Ασύρματο Δίκτυο (HotSpot)

Τι Είναι το Hotspot;

Το Hotspot είναι ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης στο internet. Στην πραγματικότητα, δεν είναι απλώς ένα σημείο, αλλά μία περιοχή η οποία καλύπτεται από συσκευές που επιτρέπουν και διαχειρίζονται την ασύρματη πρόσβαση των χρηστών στο internet.

Ένα Hotspot μπορεί να έχει εμβέλεια από μερικά μέτρα και να φτάσει ακόμη και το ένα χιλιόμετρο κάλυψης, αν αυτό είναι επιθυμητό.

Διαδικασία Σύνδεσης στο Ασύρματο Δίκτυο (συνοπτικά):

 1. Βρισκόμενοι στην εμβέλεια του ασυρμάτου δικτύου (δηλαδή αυτό που εμφανίζεται στα διαθέσιμα δίκτυα), κάνουμε διπλό κλικ για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία σύνδεσης.
 2. Εάν είστε εκτός εμβέλειας, έχετε όμως οπτική επαφή με μία από τις περιοχές-κόμβους του δικτύου, θα πρέπει να ενισχύσετε το σήμα σας ώστε να μπορέσετε να συνδεθείτε στο δίκτυο. Αυτό μπορείτε να το πραγματοποιήσετε εάν προμηθευτείτε από κάποιο κατάστημα κεραία η οποία να πληρεί  τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δικτύου στη περίπτωση σταθερού υπολογιστή με ασύρματη κάρτα δικτύου και access point στημένο ως AP client (δηλαδή σαν ασύρματη κάρτα δικτύου) και κεραία, στη περίπτωση που διαθέτετε φορητό υπολογιστή. Η εκάστοτε κεραία πρέπει να εγκατασταθεί ,για καλύτερο σήμα, σε εξωτερικό χώρο ή σε κάποιο παράθυρο με οπτική πάντα επαφή προς κάποιο κόμβο! (Το σήμα δεν μπορεί να διαπεράσει μεγάλα εμπόδια όπως πυκνά δέντρα, σπίτια, λόφους κτλ)
 3. Στη συνέχεια ανοίγετε ένα πρόγραμα περιήγησης στο διαδίκτυο (π.χ. Internet Explorer, Firefox, κ.τ.λ.) και πατάτε ‘Σύνδεση’.
 4. Σας ζητάται να αποδεχθείτε το πιστοποιητικό ασφαλείας του server και μόλις γίνει αυτό, η σύνδεσή σας πραγματοποιείται.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες δικαιούνται:

 1. Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας, μέσα από το δίκτυο δεδομένων του Δήμου.
 2. Τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους, τηρουμένων πάντοτε των νόμων και του Συντάγματος.
 3. Τη διασφάλιση του απόρρητου των επικοινωνιών και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Οι χρήστες δεσμεύονται:

 1. Να μη προβούν σε ενέργειες που συνιστούν προσπάθεια παραβίασης (επιτυχή ή μη) της ασφάλειας συστημάτων, μέσα από το δίκτυο δεδομένων του Δήμου. Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται και ενέργειες που υποβαθμίζουν το επίπεδο ασφάλειας ενός συστήματος.
 2. Να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του προσωπικού απόρρητου, όπως η απόκρυψη passwords, certificates, κ.τ.λ. Οι κωδικοί των χρηστών είναι αυστηρά προσωπικοί και απαγορεύεται η μεταβίβαση ή μεταπώληση των δικαιωμάτων των χρηστών.
 3. Να μην προβούν σε ενέργειες που συνιστούν παραβίαση του προσωπικού απόρρητου χρηστών και του απόρρητου των επικοινωνιών, μέσω του δικτύου δεδομένων του Δήμου. Οι χρήστες δεσμεύονται να αποκτούν πρόσβαση αποκλειστικά σε δεδομένα που αναφέρονται στους ίδιους ή είναι δημοσίως ανακοινώσιμα.
 4. Να μην προβούν σε ενέργειες που παραβιάζουν (με παραγωγή, δημοσίευση ή διακίνηση υλικού) τα πνευματικά δικαιώματα (copyrights) των δικαιούχων.
 5. Να κάνουν λελογισμένη χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων του δικτύου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, απαγορεύονται ρητά προσπάθειες (επιτυχείς ή μη): άρνησης παροχής υπηρεσιών (Denial-of-Service attacks), εξάπλωσης ιών ή άλλων «βλαβερών» προγραμμάτων (malware) και αποστολής μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – spam. 
 6. Να ενημερώνουν αμέσως τους υπεύθυνους του εκάστοτε συστήματος, αν υποπέσει στην αντίληψή τους οποιοδήποτε κενό ασφάλειας.
 7. Να τηρούν τους γραπτούς και άγραφους κανόνες της καλής δικτυακής συμπεριφοράς, π.χ. Netiquette RFC 1855.
 8. Να μην εκμεταλλευτούν την πρόσβαση που τους παρέχεται σε υπολογιστές, εφαρμογές και κάθε είδους τηλεπικοινωνιακά δίκτυα από το δίκτυο δεδομένων του Δήμου, προκειμένου να προβούν σε ενέργειες που παραβιάζουν οποιονδήποτε νόμο του κράτους.
 9. Να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς λειτουργίας των  υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Δήμου 

Ο Δήμος δικαιούται να παρέχει πρόσβαση σε συστήματα και υπηρεσίες, μόνο στους χρήστες που αποδέχονται την πολιτική ασφάλειας και την πολιτική αποδεκτής χρήσης του δικτύου δεδομένων.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης κάποιας από τις υποχρεώσεις χρηστών, ο Δήμος έχει δικαίωμα, όταν κρίνεται απαραίτητο, ακόμη και χωρίς προειδοποίηση, λόγω διαχειριστικών αναγκών:

 1. Να αναστείλει τη σύνδεση του χρήστη στο δίκτυο δεδομένων ή τη πρόσβασή του σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.
 2. Να προβεί σε ενέργειες για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ο Δήμος στα πλαίσια της καλής λειτουργίας του δικτύου δεδομένων υποχρεούται:

 1. Να δίνει πρόσβαση στο δίκτυο στους χρήστες, κατόπιν αποδοχής της πολιτικής αποδεκτής χρήσης.
 2. Να λαμβάνει μέτρα, στο μέτρο του δυνατού, για την ασφάλεια των συστημάτων που διαχειρίζεται και για τη διασφάλιση του απόρρητου των τηλεπικοινωνιών, μέσα στα όρια του δικτύου του
 3. Να τηρεί τις αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 4. Να τηρεί τις διαδικασίες που προβλέπονται από την πολιτική ασφάλειας του δικτύου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον αναλυτικό οδηγού ασύρματου δικτύου.

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr