Συνεδριάσεις Συμβουλίων/Επιτροπών

Οικονομική Επιτροπή - Πρόσκληση - 05/12/2017

Εικόνα site_admin

Share: 

Ημερομηνία: 

Τρίτη, 5 Δεκέμβριος, 2017 - 13:30

Είδος Επιτροπής: 

Αριθμός Πρακτικού: 

0

Κατηγορία Εγγράφου: 

Παρακαλείσθε την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου  2017  και ώρα 13.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής),  για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση της αριθμ. 14.551/22-11-2017  απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου  για την υπόθεση Κασούνη Αθανάσιου
 2. Έγκριση της αριθμ. 14.552/22-11-2017 απόφασης Δημάρχου  περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση Κυριτσόπουλου Κων/νου
 3. Έγκριση της αριθμ. 14.553/22-11-2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση Μπέλλη Ελένης
 4. Ανάκληση της αριθμ 19/571/2017 προηγούμενης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου
 5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (υπόθεση Φλώρου Αριστείδη)
 6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (προσφυγή Μπέκα Κων/νου)
 7. Ορισμός πληρεξούσιου  δικηγόρου ( υπόθεση Παναγιώτας Ποντίκη – Καούρας Νίκης)
 8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
 9. Έγκριση πρωτοκόλλων  παραλαβής υπηρεσιών
 10. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Αναμόρφωση και τροποποίηση του προϋπολογισμού, του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017
 11. Ψήφιση πίστωσης  για την αμοιβή  του δικηγόρου Αθανασίου Παντζιά  για κατάθεση  ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ.  175/2017 διαταγής πληρωμής του Αθανασίου Κασούνη του Θεοφάνη
 12. Ψήφιση πίστωσης  για την αμοιβή  του δικηγόρου Αθανασίου Παντζιά  για κατάθεση  ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ.  176/2017 διαταγής πληρωμής του Κυριτσόπουλου Κων/νου  του Σωτηρίου
 13. Ψήφιση πίστωσης  για την αμοιβή  του δικηγόρου Αθανασίου Παντζιά  για κατάθεση  ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ.  177/2017 διαταγής πληρωμής της Μπέλλη Ελένης του Χαραλάμπους
 14. Ψήφιση πίστωσης  για κόστος δημοσίευσης στο Λαμιακό Τύπο της ΣΟΧ 2/2017
 15. Ψήφιση πίστωσης  για κόστος δημοσίευσης στα Πρωϊνά Νέα της ΣΟΧ 2/2017 για πρόσληψη προσωπικού
 16. Ψήφιση πίστωσης για κόστος δημοσίευσης στης Εκδόσεις Ν. Παπανικολάου Α.Ε. για Π/Θ καυσίμων- λιπαντικών και για μεταφορά  μαθητών
 17. Ψήφιση πίστωσης  για κόστος δημοσίευσης στις εκδόσεις Σοφία Μοσχανδρέου  & ΣΙΑ ΕΕ για μεταφορά μαθητών
 18. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων
 19. Ψήφιση πίστωσης  για την  εξόφληση για 24ωρη παρακολούθηση συναγερμού από την ATLAS  SECURITY για ένα έτος
 20. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια κρυστάλλων
 21. Ψήφιση πίστωσης  για την κατασκευή και τοποθέτηση δύο μεταλλικών βάσεων στο Κλειστό Γυμναστήριο  του Αγίου Κων/νου
 22. Ψήφιση πίστωσης  για την κατασκευή και τοποθέτηση  μιας μεταλλικής και μιας αλουμινένιας πόρτας για το Γυμνάσιο Αγίου Κων/νου
 23. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού  για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Μώλου
 24. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  για τη συντήρηση  του δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Καμένων Βούρλων
 25. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αγίου Κων/νου
 26. Ψήφιση πίστωσης  για την  προμήθεια ηλεκτρολογικού  υλικού για τη συντήρηση   του  δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αγίου Κων/νου
 27. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού
 28. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια υλικών  συντήρησης δικτύων ύδρευσης- άρδευσης- αποχέτευσης ΔΕ Καμένων Βούρλων
 29. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης- άρδευσης ΔΕ Αγίου Κων/νου
 30. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Καμένων Βούρλων
 31. Ψήφιση πίστωσης για την υδρογεωλογική μελέτη για την  άδεια χρήσης νερού από τα υφιστάμενα σημεία υδροληψίας για την  ύδρευση του Δήμου Μώλου  Αγίου Κων/νου
 32. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και αναλωσίμων γενικά ΔΕ Μώλου
 33. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και αναλωσίμων γενικά ΔΕ Μώλου
 34. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθειας χρωμάτων μικροεργαλείων και αναλωσίμων  γενικά ΔΕ Μώλου
 35. Ψ ήφιση πίστωσης  για την προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και αναλωσίμων γενικά ΔΕ Καμένων Βούρλων
 36. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και αναλωσίμων γενικά ΔΕ Καμένων Βούρλων
 37. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και αναλωσίμων γενικά ΔΕ Αγίου Κων/νου
 38. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και αναλωσίμων γενικά ΔΕ Αγίου Κων/νου
 39. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια οικοδομικών υλικών  ΔΕ Αγίου Κων/νου
 40. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια  σκούπας και φυσητήρα
 41. Ψήφιση πίστωσης  για την  εξόφληση οφειλής  στον κ. Γεώργιο Καμπόζη του Ιωάννη ως αποζημίωση  σε θιγόμενους από πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Λογγού ΔΕ Αγίου Κων/νου
ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon prosklisi_taktikis_synedriasis_oikonomikis_epitropis.doc69 KB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness