Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 46 λεπτά

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2215

Παρ, 08/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2215
Ημ/νια: 08/12/2023 13:55:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΠ0ΩΚ1-5ΛΩ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2215

Παρ, 08/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2215
Ημ/νια: 08/12/2023 13:54:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΞ3ΩΚ1-53Ξ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 271

Παρ, 08/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 271
Ημ/νια: 08/12/2023 13:54:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5Μ8ΩΚ1-11Α

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΦΩΚΙΔΑΣ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 273

Παρ, 08/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΦΩΚΙΔΑΣ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 273
Ημ/νια: 08/12/2023 13:53:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΟ6ΩΚ1-ΩΛΜ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΥΔΚΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 271

Παρ, 08/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΥΔΚΥ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 271
Ημ/νια: 08/12/2023 13:53:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΖΒΩΚ1-Υ70

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΙΚΑ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 274

Παρ, 08/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΙΚΑ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 274
Ημ/νια: 08/12/2023 13:53:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 972ΑΩΚ1-Ρ5Σ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΣΜΕΔΕ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 281

Παρ, 08/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΣΜΕΔΕ ΑΣΦ. και την κίνηση ΜΙΣΘAY 281
Ημ/νια: 08/12/2023 13:53:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Γ7ΟΩΚ1-ΩΓ0

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΜΥ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 290

Παρ, 08/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΜΥ και την κίνηση ΜΙΣΘAY 290
Ημ/νια: 08/12/2023 13:53:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΡΙΩΚ1-2ΝΓ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 08/12/2023 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 08/12/2023 13:51:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 68Μ1ΩΚ1-Χ7Λ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 08/12/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 08/12/2023 13:50:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΦΔΩΚ1-0ΥΡ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2226

Πέμ, 07/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2226
Ημ/νια: 07/12/2023 14:35:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9Ε8ΩΚ1-Π06

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2226

Πέμ, 07/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΑΔΗΣΥ- ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.20% - (Ν. 4912/22 και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2226
Ημ/νια: 07/12/2023 14:35:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 93Ρ3ΩΚ1-Π57

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,07% (άρθρο 44 του Ν.4605/2019) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2229

Πέμ, 07/12/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,07% (άρθρο 44 του Ν.4605/2019) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2229
Ημ/νια: 07/12/2023 14:34:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ35ΨΩΚ1-Χ0Μ

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

Πέμ, 07/12/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
Ημ/νια: 07/12/2023 14:14:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΓΨΩΚ1-ΠΦ7

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Πέμ, 07/12/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 07/12/2023 14:14:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ9ΜΩΚ1-2ΨΙ

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

Πέμ, 07/12/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Ημ/νια: 07/12/2023 14:13:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΚΠΩΚ1-Ι51

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝ.

Πέμ, 07/12/2023 - 16:30
Θέμα: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝ.
Ημ/νια: 07/12/2023 12:56:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ω8Γ2ΩΚ1-Λ6Λ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Πέμ, 07/12/2023 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 07/12/2023 12:56:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΤ7ΩΚ1-Α6Α

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών - ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Πέμ, 07/12/2023 - 16:30
Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών - ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 07/12/2023 12:56:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΧ1ΩΚ1-0ΥΤ

Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καμένων Βούρλων 2022-2024

Πέμ, 07/12/2023 - 16:30
Θέμα: Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Καμένων Βούρλων 2022-2024
Ημ/νια: 07/12/2023 08:40:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΒΗΩΚ1-ΔΨ3

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr