Συνεδριάσεις Συμβουλίων/Επιτροπών

Δημοτικό Συμβούλιο - Πρόσκληση - 10/12/2019

Εικόνα site_admin

Share: 

Ημερομηνία: 

Τρίτη, 10 Δεκέμβριος, 2019 - 19:00

Είδος Επιτροπής: 

Αριθμός Πρακτικού: 

16

Κατηγορία Εγγράφου: 

1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καμένων Βούρλων

2. Κατανομή Δ΄ δόσης της τακτικής επιχορήγησης έτους 2019 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καμένων Βούρλων

3. Αναπροσαρμογή τελών και δικαιωμάτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

4. Μη αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης- άρδευσης – αποχέτευσης

5. Εξουσιοδότηση προσώπου για την κίνηση του Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδας

6. Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Καμένων Βούρλων έτους 2020

7. Συμμετοχή του Δήμου Καμένων Βούρλων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλων «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

8. Έγκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα της μελέτης «Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμού Αγίου Κων/νου Δήμου Μώλου Αγίου Κων/νου και επέκτασης ΕΕΛ Καμένων Βούρλων»

9. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020»

10. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υποβολή πρότασης και υλοποίησης του έργου «Έργα δικτύων αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. Αγίου Κων/νου Δήμου Καμένων Βούρλων»

11. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας (άρθρο 99 Ν. 3852/2010) με το Δήμο Μακρακώμης για την επίβλεψη του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΜΩΛΟΥ, Δ.Ε. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»

12. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 100 Ν. 3852/2010) με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΠΌ Χ ΑΡΧΗ = 400116, Ψ ΑΡΧΗ = 4289469 ΕΩΣ Χ ΠΕΡΑΣ = 402486, Ψ ΠΕΡΑΣ = 4285258»

13. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας (άρθρο 99 Ν. 3852/2010) με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την επίβλεψη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ»

14. Λήψη απόφασης για Έγκριση υποβολής πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ», στο πλαίσιο της «Πρόσκλησης IΧ» του Προγράμματος: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ»

15. Λήψη απόφασης σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης και λειτουργίας ΣΜΑ σύμφωνα με το άρθρο 228 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133)

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr