Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 22 ώρες 15 λεπτά

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 28

Πέμ, 29/02/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 28
Ημ/νια: 29/02/2024 08:42:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΥΧΩΚ1-ΘΡΣ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02% (ΜΟΝΟ ΗΛ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 174

Τετ, 28/02/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02% (ΜΟΝΟ ΗΛ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 174
Ημ/νια: 28/02/2024 13:37:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ98ΩΚ1-ΖΥ1

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 174

Τετ, 28/02/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 174
Ημ/νια: 28/02/2024 13:37:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ1ΖΩΩΚ1-55Μ

Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καμένων Βούρλων

Τετ, 28/02/2024 - 16:30
Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 28/02/2024 13:34:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 66ΤΒΩΚ1-ΨΥΟ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 28/02/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 28/02/2024 10:36:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 62ΠΘΩΚ1-Θ67

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 28/02/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 28/02/2024 10:04:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 900ΠΩΚ1-ΡΡΔ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 28/02/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 28/02/2024 09:53:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΓΧΩΚ1-Ε5Χ

Έργα Οδοποιίας Δήμου Καμένων Βούρλων

Τετ, 28/02/2024 - 16:30
Θέμα: Έργα Οδοποιίας Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 28/02/2024 09:51:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ38ΟΩΚ1-ΩΚΜ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2025

Τετ, 28/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2025
Ημ/νια: 28/02/2024 09:23:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ3ΖΩΚ1-ΙΤΨ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2025

Τετ, 28/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2025
Ημ/νια: 28/02/2024 09:22:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 69ΥΜΩΚ1-49Μ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2025

Τετ, 28/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2023-2025
Ημ/νια: 28/02/2024 09:22:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΧΓΩΚ1-6ΟΗ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 225

Τρί, 27/02/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 225
Ημ/νια: 27/02/2024 13:48:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΡΟΩΚ1-0ΩΡ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 225

Τρί, 27/02/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 225
Ημ/νια: 27/02/2024 13:48:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΠΟΩΚ1-ΥΥΓ

Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2022-2023

Τρί, 27/02/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2022-2023
Ημ/νια: 27/02/2024 12:31:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΙ8ΩΚ1-ΒΙΧ

Αμοιβή γιατρού εργασίας 2023-2024

Τρί, 27/02/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβή γιατρού εργασίας 2023-2024
Ημ/νια: 27/02/2024 12:31:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 932ΜΩΚ1-83Μ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

Τρί, 27/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
Ημ/νια: 27/02/2024 12:30:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 66ΝΥΩΚ1-8Σ7

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων του Δήμου

Τρί, 27/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων του Δήμου
Ημ/νια: 27/02/2024 12:07:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΩΚΩΚ1-ΨΧ1

Προμήθεια χλωρίου ΒΙΟΚΑ 2023

Τρί, 27/02/2024 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια χλωρίου ΒΙΟΚΑ 2023
Ημ/νια: 27/02/2024 12:07:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΚΡΩΚ1-0ΩΕ

Εργασίες γεωεντοπισμού / χαρτογραφικής απεικόνισης υγρομέτρων και καταγραφή δεδομένων καταναλώσεων ύδρευσης

Τρί, 27/02/2024 - 16:30
Θέμα: Εργασίες γεωεντοπισμού / χαρτογραφικής απεικόνισης υγρομέτρων και καταγραφή δεδομένων καταναλώσεων ύδρευσης
Ημ/νια: 27/02/2024 11:37:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΦΚΦΩΚ1-Φ92

Συντήρηση και επισκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων ΔΕ Μώλου 2023

Τρί, 27/02/2024 - 16:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων ΔΕ Μώλου 2023
Ημ/νια: 27/02/2024 11:17:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ2ΒΩΚ1-Λ20

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness