Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 36 λεπτά

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΩΤΗΡΙΑ.

Πέμ, 31/08/2023 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΩΤΗΡΙΑ.
Ημ/νια: 31/08/2023 13:06:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒΝΜΩΚ1-ΥΩΨ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ .

Πέμ, 31/08/2023 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ .
Ημ/νια: 31/08/2023 13:04:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 94ΚΣΩΚ1-Υ4Φ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πέμ, 31/08/2023 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ημ/νια: 31/08/2023 13:02:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ρ4ΟΩΩΚ1-ΛΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΟΥΤΑΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Πέμ, 31/08/2023 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΟΥΤΑΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νια: 31/08/2023 12:59:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΝΠΩΚ1-Η68

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΝΤΗ ΖΩΗ.

Πέμ, 31/08/2023 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΝΤΗ ΖΩΗ.
Ημ/νια: 31/08/2023 12:56:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 69Ω6ΩΚ1-ΞΦ0

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΛΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ .

Πέμ, 31/08/2023 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΛΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ .
Ημ/νια: 31/08/2023 12:54:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ω29ΩΚ1-8ΘΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ .

Πέμ, 31/08/2023 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ .
Ημ/νια: 31/08/2023 12:52:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ531ΩΚ1-ΘΛΨ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΚΟΛΦΟΜΗΤΣΟΥ ΑΡΧΟΝΤΩ.

Πέμ, 31/08/2023 - 16:30
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΚΟΛΦΟΜΗΤΣΟΥ ΑΡΧΟΝΤΩ.
Ημ/νια: 31/08/2023 12:50:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΒΧΩΚ1-ΨΨΤ

Παροχή Υπηρεσιών για τον Καθαρισμό και Διανοιξη ρειθρων σε αγροτικούς και δασικούς δρόμους

Τετ, 30/08/2023 - 16:30
Θέμα: Παροχή Υπηρεσιών για τον Καθαρισμό και Διανοιξη ρειθρων σε αγροτικούς και δασικούς δρόμους
Ημ/νια: 30/08/2023 13:29:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΚΗΩΚ1-ΗΣ9

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1501

Τετ, 30/08/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1501
Ημ/νια: 30/08/2023 13:19:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΦΩΩΚ1-ΩΝ8

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1521

Τετ, 30/08/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1521
Ημ/νια: 30/08/2023 13:19:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6259ΩΚ1-ΨΕΑ

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Τετ, 30/08/2023 - 16:30
Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Ημ/νια: 30/08/2023 12:57:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΨΣΩΚ1-9ΑΣ

Απευθείας ανάθεση για Κατασκευή Εμπορικών Παραγκών στο Παζάρι Αγίου Κωνσταντίνου 2023

Τετ, 30/08/2023 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για Κατασκευή Εμπορικών Παραγκών στο Παζάρι Αγίου Κωνσταντίνου 2023
Ημ/νια: 30/08/2023 11:48:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 99ΟΠΩΚ1-73Β

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΞΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Τετ, 30/08/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΞΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
Ημ/νια: 30/08/2023 10:36:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΕ3ΩΚ1-ΠΙΛ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τετ, 30/08/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ημ/νια: 30/08/2023 10:34:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ6ΣΩΚ1-ΝΝ9

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΚΑΡΛΑΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Τετ, 30/08/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΚΑΡΛΑΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ημ/νια: 30/08/2023 10:32:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΔΛΩΚ1-ΧΣΜ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 30/08/2023 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 30/08/2023 09:53:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 627ΟΩΚ1-ΚΝΗ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τετ, 30/08/2023 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 30/08/2023 09:52:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9Κ3ΩΚ1-ΔΒΩ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΗ - ΕΡΓΑ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1497

Τρί, 29/08/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΗ - ΕΡΓΑ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1497
Ημ/νια: 29/08/2023 13:48:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΘΓΩΚ1-8Η0

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1497

Τρί, 29/08/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1497
Ημ/νια: 29/08/2023 13:48:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΚΤΩΚ1-2ΝΖ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr