Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 17 ώρες 31 λεπτά

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΡΕΑΣ) 2024-2025

Πέμ, 16/05/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΚΡΕΑΣ) 2024-2025
Ημ/νια: 16/05/2024 12:38:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΒ8ΩΚ1-ΡΒ7

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024-2025

Πέμ, 16/05/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024-2025
Ημ/νια: 16/05/2024 12:38:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Υ4ΓΩΚ1-95Θ

Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024-2025

Πέμ, 16/05/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Αγίου Κων/νου ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2024-2025
Ημ/νια: 16/05/2024 12:38:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 968ΜΩΚ1-ΞΩΙ

Αμοιβή γιατρού εργασίας 2023-2024

Πέμ, 16/05/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβή γιατρού εργασίας 2023-2024
Ημ/νια: 16/05/2024 11:36:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Α6ΩΩΚ1-ΝΣΨ

Κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης στο παζάρι Αγίου Κων/νου 2024

Τετ, 15/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης στο παζάρι Αγίου Κων/νου 2024
Ημ/νια: 15/05/2024 13:26:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΦΚΩΚ1-Η1Λ

Κατασκευή εμπορικών παραγκών στο παζάρι Αγίου Κων/νου 2024

Τετ, 15/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατασκευή εμπορικών παραγκών στο παζάρι Αγίου Κων/νου 2024
Ημ/νια: 15/05/2024 13:18:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΦΛΩΚ1-ΥΕΞ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 20%- ΕΠΙΜ.-ΔΙΚΗΓ.-ΣΥΜΒ. και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 617

Τετ, 15/05/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 20%- ΕΠΙΜ.-ΔΙΚΗΓ.-ΣΥΜΒ. και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 617
Ημ/νια: 15/05/2024 11:10:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΥΖΩΚ1-ΙΝΜ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 15/05/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 15/05/2024 11:08:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΚΒΩΚ1-9ΟΨ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 15/05/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 15/05/2024 11:02:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ67ΥΩΚ1-ΓΚ6

Επέκταση μετατόπιση Δημοτικού φωτισμού Δήμου Καμένων Βούρλων ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 35 kVA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 42423980 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 15 ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τετ, 15/05/2024 - 16:30
Θέμα: Επέκταση μετατόπιση Δημοτικού φωτισμού Δήμου Καμένων Βούρλων ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 35 kVA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 42423980 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 15 ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ημ/νια: 15/05/2024 09:00:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Β07ΩΚ1-ΦΛ9

Επέκταση μετατόπιση Δημοτικού φωτισμού Δήμου Καμένων Βούρλων ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 35 kVA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 42423981 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 5 ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τετ, 15/05/2024 - 16:30
Θέμα: Επέκταση μετατόπιση Δημοτικού φωτισμού Δήμου Καμένων Βούρλων ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 35 kVA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 42423981 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 5 ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ημ/νια: 15/05/2024 09:00:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΞ8ΩΚ1-ΨΚ4

Επέκταση μετατόπιση Δημοτικού φωτισμού Δήμου Καμένων Βούρλων ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 35 kVA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 42423982 ΦΛΕΜΙΓΚ 8 ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τετ, 15/05/2024 - 16:30
Θέμα: Επέκταση μετατόπιση Δημοτικού φωτισμού Δήμου Καμένων Βούρλων ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 35 kVA ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 42423982 ΦΛΕΜΙΓΚ 8 ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ημ/νια: 15/05/2024 09:00:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΑΧΩΚ1-ΗΑΗ

Χορήγηση παράτασης μουσικής ή μουσικών οργάνων (Ν. 4442/2016 ΦΕΚ. 230/Α΄/7-12-2016) στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Α.Σ., με την επωνυμία «LARUM» που βρίσκεται επί της οδού...

Τρί, 14/05/2024 - 16:30
Θέμα: Χορήγηση παράτασης μουσικής ή μουσικών οργάνων (Ν. 4442/2016 ΦΕΚ. 230/Α΄/7-12-2016) στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Α.Σ., με την επωνυμία «LARUM» που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Παντελεήμονα στα Καμένα Βούρλα του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 14/05/2024 13:43:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΝ0ΩΚ1-ΣΨΞ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 14/05/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 14/05/2024 12:57:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΗ7ΩΚ1-ΘΧΜ

Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 14/05/2024 - 16:30
Θέμα: Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 14/05/2024 11:32:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΙ0ΩΚ1-Π6Ξ

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 14/05/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 14/05/2024 11:22:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥ3ΞΩΚ1-ΤΙ5

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 14/05/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 14/05/2024 11:22:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΛΛΩΚ1-ΛΥΥ

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 14/05/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 14/05/2024 11:22:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9650ΩΚ1-ΚΔ8

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 14/05/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 14/05/2024 11:22:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 96ΞΗΩΚ1-0Ω3

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 14/05/2024 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 14/05/2024 11:22:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ60ΗΩΚ1-Θ3Ω

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness