Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 9 λεπτά

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Παρ, 17/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 17/11/2023 12:12:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ6ΗΩΚ1-Ψ3Ν

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Πέμ, 16/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Ημ/νια: 16/11/2023 12:43:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝ5ΠΩΚ1-4ΨΨ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Πέμ, 16/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Ημ/νια: 16/11/2023 11:40:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΒΓΩΚ1-ΧΘ3

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 16/11/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 16/11/2023 11:22:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΔ2ΩΚ1-Β6Β

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2001

Πέμ, 16/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2001
Ημ/νια: 16/11/2023 11:20:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ19ΜΩΚ1-ΡΚ2

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1940

Πέμ, 16/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1940
Ημ/νια: 16/11/2023 11:20:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 612ΖΩΚ1-ΦΥ8

ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Πέμ, 16/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Ημ/νια: 16/11/2023 11:00:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 913ΥΩΚ1-2ΛΜ

Απευθείας ανάθεση για την ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Πέμ, 16/11/2023 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Ημ/νια: 16/11/2023 10:02:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ14ΩΚ1-ΨΔΤ

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»

Πέμ, 16/11/2023 - 16:30
Θέμα: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»
Ημ/νια: 16/11/2023 09:35:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΓΑΩΚ1-Ο32

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»

Πέμ, 16/11/2023 - 16:30
Θέμα: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»
Ημ/νια: 16/11/2023 09:18:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΥΧΩΚ1-Η42

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»

Πέμ, 16/11/2023 - 16:30
Θέμα: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»
Ημ/νια: 16/11/2023 08:48:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ81ΩΚ1-ΚΚΩ

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών - ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Τετ, 15/11/2023 - 16:30
Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών - ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 15/11/2023 13:55:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ320ΩΚ1-5ΟΒ

Δημοσίευση προκηρύξεων - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (ΣΧΟΛΙΚΑ) ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τετ, 15/11/2023 - 16:30
Θέμα: Δημοσίευση προκηρύξεων - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (ΣΧΟΛΙΚΑ) ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 15/11/2023 13:55:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΒΠΩΚ1-Ε3Η

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Τετ, 15/11/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 15/11/2023 13:55:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Η55ΩΚ1-ΡΧ1

Συντήρηση κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αγ. Κων/νου 2023

Τετ, 15/11/2023 - 16:30
Θέμα: Συντήρηση κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αγ. Κων/νου 2023
Ημ/νια: 15/11/2023 13:54:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6986ΩΚ1-Ω9Β

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»

Τετ, 15/11/2023 - 16:30
Θέμα: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»
Ημ/νια: 15/11/2023 13:53:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝ6ΩΩΚ1-Β4Ω

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»

Τετ, 15/11/2023 - 16:30
Θέμα: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»
Ημ/νια: 15/11/2023 13:43:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8Δ6ΩΚ1-Ρ3Μ

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»

Τετ, 15/11/2023 - 16:30
Θέμα: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»
Ημ/νια: 15/11/2023 13:30:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 67Μ8ΩΚ1-5Θ4

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»

Τετ, 15/11/2023 - 16:30
Θέμα: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»
Ημ/νια: 15/11/2023 13:15:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 69ΚΑΩΚ1-Σ6Τ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 15/11/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 15/11/2023 13:05:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Η1ΛΩΚ1-ΒΙΑ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness