Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 20 λεπτά

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Τρί, 05/03/2024 - 16:30
Θέμα: ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 05/03/2024 13:29:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 62ΑΑΩΚ1-Θ0Ω

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τρί, 05/03/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 05/03/2024 13:28:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΣΙΩΚ1-ΔΕ8

Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας έτους 2024

Τρί, 05/03/2024 - 16:30
Θέμα: Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας έτους 2024
Ημ/νια: 05/03/2024 13:28:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΦΠΩΚ1-5ΧΒ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Τρί, 05/03/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ημ/νια: 05/03/2024 13:25:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ84ΩΚ1-ΤΚΠ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΠΑ 55-67

Τρί, 05/03/2024 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΠΑ 55-67
Ημ/νια: 05/03/2024 13:24:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 93ΑΠΩΚ1-Ξ9Ι

ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΜΩΛΟΥ

Παρ, 01/03/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΜΩΛΟΥ
Ημ/νια: 01/03/2024 11:14:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΒΕΩΚ1-Η7Α

ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΜΩΛΟΥ

Παρ, 01/03/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΜΩΛΟΥ
Ημ/νια: 01/03/2024 10:50:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 650ΛΩΚ1-ΓΒΥ

ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΨΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΚΑΙ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Παρ, 01/03/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΨΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΚΑΙ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
Ημ/νια: 01/03/2024 10:22:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΡΤΩΚ1-8Ι4

ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Παρ, 01/03/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
Ημ/νια: 01/03/2024 09:46:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΓ8ΩΚ1-ΩΟΛ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 01/03/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 01/03/2024 09:04:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ9ΛΩΚ1-Κ74

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 01/03/2024 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 01/03/2024 08:34:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΙΨΩΚ1-ΙΝ3

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 267

Πέμ, 29/02/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 267
Ημ/νια: 29/02/2024 13:26:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΝΠΩΚ1-ΞΔΒ

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Πέμ, 29/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024-2025
Ημ/νια: 29/02/2024 11:07:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι9ΠΩΚ1-ΗΝΘ

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2024-2025

Πέμ, 29/02/2024 - 16:30
Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2024-2025
Ημ/νια: 29/02/2024 10:37:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 667ΔΩΚ1-1ΓΙ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 29/02/2024 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2024 YΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 29/02/2024 09:41:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΨΘΩΚ1-7ΥΨ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΜΤΠΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 40

Πέμ, 29/02/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΜΤΠΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 40
Ημ/νια: 29/02/2024 09:37:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΗΨΩΚ1-Υ7Τ

Μετατόπιση τμήματος εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης Κοινότητας Άγναντης

Πέμ, 29/02/2024 - 16:30
Θέμα: Μετατόπιση τμήματος εξωτερικού δικτύου Ύδρευσης Κοινότητας Άγναντης
Ημ/νια: 29/02/2024 09:08:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧ0ΛΩΚ1-8ΛΟ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΠΔΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΠΟΕΜΙΣ 305

Πέμ, 29/02/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΠΔΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΠΟΕΜΙΣ 305
Ημ/νια: 29/02/2024 08:43:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 68ΞΟΩΚ1-2Ψ8

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΦΩΚΙΔΑΣ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 29

Πέμ, 29/02/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΦΩΚΙΔΑΣ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 29
Ημ/νια: 29/02/2024 08:43:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ13ΨΩΚ1-ΗΞΤ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΥΔΚΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 27

Πέμ, 29/02/2024 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΥΔΚΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 27
Ημ/νια: 29/02/2024 08:43:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΥΓΩΚ1-8ΝΠ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness