Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 12 λεπτά

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΤΕΑΕΠ Αστυνομίας - Ασφαλισμένου και την κίνηση ΜΙΣΘAY 257

Τρί, 28/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΕΤΕΑΕΠ Αστυνομίας - Ασφαλισμένου και την κίνηση ΜΙΣΘAY 257
Ημ/νια: 28/11/2023 10:51:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4Λ0ΩΚ1-Γ5Φ

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»

Δευ, 27/11/2023 - 16:30
Θέμα: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»
Ημ/νια: 27/11/2023 13:35:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΑΘΩΚ1-ΠΙΨ

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»

Δευ, 27/11/2023 - 16:30
Θέμα: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ)»
Ημ/νια: 27/11/2023 12:55:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΛΚΩΚ1-ΠΞΕ

Πράξη αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καμένων Βούρλων με τους οριζόμενους στο π.δ.85/2022 ( Α΄232 ) νέους κλάδους και ειδικότητες & τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 995/06-02-2023 ( ΦΕΚ...

Δευ, 27/11/2023 - 16:30
Θέμα: Πράξη αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καμένων Βούρλων με τους οριζόμενους στο π.δ.85/2022 ( Α΄232 ) νέους κλάδους και ειδικότητες & τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 995/06-02-2023 ( ΦΕΚ 1358/τ.Β΄/09-03-2023 ) όμοιας της .
Ημ/νια: 27/11/2023 09:42:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 64Μ4ΩΚ1-Α24

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ Α Π

Δευ, 27/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ Α Π
Ημ/νια: 27/11/2023 09:38:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΒΩΩΚ1-1Φ6

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1933

Παρ, 24/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1933
Ημ/νια: 24/11/2023 14:16:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ1Ο2ΩΚ1-ΚΔΥ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2103

Παρ, 24/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2103
Ημ/νια: 24/11/2023 14:16:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΜ1ΩΚ1-4ΝΣ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 24/11/2023 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 24/11/2023 12:33:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ15ΩΚ1-ΟΒ7

Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την είσπραξη και απόδοση προστίμων Κ.Ο.Κ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 24/11/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την είσπραξη και απόδοση προστίμων Κ.Ο.Κ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 24/11/2023 12:33:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΡ6ΩΚ1-Ψ4Κ

Ετήσια εισφορά 25% στο ΤΠΔKΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 24/11/2023 - 16:30
Θέμα: Ετήσια εισφορά 25% στο ΤΠΔKΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 24/11/2023 11:55:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 619ΥΩΚ1-ΡΞΞ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 24/11/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 24/11/2023 11:54:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΤΕΩΚ1-2ΥΟ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2090

Παρ, 24/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2090
Ημ/νια: 24/11/2023 11:53:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ3ΡΩΚ1-ΛΔ2

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2090

Παρ, 24/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2090
Ημ/νια: 24/11/2023 11:53:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Λ8ΔΩΚ1-ΘΕΚ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06% (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓ.) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1236

Παρ, 24/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06% (ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓ.) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1236
Ημ/νια: 24/11/2023 11:53:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΩΨΩΚ1-Ρ86

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2004

Παρ, 24/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 2004
Ημ/νια: 24/11/2023 11:52:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΡΛΩΚ1-ΙΥ8

Παροχής Υπηρεσίας Γραφολόγου

Πέμ, 23/11/2023 - 16:30
Θέμα: Παροχής Υπηρεσίας Γραφολόγου
Ημ/νια: 23/11/2023 11:54:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΥΨ6ΩΚ1-ΞΚΥ

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΕΞΟΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2023

Πέμ, 23/11/2023 - 16:30
Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - ΕΞΟΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2023
Ημ/νια: 23/11/2023 11:10:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΑΓΩΚ1-50Ρ

Αναγόμωση πυροσβεστήρων Παιδικών Σταθμών και Κλειστών Γυμναστηρίων - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Πέμ, 23/11/2023 - 16:30
Θέμα: Αναγόμωση πυροσβεστήρων Παιδικών Σταθμών και Κλειστών Γυμναστηρίων - ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Ημ/νια: 23/11/2023 11:10:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΨΙΩΚ1-ΤΑ7

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΛΑΓΟΥ ΣΤ.

Πέμ, 23/11/2023 - 16:30
Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΛΑΓΟΥ ΣΤ.
Ημ/νια: 23/11/2023 11:10:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΥΝΕΩΚ1-Ξ4Υ

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΚΟΤΑΚΟΥ ΑΙΚ.

Πέμ, 23/11/2023 - 16:30
Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΚΟΤΑΚΟΥ ΑΙΚ.
Ημ/νια: 23/11/2023 11:10:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 61ΝΑΩΚ1-ΞΑ1

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness