Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Τελευταίες Αποφάσεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 39 λεπτά

ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΜΩΛΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 2023

Τρί, 19/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΜΩΛΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 2023
Ημ/νια: 19/09/2023 09:12:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΗΙΩΚ1-6ΟΒ

Απευθείας ανάθεση για Προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε.ΜΩΛΟΥ

Τρί, 19/09/2023 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για Προμήθεια χρωμάτων μικροεργαλείων και λοιπών αναλωσίμων για συντήρηση υποδομών του Δήμου Δ.Ε.ΜΩΛΟΥ
Ημ/νια: 19/09/2023 08:57:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΡΒΩΚ1-Ζ7Ι

Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Τρί, 19/09/2023 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 19/09/2023 08:41:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ7ΥΩΚ1-Ι6Τ

Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Τρί, 19/09/2023 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 19/09/2023 08:38:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 64ΘΧΩΚ1-ΒΟ5

Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ

Τρί, 19/09/2023 - 16:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ
Ημ/νια: 19/09/2023 08:35:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Σ1ΩΚ1-Χ5Ρ

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 6η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καμένων Βούρλων έτους 2023

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 6η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καμένων Βούρλων έτους 2023
Ημ/νια: 18/09/2023 12:24:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΒΣΩΚ1-4Ν1

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ημ/νια: 18/09/2023 12:20:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΚΝΩΚ1-0ΚΑ

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 44721 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 44721 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 18/09/2023 12:15:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΡΠΩΚ1-ΦΑ6

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 18/09/2023 12:15:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Λ8ΩΚ1-ΧΘΟ

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 18/09/2023 12:15:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΜΔΩΚ1-31Δ

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 116225 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 116225 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 18/09/2023 12:15:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9Ρ9ΘΩΚ1-2ΦΧ

Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων (Φορτωτής, Γκρέητερ) ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 18/09/2023 12:15:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΡΥΩΚ1-ΓΞΕ

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΜΕ 63663 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ
Ημ/νια: 18/09/2023 12:15:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 9ΔΘ5ΩΚ1-Τ12

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Ημ/νια: 18/09/2023 11:46:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 60ΖΚΩΚ1-ΗΦΖ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Δευ, 18/09/2023 - 16:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ημ/νια: 18/09/2023 11:44:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6Φ2ΚΩΚ1-3ΣΒ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1572

Παρ, 15/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1572
Ημ/νια: 15/09/2023 13:52:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΠΧΩΚ1-ΡΒ8

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1569

Παρ, 15/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8% και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1569
Ημ/νια: 15/09/2023 13:52:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΕΛΩΚ1-ΠΨΤ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 15/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 15/09/2023 13:51:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖ8ΓΩΚ1-ΕΟ4

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Παρ, 15/09/2023 - 16:30
Θέμα: Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ημ/νια: 15/09/2023 13:48:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 61ΒΞΩΚ1-1ΜΙ

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΗ - ΕΡΓΑ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1623

Παρ, 15/09/2023 - 16:30
Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΠΟΜΗΤΕΔΗ - ΕΡΓΑ και την κίνηση ΕΞΧΕΠ 1623
Ημ/νια: 15/09/2023 13:30:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΛΙΩΚ1-ΠΗΡ

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο συνδυασμός θάλασσας και βουνού, η γειτνίαση με τα σημαντικά κέντρα ιαματικού τουρισμού λουτρά εκατέρωθεν, η απέραντη θέα του Μαλιακού και της Εύβοιας από τις αμφιθεατρικές θέσεις των ορεινών οικισμών αλλά και η ....

Επικοινωνία

Δήμος Καμένων Βούρλων (Δημοτικές Ενότητες Μώλου, Καμένων Βούρλων, Αγίου Κωνσταντίνου).

Τηλέφωνο: 22353 50000Τ.Κ.: 35008Email: info@mwlos.gr

randomness