Σελίδα Βιβλίου

Άρθρο 4, Δομή και Περιεχόμενο των κειμένων των Δημοσίων Διαβουλεύσεων

Άρθρο 4

Δομή και Περιεχόμενο των κειμένων των Δημοσίων Διαβουλεύσεων

 1. Τα κείμενα της δημόσιας διαβούλευσης δύναται να έχουν ενδεικτικά την παρακάτω δομή:
  1. συνοπτική παράθεση του θεματικού αντικειμένου της δημόσιας διαβούλευσης, 
  2. στοιχεία/κατευθυντήριες οδηγίες για την ακολουθούμενη διαδικασία, όπως πληροφορίες σχετικές με το που θα αποστέλλονται οι απαντήσεις, προθεσμία κατάθεσης απαντήσεων, τρόπο υποβολής απόψεων σύμφωνα με το άρθρο 5 και τυχόν περιορισμό ως προς την έκταση των απαντήσεων των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, 
  3. κυρίως κείμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και 
  4. παραρτήματα.
 2. Το κυρίως κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης δύναται να περιέχει ιδίως: 
  1. ανάλυση του σχετικού νομικού πλαισίου, 
  2. περιγραφή ζητημάτων που αφορούν τους τομείς τοπικού ενδιαφέροντος ή/και προτεινόμενα μέτρα, 
  3. την ακολουθούμενη διεθνή πρακτική επί παρομοίου θέματος, 
  4. σχέδιο απόφασης που σκοπεύει να εκδώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, 
  5. ειδικό ερωτηματολόγιο επί του οποίου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν και 
  6. εκτίμηση του κόστους και των ωφελειών της σκοπούμενης ρύθμισης ή μέτρου, μέσω σχετικών οικονομικών αναλύσεων.

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness