Συνεδριάσεις Συμβουλίων/Επιτροπών

Οικονομική Επιτροπή - Πρόσκληση - 21/03/2017

Εικόνα news_admin

Ημερομηνία: 

Τρίτη, 21 Μάρτιος, 2017 - 12:30

Είδος Επιτροπής: 

Αριθμός Πρακτικού: 

2526

Κατηγορία Εγγράφου: 

Παρακαλείσθε την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 12.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής),  για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στο παρακάτω μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου
 2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (εξέταση ιδιοκτησιακού καθεστώτος των πηγών Ασπρονερίου έπειτα από αίτηση του  συλλόγου «Σύλλογος ο Αη Γιάννης Ασπρονερίου»)
 3. Έγκριση σχεδίου   δανειστικού συμβολαίου για τοκοχρεωλυτικό  δάνειο για αναχρηματοδότηση  συναφθέντων δανείων με το Τ.Π. και δανείων σύμφωνα με  το άρθρο 81 παρ. 1 και 2 του Ν. 4316/2014
 4. Λήψη απόφασης επί  της ένστασης της «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Καμένων Βούρλων» κατά της αριθμ. 1162/9-2-2017 ειδικής διαταγής του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου
 5. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων , αναμόρφωση και τροποποίηση του   προϋπολογισμού, του ετήσιου σχεδίου  δράσης και του τεχνικού προγράμματος  του οικονομικού έτους 2017
 6. Ψήφιση πίστωσης  για εξόφληση δόσης Ιανουαρίου 2017 από ρύθμιση Ν. 4321/2015, 70% έκπτωση, 30 δόσεις
 7. Ψήφιση πίστωσης  για εξόφληση  δόσης Ιανουαρίου από ρύθμιση στο ΙΚΑ
 8. Ψήφιση πίστωσης για τηλεφωνικά τέλη
 9. Ψήφιση πίστωσης για μισθώματα Κ.Ε.Π. Αγίου Κων/νου
 10. Ψήφιση πίστωσης για μισθώματα Νηπιαγωγείου Δ.Ε. Καμένων Βούρλων
 11. Ψήφιση πίστωσης  για μισθώματα Α΄ΚΑΠΗ  Δ.Ε. Μώλου
 12. Ψήφιση πίστωσης για μισθώματα κλιμακίου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΔΕ Αγίου Κων/νου
 13. Ψήφιση πίστωσης για μισθώματα τουριστικού καταφυγίου Δ.Κ. Καμένων Βούρλων
 14. Ψήφιση πίστωσης για  δαπάνη μισθοδοσίας  ειδικών συνεργατών του Δήμου
 15. Ψήφιση πίστωσης  για δαπάνη αντιμισθίας αιρετών – έξοδα παράστασης
 16. Ψήφιση πίστωσης  για δαπάνη εξόδων κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων
 17. Ψήφιση πίστωσης  για δαπάνη μισθοδοσίας ειδικών συνεργατών  του Δήμου ΠΟΕ
 18. Ψήφιση πίστωσης  για δαπάνη αντιμισθίας αιρετών – έξοδα παράστασης ΠΟΕ
 19. Ψήφιση πίστωσης  για δαπάνη εξόδων κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων ΠΟΕ
 20. Ψήφιση πίστωσης  για δαπάνη μισθοδοσίας  μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών
 21. Ψήφιση πίστωσης  για δαπάνη  μισθοδοσίας υπαλλήλων ΙΔΑΧ, Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών
 22. Ψήφιση πίστωσης  για δαπάνη μισθοδοσίας  μονίμων υπαλλήλων Παιδικών Σταθμών
 23. Ψήφιση πίστωσης  για δαπάνη μισθοδοσίας υπαλλήλων ΚΕΠ
 24. Ψήφιση πίστωσης για δαπάνη μισθοδοσίας ΙΔΑΧ – Καθαρίστριες σχολείων
 25. Ψήφιση πίστωσης  για δαπάνη μισθοδοσίας υπαλλήλων ΙΔΑΧ Παιδικών Σταθμών
 26. Ψήφιση πίστωσης  για δαπάνη μισθοδοσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ Παιδικών Σταθμών
 27. Ψήφιση πίστωσης  για δαπάνη μισθοδοσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ (Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής)
 28. Ψήφιση πίστωσης  για δαπάνη μισθοδοσίας  υπαλλήλων ΙΔΟΧ (Κ.Ε.Π. Αγίου Κων/νου)
 29. Ψήφιση πίστωσης  για δαπάνη μισθοδοσίας μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 30. Ψήφιση πίστωσης για δαπάνη μισθοδοσίας  υπαλλήλων ΙΔΟΧ Υπηρεσιών  Καθαριότητας και  Ηλεκτροφωτισμού
 31. Ψήφιση πίστωσης για δαπάνη  μισθοδοσίας  μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσιών Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης
 32. Ψήφιση πίστωσης για  δαπάνη μισθοδοσίας  μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων
 33. Ψήφιση πίστωσης για δαπάνη μισθοδοσίας υπαλλήλων ΙΔΑΧ Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων
 34. Ψήφιση πίστωσης για δαπάνη μισθοδοσίας  μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσιών Νεκροταφείων
 35. Ψήφιση πίστωσης  για δαπάνη μισθοδοσίας ΠΟΕ, υπαλλήλων ΙΔΟΧ  Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής
 36. Ψήφιση πίστωσης  για δαπάνη μισθοδοσίας ΠΟΕ, υπαλλήλων ΙΔΟΧ  Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 37. Ψήφιση πίστωσης  για δαπάνη μισθοδοσίας ΠΟΕ,  μονίμων υπαλλήλων  Υπηρεσιών Νεκροταφείων
 38. Ψήφιση πίστωσης  για ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ
 39. Ψήφιση πίστωσης  για δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π.) από την είσπραξη  τελών και φόρων
 40. Ψήφιση πίστωσης για φόρους τόκους
 41. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
 42. Ψήφιση πίστωσης  για χρεολύσια δανείων εσωτερικού
 43. Ψήφιση πίστωσης  για τόκους δανείων εσωτερικού
 44. Ψήφιση  πίστωσης για εισφορά  υπέρ Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών
 45. Ψήφιση πίστωσης  για την εισφορά  για την εξασφάλιση  μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού
 46. Ψήφιση πίστωσης  για κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54
 47. Ψήφιση πίστωσης  για την εισφορά άρθρου 33 Ν. 5544/66 (1%)
 48. Ψήφιση πίστωσης  για κρατήσεις ΤΑΠ από Δ.Ε.Η. για δικαίωμα Ο.Τ.Α.
 49. Ψήφιση πίστωσης  για έξοδα κατανάλωσης  ηλεκτρισμού δημοτικών  κτιρίων
 50. Ψήφιση πίστωσης για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
 51. Ψήφιση πίστωσης  για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος  για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων  χώρων και παραγωγικής  διαδικασίας
 52. Ψήφιση πίστωσης  για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία του ΒΙΟ.ΚΑ.
 53. Ψήφισης πίστωσης γα αντίτιμο ηλεκτρικού  ρεύματος  για τη λειτουργία  των αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης
 54. Ψήφιση πίστωσης  για απόδοση εισφοράς υπέρ του δημοσίου στις αποδοχές και στα έξοδα παράστασης
 55. Ψήφιση πίστωσης  για απόδοση  φόρων μισθωτών  υπηρεσιών
 56. Ψήφιση πίστωσης  για απόδοση  φόρων και χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ. και  λοιπών  συλλογικών  οργάνων
 57. Ψήφιση πίστωση για απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.λ.π.
 58. Ψήφιση πίστωσης  για χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου ενοικίων Δημοτικών κτιρίων
 59. Ψήφιση πίστωσης  για  εισφορές  σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία
 60. Ψήφιση πίστωσης  για κρατήσεις  στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ
 61. Ψήφιση πίστωσης  για έξοδα  κατανάλωσης ηλεκτρισμού δημοτικών  γυμναστηρίων , παιδικών σταθμών
 62. Ψήφιση πίστωσης  για κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων  του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
 63. Ψήφιση  πίστωσης  για αμοιβή δικηγόρου για την κατάθεση υπομνήματος  ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας προς αντίκρουση της προσφυγής Ελένης Αλεξίου και Μαρίας Τσαρουχά
 64. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή και έξοδα για την καθαριότητα  των Δημοτικών καταστημάτων
 65. Ψήφιση πίστωσης  για τη συντήρηση και επισκευή  φωτοτυπικών μηχανημάτων
 66. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
 67. Ψήφιση πίστωσης για  την προμήθεια διαφόρων σκευών για την κουζίνα του Παιδικού Σταθμού Καμένων Βούρλων
 68. Ψήφιση πίστωσης  για συντήρηση δικτύων  ηλεκτροφωτισμού και λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μώλου
 69. Ψήφιση πίστωσης  για συντήρηση δικτύων  ηλεκτροφωτισμού και λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Καμένων Βούρλων
 70. Ψήφιση πίστωσης  για συντήρηση δικτύων  ηλεκτροφωτισμού και λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγίου Κων/νου
 71. Ψήφιση πίστωσης  για έξοδα ανάλυσης δειγμάτων νερού του δικτύου και των δεξαμενών
 72. Ψήφιση πίστωσης για εργασία χλωρίωσης των δεξαμενών  ύδρευσης του Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου
 73. Ψήφιση πίστωσης για απόσμιση αντλιοστασίων ακαθάρτων Δ.Κ. Καμένων Βούρλων με  βιοβακτήρια και φίλτρα
 74. Ψήφιση πίστωσης  για προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης άρδευσης Δ.Ε. Μώλου
 75. Ψήφιση πίστωσης  για προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης άρδευσης  αποχέτευσης Δ.Ε. Καμένων Βούρλων
 76. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια  υλικών  συντήρησης  δικτύων ύδρευσης  άρδευσης Δ.Ε. Αγίου Κων/νου
 77. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια κρυστάλλων  σκαπτικών μηχανημάτων
 78. Ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή  τεχνικού ασφαλείας έως 30/4/2017
 79. Ψήφιση πίστωσης  για την αμοιβή γιατρού εργασίας έως 30/5/2017
 80. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και αναλωσίμων γενικά Δ.Ε. Μώλου
 81. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και αναλωσίμων γενικά Δ.Ε. Αγίου Κων/νου
 82. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Μώλου
 83. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Καμένων Βούρλων
 84. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αγίου Κων/νου
 85. Ψήφιση πίστωσης  για την παροχή  υπηρεσιών αδειοδότησης υδατοδρομίου  λιμένα Αγίου Κων/νου
 86. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αλυσοπρίονων  και θαμνοκοπτικών
 87. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια φυτοφαρμάκου glyphosate
 88. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια αλυσοπρίονου EFKO 4100
 89. Ψήφιση πίστωσης  για φωτισμό και κίνηση (με  ηλεκτρισμό  ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
 90. Ψήφιση πίστωσης για ταχυδρομικά τέλη (υπόλοιπο διαγωνισμού 2016)
 91. Ψήφιση πίστωσης  για την αποζημίωση  υπερωριακής εργασίας για την τήρηση των πρακτικών των Δ.Σ. και Τ.Σ.
 92. Ψήφιση πίστωσης για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  ληξιάρχων
 93. Ψήφιση πίστωσης για εκτυπώσεις  σχεδίων και έγχρωμων  φωτοτυπιών
 94. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια  καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
 95. Ψήφιση πίστωσης  για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
 96. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
 97. Ψήφιση πίστωσης  για συντήρηση και επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
 98. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή  ελαστικών μεταφορικών  μέσων και μηχανημάτων  ύδρευσης- άρδευσης- αποχέτευσης
 99. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή  ελαστικών μεταφορικών  μέσων και μηχανημάτων   τεχνικών έργων
 100. Ψήφιση πίστωσης  για συντήρηση και επισκευή  μεταφορικών  μέσων διοίκησης (υπόλοιπο διαγωνισμού 2016)
 101. Ψήφιση πίστωσης  για συντήρηση και επισκευή  μεταφορικών μέσων  Βοήθειας στο Σπίτι (υπόλοιπο διαγωνισμού 2016)
 102. Ψήφιση πίστωσης  για συντήρηση και επισκευή  μεταφορικών μέσων  Καθαριότητας (υπόλοιπο διαγωνισμού 2016)
 103. Ψήφιση πίστωσης  για συντήρηση και επισκευή  μεταφορικών μέσων  Ύδρευσης (υπόλοιπο διαγωνισμού 2016)
 104. Ψήφιση πίστωσης  για συντήρηση και επισκευή  μεταφορικών μέσων  Τεχνικών Έργων (υπόλοιπο διαγωνισμού 2016)
 105. Ψήφιση πίστωσης  για συντήρηση και επισκευή  μεταφορικών μέσων  Πρασίνου (υπόλοιπο διαγωνισμού 2016)
 106. Ψήφιση πίστωσης  για ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Διοίκησης (υπόλοιπα διαγωνισμού 2016)
 107. Ψήφιση πίστωσης  για ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Βοήθειας στο Σπίτι (υπόλοιπα διαγωνισμού 2016)
 108. Ψήφιση πίστωσης  για ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Καθαριότητας  (υπόλοιπα διαγωνισμού 2016)
 109. Ψήφιση πίστωσης  για ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Ύδρευσης (υπόλοιπα διαγωνισμού 2016)
 110. Ψήφιση πίστωσης  για ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Τεχνικών έργων (υπόλοιπα διαγωνισμού 2016)
 111. Ψήφιση πίστωσης  για ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Πρασίνου (υπόλοιπα διαγωνισμού 2016)
 112. Ψήφιση πίστωσης  για ανταλλακτικά  μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και  συναφών)
 113. Ψήφιση πίστωσης  για προμήθεια εντύπων και υλικών  μηχανογράφησης και  πολλαπλών εκτυπώσεων
 114. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια Η/Υ – λοιπών περιφερειακών και ειδικών εφαρμογών
 115. Ψήφιση πίστωσης  για προμήθεια προγραμμάτων εφαρμογής Η/Υ
 116. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ασύρματων δικτύων Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου
 117. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ενός συστήματος συνεχούς ελέγχου της ποιότητας  εκροής της ΕΕΛ Καμένων Βούρλων
 118. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια , εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων απόσμησης Καμένων βούρλων
 119.  Έγκριση  τεχνικών προδιαγραφών- συγγραφή υποχρεώσεων  για την προμήθεια Η/Υ, εφαρμογών, αναλωσίμων και λοιπών υλικών μηχανογράφησης

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

      Συκιώτης Ιωάννης

Πίνακας Αποδεκτών                                                                

 • Μπεζάτη Ευφροσύνη
 • Τριανταφύλλης Νικόλαος
 • Βούλγαρης Παναγιώτης
 • Καραμανώλης Αθανάσιος
 • Τρίγκας Βασίλειος
 • Γιαννακόπουλος Γεώργιος

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr