Συνεδριάσεις Συμβουλίων/Επιτροπών

Οικονομική Επιτροπή - Πρόσκληση - 24/11/2016

Εικόνα news_admin

Share: 

Ημερομηνία: 

Πέμπτη, 24 Νοέμβριος, 2016 - 10:30

Είδος Επιτροπής: 

Αριθμός Πρακτικού: 

13790

Κατηγορία Εγγράφου: 

Θέμα: Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης

 

Παρακαλείσθε την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής),  για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στο παρακάτω  μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. 1.             Ψήφιση πίστωσης για τόκους υπερημερίας σε εκτέλεση της 271/2015 δικαστικής απόφαση (Παπαλάμπρου)  
 2. 2.             Ψήφιση πίστωσης για τόκους υπερημερίας σε εκτέλεση της 152/2015 δικαστικής απόφαση (Γουλιώτη)
 3. 3.             Ψήφιση πίστωσης για μισθώματα ακινήτου από 1/1/2008 έως 31/12/2013
 4. 4.             Ψήφιση πίστωσης  για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών πρώην Δήμου Καμένων Βούρλων για το έτος 2006
 5. 5.             Ψήφιση πίστωσης για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

 

     Το έκτακτο των θεμάτων  συνίσταται στο γεγονός ότι μετά την έγκριση  της χρηματοδότησης του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών   για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων δαπανών στις οποίες  συμπεριλαμβάνονται και οι εν θέματι αναφερόμενες δαπάνες  και σύμφωνα  με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην πληρωμή τους , πρέπει να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες (ψήφιση πίστωσης , έκδοση χρηματικού εντάλματος), προκειμένου να τακτοποιηθεί η πληρωμή τους .

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Συκιώτης Ιωάννης

 

Πίνακας Αποδεκτών

 • Μπεζάτη Ευφροσύνη
 • Πλατανιάς Ιωάννης
 • Καραμανώλης Αθανάσιος
 • Χρήστου Αικατερίνη
 • Φακίρης Ταξιάρχης
 • Τρίγκας Βασίλειος

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr