Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 32 λεπτά

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ- ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ».

Πέμ, 30/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ- ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ».
Ημ/νια: 30/11/2023 09:12:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5Υ1ΩΚ1-Ξ22

Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (714 - 11/10/2023) Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΕΙΟΥ) 2023-2024

Τετ, 29/11/2023 - 16:30
Θέμα: Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (714 - 11/10/2023) Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΕΙΟΥ) 2023-2024
Ημ/νια: 29/11/2023 13:03:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΓ8ΩΚ1-ΑΛΟ

Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (715 - 11/10/2023) Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024

Τετ, 29/11/2023 - 16:30
Θέμα: Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (715 - 11/10/2023) Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024
Ημ/νια: 29/11/2023 13:02:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 95ΔΠΩΚ1-ΓΝ0

Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (713 - 11/10/2023) Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024

Τετ, 29/11/2023 - 16:30
Θέμα: Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (713 - 11/10/2023) Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024
Ημ/νια: 29/11/2023 13:02:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 64ΦΝΩΚ1-ΟΗΩ

Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (712 - 11/10/2023) Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024

Τετ, 29/11/2023 - 16:30
Θέμα: Συμπληρωματική: 7. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Σύμβαση (712 - 11/10/2023) Προμήθεια τροφίμων Παιδικού Σταθμού ΔΕ Καμένων Βούρλων (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 2023-2024
Ημ/νια: 29/11/2023 13:02:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 905ΦΩΚ1-ΔΧ6

Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (Βοήθεια στο Σπίτι) & Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ (Βοήθεια στο Σπίτι)

Τετ, 29/11/2023 - 16:30
Θέμα: Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (Βοήθεια στο Σπίτι) & Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ (Βοήθεια στο Σπίτι)
Ημ/νια: 29/11/2023 12:59:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΕΟΩΚ1-ΚΤΦ

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (6 - 9/1/2023) ...

Τετ, 29/11/2023 - 16:30
Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (6 - 9/1/2023) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) & Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 29/11/2023 12:59:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Φ4ΗΩΚ1-409

Χωροθέτηση χώρου στάθμευσης για ΑμεΑ στην Κοινότητα Μώλου

Τετ, 29/11/2023 - 16:30
Θέμα: Χωροθέτηση χώρου στάθμευσης για ΑμεΑ στην Κοινότητα Μώλου
Ημ/νια: 29/11/2023 11:33:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ9ΨΩΚ1-ΒΞ1

Χορήγηση παροχής ύδρευσης εκτός σχεδίου στη θέση Λιβάδι της Κοινότητας Μώλου

Τετ, 29/11/2023 - 16:30
Θέμα: Χορήγηση παροχής ύδρευσης εκτός σχεδίου στη θέση Λιβάδι της Κοινότητας Μώλου
Ημ/νια: 29/11/2023 11:27:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΛΔΩΚ1-Δ19

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΜΙΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Τετ, 29/11/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΜΙΧΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Ημ/νια: 29/11/2023 11:13:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΟΖΩΚ1-ΙΗΗ

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα Οδοποιίας Δήμου Καμένων Βούρλων»

Τετ, 29/11/2023 - 16:30
Θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Έργα Οδοποιίας Δήμου Καμένων Βούρλων»
Ημ/νια: 29/11/2023 11:12:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Κ48ΩΚ1-ΥΑΕ

7η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καμένων Βούρλων οικονομικού έτους 2023

Τρί, 28/11/2023 - 16:30
Θέμα: 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καμένων Βούρλων οικονομικού έτους 2023
Ημ/νια: 28/11/2023 14:20:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΕ4ΩΚ1-29Γ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 28/11/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 28/11/2023 13:45:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΝΧΩΚ1-5ΨΕ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 28/11/2023 - 16:30
Θέμα: Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 28/11/2023 12:06:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 93ΩΘΩΚ1-9ΑΘ

Αμοιβές Τρίτων για Παροχή Υπηρεσίας για την Πολιτική Προστασία (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ) - ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ Ή ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Τρί, 28/11/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές Τρίτων για Παροχή Υπηρεσίας για την Πολιτική Προστασία (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ) - ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ Ή ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Ημ/νια: 28/11/2023 11:56:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4Θ9ΩΚ1-ΛΟ7

Αμοιβές Τρίτων για Παροχή Υπηρεσίας για την Πολιτική Προστασία (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ) - ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ Ή ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Τρί, 28/11/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές Τρίτων για Παροχή Υπηρεσίας για την Πολιτική Προστασία (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ) - ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ Ή ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Ημ/νια: 28/11/2023 11:56:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9164ΩΚ1-ΖΗ3

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 28/11/2023 - 16:30
Θέμα: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 2023 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 28/11/2023 11:56:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ9ΔΩΚ1-Θ23

Αμοιβές Τρίτων για Παροχή Υπηρεσίας για την Πολιτική Προστασία (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ) - ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 09-10/08/2022

Τρί, 28/11/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές Τρίτων για Παροχή Υπηρεσίας για την Πολιτική Προστασία (ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ) - ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 09-10/08/2022
Ημ/νια: 28/11/2023 11:54:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΒΛΩΚ1-ΒΕΦ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Τρί, 28/11/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 28/11/2023 10:52:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ5ΦΩΚ1-Β03

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΠΑΣΑ / ΚΥΥΑΠ - Υγείας Αστυνομίας και την κίνηση ΜΙΣΘAY 257

Τρί, 28/11/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΤΕΑΠΑΣΑ / ΚΥΥΑΠ - Υγείας Αστυνομίας και την κίνηση ΜΙΣΘAY 257
Ημ/νια: 28/11/2023 10:51:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΚΙΩΚ1-0Ψ6

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness