Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 10 λεπτά

Εξειδίκευση – έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων

Τρί, 21/11/2023 - 16:30
Θέμα: Εξειδίκευση – έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης για έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 21/11/2023 11:24:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΜΧΩΚ1-Κ47

Παροχή υπηρεσίας για τη Δημοσιογραφική Κάλυψη του δήμου 2023

Τρί, 21/11/2023 - 16:30
Θέμα: Παροχή υπηρεσίας για τη Δημοσιογραφική Κάλυψη του δήμου 2023
Ημ/νια: 21/11/2023 11:17:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΞΔΩΚ1-ΘΒ5

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Δευ, 20/11/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 20/11/2023 14:34:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Η3ΥΩΚ1-ΟΥ9

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02% (ΜΟΝΟ ΗΛ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2084

Δευ, 20/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,02% (ΜΟΝΟ ΗΛ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2084
Ημ/νια: 20/11/2023 14:33:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΟ0ΗΩΚ1-4Θ1

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΕΠΠ-ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2084

Δευ, 20/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΑΕΠΠ-ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2084
Ημ/νια: 20/11/2023 14:33:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΘΤΩΚ1-ΤΕΧ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06% (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓ.) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2084

Δευ, 20/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06% (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓ.) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2084
Ημ/νια: 20/11/2023 14:33:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 99ΩΧΩΚ1-Ρ2Η

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»

Δευ, 20/11/2023 - 16:30
Θέμα: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»
Ημ/νια: 20/11/2023 10:29:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Π6ΠΩΚ1-3ΜΝ

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»

Δευ, 20/11/2023 - 16:30
Θέμα: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»
Ημ/νια: 20/11/2023 10:25:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Π6ΞΩΚ1-Θ08

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»

Δευ, 20/11/2023 - 16:30
Θέμα: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»
Ημ/νια: 20/11/2023 09:54:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 606ΙΩΚ1-58Ο

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καμένων Βούρλων

Δευ, 20/11/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καμένων Βούρλων
Ημ/νια: 20/11/2023 09:05:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΓ1ΩΚ1-ΞΙΤ

Λήψη απόφασης σχετικά με τον θάνατο του Δημοτικού Συμβούλου Φλωράκη Αθανάσιου

Δευ, 20/11/2023 - 16:30
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με τον θάνατο του Δημοτικού Συμβούλου Φλωράκη Αθανάσιου
Ημ/νια: 20/11/2023 08:06:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΠΥΩΚ1-4Θ2

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1938

Παρ, 17/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1938
Ημ/νια: 17/11/2023 13:44:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΛΘΩΚ1-Ν7Φ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 20%- ΕΠΙΜ.-ΔΙΚΗΓ.-ΣΥΜΒ. και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1975

Παρ, 17/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 20%- ΕΠΙΜ.-ΔΙΚΗΓ.-ΣΥΜΒ. και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1975
Ημ/νια: 17/11/2023 13:44:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΜΔΩΚ1-Γ5Ξ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩN ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Παρ, 17/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩN ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ημ/νια: 17/11/2023 12:26:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΥ0ΩΚ1-ΚΝ6

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛOY ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρ, 17/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛOY ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 17/11/2023 12:23:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΗ2ΩΚ1-Ε5Ω

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Παρ, 17/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ημ/νια: 17/11/2023 12:22:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2Ρ2ΩΚ1-ΓΩΧ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Παρ, 17/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Ημ/νια: 17/11/2023 12:21:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΜ1ΩΚ1-ΩΑΝ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

Παρ, 17/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ
Ημ/νια: 17/11/2023 12:21:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΓΛΩΚ1-Υ7Μ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Παρ, 17/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ημ/νια: 17/11/2023 12:19:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Υ2ΓΩΚ1-ΙΝ5

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Παρ, 17/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 17/11/2023 12:19:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΔΔΩΚ1-ΓΨ8

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr