Συνεδριάσεις Συμβουλίων/Επιτροπών

Οικονομική Επιτροπή - Πρόσκληση - 04/08/2017

Εικόνα news_admin

Share: 

Ημερομηνία: 

Παρασκευή, 4 Αύγουστος, 2017 - 12:30

Είδος Επιτροπής: 

Αριθμός Πρακτικού: 

9205

Κατηγορία Εγγράφου: 

Θέμα: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης

Παρακαλείσθε την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017  και ώρα 12.30 μ.μ., όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής),  για να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανάκληση  - Ανατροπή Κ.Α.
 2. Ψήφιση πίστωσης για την  αμοιβή  δικηγόρου Αντωνίου Μήτσου για την υπόθεση Δημητρίου Καλαμάτα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας
 3. Ψήφιση πίστωσης για την  αμοιβή  δικηγόρου Αντωνίου Μήτσου για την υπόθεση Αλέξανδρου Καψάλη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας
 4. Ψήφιση πίστωσης για την  αμοιβή  δικηγόρου Αντωνίου Μήτσου για την υπόθεση Μαρίας Καλτσή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς
 5. Ψήφιση πίστωσης για την  αμοιβή  δικηγόρου Αντωνίου Μήτσου για την υπόθεση Άννας Γουλιώτη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας
 6. Ψήφιση πίστωσης για την  αμοιβή  δικηγόρου Αντωνίου Μήτσου για την υπόθεση Άννας Γουλιώτη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας
 7. Ψήφιση πίστωσης για την  αμοιβή  δικηγόρου Αντωνίου Μήτσου για την υπόθεση Αναστασίας Νάκου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας
 8. Ψήφιση πίστωσης για την  αμοιβή  δικηγόρου Αντωνίου Μήτσου για την υπόθεση Ιωάννη Τραπάτσα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας
 9. Ψήφιση πίστωσης για την  αμοιβή  δικηγόρου Αντωνίου Μήτσου από ανάθεση παροχής γνωμοδοτήσεως για την υπόθεση Σύνθεση & Έρευνα Ε.Π.Ε. – Αλμπάνης Φυντικάκης και Συνεργάτες
 10. Ψήφιση πίστωσης για την  αμοιβή  δικηγόρου Αντωνίου Μήτσου από ανάθεση παροχής γνωμοδοτήσεως για την υπόθεση της Άννας Γουλιώτη
 11. Ψήφιση πίστωσης για την  αμοιβή  δικηγόρου Αθανασίου Παντζιά για την υπόθεση Γεωργίου Μεϊδάνη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας
 12. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια ρελέ, θερμικού και επιτηρητή
 13. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια 10 βάσεων για κολώνες φωτιστικών σωμάτων
 14. Ψήφιση πίστωσης για την επισκευή αντλητικού συγκροτήματος γεώτρησης ύδρευσης Τ.Κ. Καινούργιου
 15. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια αντλίας για τη γεώτρηση ύδρευσης Τ.Κ. Καινούργιου
 16. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και αναλωσίμων γενικά ΔΕ Μώλου
 17. Ψήφιση πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών
 18. Ψήφιση πίστωσης  για ανταλλακτικά αυτοκινήτου Οικονομικών Διοικητικών Υπηρεσιών
 19. Ψήφιση πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής
 20. Ψήφιση πίστωσης για ανταλλακτικά αυτοκινήτων και λεωφορείων Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής
 21. Ψήφιση πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 22. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρα)
 23. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (απορριμματοφόρα)
 24. Ψήφιση πίστωσης  για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Υπηρεσιών ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης
 25. Ψήφιση πίστωσης  για τη  συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Υπηρεσιών ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης
 26. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών  μέσων (Φορτηγά – Ημιφορτηγά)
 27. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών   μεταφορικών μέσων (Φορτηγά – Ημιφορτηγά)
 28. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Τσάπες – Αποφρακτικά)
 29. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων (Τσάπες – Αποφρακτικά)
 30. Ψήφιση πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων
 31. Ψήφιση πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων
 32. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών  μέσων (Φορτηγά- Ημιφορτηγά)
 33. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Φορτηγά , Ημιφορτηγά)
 34. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια ανταλλακτικών  μηχανημάτων (Φορτωτής , Γκρέητερ)
 35. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ)
 36. Ψήφιση πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  Υπηρεσίας Πρασίνου
 37. Ψήφιση πίστωσης  για ανταλλακτικά ημιφορτηγού κηπουρών
 38. Ψήφιση πίστωσης  για ελαστικά ημιφορτηγού κηπουρών
 39. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών υδροφόρας του Δήμου
 40. Ψήφιση πίστωσης για τη σύνταξη τοπο-βυθομετρικού διαγράμματος Τουριστικού Καταφυγίου Καμένων Βούρλων
 41. Ψήφιση πίστωσης για τη σύνταξη φακέλου άδειας λειτουργίας  Τουριστικού Καταφυγίου Καμένων Βούρλων
 42. Ψήφιση πίστωσης  για τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (πυροπροστασία)
 43. Ψήφιση πίστωσης  για τη δαπάνη  μισθοδοσίας πρώην υπαλλήλων ΔΕΚΑΠΑΒ σύμφωνα με την 2/14/2017 στις 22-2-2017 Α.Δ.Σ.
 44. Ψήφιση πίστωσης για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  ληξιάρχων διμήνου Μαΐου – Ιουνίου
 45. Ψήφιση πίστωσης  για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  για την τήρηση των πρακτικών των Δ.Σ. και Τ.Σ. διμήνου Μαΐου – Ιουνίου
 46. Ψήφιση πίστωσης  για ασφαλιστικές εισφορές για απασχόληση μέσω Προγραμμάτων  Κοινωφελούς Χαρακτήρα από τον ΟΑΕΔ
 47. Ψήφιση πίστωσης  για την προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών  χαρτοπωλείου Παιδικών Σταθμών
 48. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
 49. Ψήφιση πίστωσης  για την παροχή  υπηρεσιών για ψηφιοποίηση των θεσμικών ορίων των οικισμών του Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου
 50. Ψήφιση πίστωσης  για τη σύνταξη υδραυλικής μελέτης  αγωγών εξωτερικού  υδραγωγείου Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπους
 51. Ψήφιση πίστωσης για την απόσμιση  αντλιοστασίων ακαθάρτων Δ.Κ. Καμένων Βούρλων με βακτήρια έως 31/12/2017
 52. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  και καθορισμός όρων δημοπράτησης για τη Συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου

 

Ο Πρόεδρος

 

 

      Συκιώτης Ιωάννης

Πίνακας Αποδεκτών                                                                

 • Μπεζάτη Ευφροσύνη
 • Τριανταφύλλης Νικόλαος
 • Βούλγαρης Παναγιώτης
 • Καραμανώλης Αθανάσιος
 • Τρίγκας Βασίλειος
 • Γιαννακόπουλος Γεώργιος
ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon prosklisi_synedriasis_oikonomikis_epitropis_4.8.2017.doc61.5 KB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness