Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 51 λεπτά

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ

Πέμ, 23/11/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ
Ημ/νια: 23/11/2023 11:05:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΘΥΩΚ1-1Ν6

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ

Πέμ, 23/11/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ
Ημ/νια: 23/11/2023 11:05:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 94ΘΟΩΚ1-ΥΘΚ

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ

Πέμ, 23/11/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ
Ημ/νια: 23/11/2023 11:05:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ2ΝΩΚ1-ΦΘΤ

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ

Πέμ, 23/11/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ
Ημ/νια: 23/11/2023 11:05:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΛΝΩΚ1-Τ8Λ

Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ

Πέμ, 23/11/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ
Ημ/νια: 23/11/2023 11:05:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9107ΩΚ1-4ΩΜ

Απευθείας ανάθεση για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Τετ, 22/11/2023 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Ημ/νια: 22/11/2023 09:11:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΗΚΩΚ1-8ΕΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΠΑ

Τετ, 22/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΠΑ
Ημ/νια: 22/11/2023 08:57:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΩΠΩΚ1-ΠΦΧ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΠΑ

Τετ, 22/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΠΑ
Ημ/νια: 22/11/2023 08:55:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2Θ1ΩΚ1-ΒΦ9

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΠΑ

Τετ, 22/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΠΑ
Ημ/νια: 22/11/2023 08:53:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 66Ι8ΩΚ1-ΕΔΒ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΠΑ

Τετ, 22/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΠΑ
Ημ/νια: 22/11/2023 08:51:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΠ4ΩΚ1-3ΥΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΠΑ

Τετ, 22/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΠΑ
Ημ/νια: 22/11/2023 08:50:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 61Ο8ΩΚ1-Γ28

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΠΑ

Τετ, 22/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΠΑ
Ημ/νια: 22/11/2023 08:47:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 66Φ4ΩΚ1-ΜΒΡ

Εργασίες γεωεντοπισμού / χαρτογραφικής απεικόνισης υδρομέτρων και καταγραφή δεδομένων καταναλώσεων ύδρευσης

Τρί, 21/11/2023 - 16:30
Θέμα: Εργασίες γεωεντοπισμού / χαρτογραφικής απεικόνισης υδρομέτρων και καταγραφή δεδομένων καταναλώσεων ύδρευσης
Ημ/νια: 21/11/2023 14:24:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ3ΝΩΚ1-11Ε

Συμπληρωματική: 9. ΑΑΥ Αποδιδόμενων Κρατήσεων (28 - 10/1/2023) Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 21/11/2023 - 16:30
Θέμα: Συμπληρωματική: 9. ΑΑΥ Αποδιδόμενων Κρατήσεων (28 - 10/1/2023) Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 21/11/2023 14:20:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΥΟΩΚ1-ΝΦΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 55-67

Τρί, 21/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 55-67
Ημ/νια: 21/11/2023 13:05:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΑΖΩΚ1-ΗΧ4

Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μνημονίων συνεργασίας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την περίοδο 2024-2028

Τρί, 21/11/2023 - 16:30
Θέμα: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μνημονίων συνεργασίας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την περίοδο 2024-2028
Ημ/νια: 21/11/2023 12:52:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΠΦΩΚ1-ΙΑΓ

Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό μηχανημάτων έργων και οχημάτων για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από 1-1-2024 έως 31-12-2028

Τρί, 21/11/2023 - 16:30
Θέμα: Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό μηχανημάτων έργων και οχημάτων για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από 1-1-2024 έως 31-12-2028
Ημ/νια: 21/11/2023 12:38:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6618ΩΚ1-ΞΟΙ

Έγκριση δαπάνης μετακίνησης της κας Αικατερίνης Κοτάκου, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καμένων Βούρλων

Τρί, 21/11/2023 - 16:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης μετακίνησης της κας Αικατερίνης Κοτάκου, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 21/11/2023 11:52:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔ7ΥΩΚ1-0Ο2

Έγκριση δαπάνης μετακίνησης της κας Σταματίας Λαγού, Προϊσταμένης Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καμένων Βούρλων

Τρί, 21/11/2023 - 16:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης μετακίνησης της κας Σταματίας Λαγού, Προϊσταμένης Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 21/11/2023 11:40:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 618ΔΩΚ1-ΟΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 2023 (έως 31/12/2023)

Τρί, 21/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 2023 (έως 31/12/2023)
Ημ/νια: 21/11/2023 11:30:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΒΨΩΚ1-Ξ0Η

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness