΩΚ1-ΖΒΑ

Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Καμένων Βούρλων, έτους 2024

Τρί, 02/04/2024 - 16:30
Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Καμένων Βούρλων, έτους 2024
Ημ/νια: 02/04/2024 11:33:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΚ0ΩΚ1-18Ε

προμήθεια τροφίμων ειδών κρεοπωλείου για τον ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΩΛΟΥ 2024

Τρί, 02/04/2024 - 16:30
Θέμα: προμήθεια τροφίμων ειδών κρεοπωλείου για τον ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΩΛΟΥ 2024
Ημ/νια: 02/04/2024 11:15:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 96ΔΑΩΚ1-Δ8Π

Έγκριση σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας με την ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας για την Υλοποίηση Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Έργα δικτύων Αποχέτευσης και ΕΕΛ Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Καμένων Βούρλων»

Τρί, 02/04/2024 - 16:30
Θέμα: Έγκριση σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας με την ΕΦΑ Φθιώτιδας και Ευρυτανίας για την Υλοποίηση Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Έργα δικτύων Αποχέτευσης και ΕΕΛ Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Καμένων Βούρλων»
Ημ/νια: 02/04/2024 10:53:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΦ7ΩΚ1-ΥΙΤ

Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της προμήθειας- υπηρεσίας «Αναβάθμιση έξι (6) παιδικών χαρών του Δήμου Καμένων Βούρλων»

Τρί, 02/04/2024 - 16:30
Θέμα: Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της προμήθειας- υπηρεσίας «Αναβάθμιση έξι (6) παιδικών χαρών του Δήμου Καμένων Βούρλων»
Ημ/νια: 02/04/2024 10:30:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΖΕΩΚ1-ΒΘΙ

Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή νέων παροχών αποχέτευσης Κοινότητας Μώλου Δήμου Καμένων Βούρλων»

Τρί, 02/04/2024 - 16:30
Θέμα: Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή νέων παροχών αποχέτευσης Κοινότητας Μώλου Δήμου Καμένων Βούρλων»
Ημ/νια: 02/04/2024 10:13:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΡΨΩΚ1-ΓΗ1

Έκφραση γνώμης για την έκδοση άδειας ανεύρεσης κρυμμένου θησαυρού στην περιοχή Καμένων Βούρλων και ορισμό υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας για την υποβοήθηση και σύνταξη τεχνικής έκθεσης περί αποκατάστασης του χώρου ανασκαφής

Τρί, 02/04/2024 - 16:30
Θέμα: Έκφραση γνώμης για την έκδοση άδειας ανεύρεσης κρυμμένου θησαυρού στην περιοχή Καμένων Βούρλων και ορισμό υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας για την υποβοήθηση και σύνταξη τεχνικής έκθεσης περί αποκατάστασης του χώρου ανασκαφής
Ημ/νια: 02/04/2024 09:47:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 67ΓΚΩΚ1-Σ4Ρ

Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της προμήθειας- υπηρεσίας «Κατασκευή έργου Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Καμένων Βούρλων»

Τρί, 02/04/2024 - 16:30
Θέμα: Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της προμήθειας- υπηρεσίας «Κατασκευή έργου Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου Καμένων Βούρλων»
Ημ/νια: 02/04/2024 09:30:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΦΤΩΚ1-7ΧΡ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩN ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δευ, 01/04/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩN ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ημ/νια: 01/04/2024 11:14:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ91ΩΩΚ1-ΕΨ8

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛOY ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δευ, 01/04/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛOY ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 01/04/2024 11:14:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝ2ΥΩΚ1-ΒΤ2

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Δευ, 01/04/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ημ/νια: 01/04/2024 11:02:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΕΔΩΚ1-Λ94

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Δευ, 01/04/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Ημ/νια: 01/04/2024 11:01:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ9ΦΩΚ1-ΟΥ8

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

Δευ, 01/04/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
Ημ/νια: 01/04/2024 11:01:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΚ4ΩΚ1-42Λ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δευ, 01/04/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νια: 01/04/2024 10:58:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 66ΗΒΩΚ1-ΨΞΛ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δευ, 01/04/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 01/04/2024 10:55:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΞΦΩΚ1-9ΘΡ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Δευ, 01/04/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 01/04/2024 10:54:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΓΗΩΚ1-Ο9Β

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Δευ, 01/04/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ημ/νια: 01/04/2024 10:54:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΧΚΩΚ1-1ΝΟ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness